1. Asketismus 2. Čistota 3. Moudrost 4. Nekrást 5. Nelhat 6. Nenásilí 7. Otevřenost 8. Pokora 9. Pracovitost 10. Skromnost

úterý 31. července 2018

Ztroskotanci už nezvládají své životní problémy

Polovina lidí na světě v roce 2018 jsou existenční ztroskotanci, kde je vlastně hranice, která určuje kdo je a kdo není životní ztroskotanec? Tou hranicí je kvalitní bydlení, v každém národě je kvalitní bydlení vnímáno zcela jinak to je logické, bydlení je drahá záležitost, pokud chceme kvalitně bydlet, a polovina lidí na světě nemá peníze na kvalitní bydlení, a tak bydlí nekvalitně, a to na ně působí psychicky a zdravotně. 

Čím více někde lidi vydělávají peněz, tím více peněz i dávají na bydlení, bída znamená to, že lidi i bídně bydlí. Jádrem problému je přelidnění a degenerace, jde nejvíce o místa, kde lidi neznají zimu spojenou se sněhem, logickým následkem je veliká ekonomická migrace z teplých krajin do studených krajin. Následkem je rasistická diskriminace lidí s tmavou pletí, protože lidi s tmavou pletí se nechtějí systému přizpůsobit, a stávají se z nich ekonomičtí příživníci.

Někde se to řeší velikým vězeňským systémem, ve kterém musí vězni pracovat a nedostanou mzdu. Optimálním řešením zde jsou GVKB čipy do hlavy, ze ztroskotanců se tak stávají loutky, které ovládá GVKB umělá inteligence, ten kdo bude pracovat pomalu, skončí automaticky v GVKB masové konzervě společně s drůbežím separátem, takto se eliminuje přelidnění a degenerace, peníze přeci kapitalismu nesmrdí, o tom dnešní doba je.

Jak si to naprogramujeme tak nám to bude fungovat

Konkurence je jako stín, před kterým nejde utéci. Co je to vlastně konkurence, před kterou se snažíme marně utéci? Konkurence je evoluční tlak na to aby se staré nahradilo za nové, je to obrazně jako když jsme nahradili staré stavební systémy, za nové stavební systémy a tak dokážeme stavět rychle a levně. 

Evoluce je jako vysoká škola, složíš zkoušky a postoupíš dále, ten kdo zkoušky nesloží, má smůlu a problémy. Dogmatismus je nejčastější příčinou toho že se staré nenahradí za nové, ten kdo se pokusí dogmatismus kritizovat, většinou velmi zle skončí, klasickou ukázkou dogmatismu je náš dogmatický stát ovládaný starými soudruhy, který odmítá přijmout nové, a má pro to tisíce výmluv. 

Podívejme se třeba na výdaje našeho státu, polovina výdajů by se mohla ušetřit jenom díky optimalizaci a modernizaci, pochopitelně že to přinese i mnoho problémů a tím i strach z toho že se problémy nezvládnou, a jsme u jádra problému, starý člověk na vysoké státní funkci, nechce mít problémy a tak blokuje optimalizaci a modernizaci, lidově řečeno, ryba smrdí o mocné a bohaté hlavy. 

Násilí není řešení, to nám minulost dokazuje, k čemu nám byli neustálé zbytečné války, ve kterých se ničili hodnoty a zabíjeli lidi, je třeba říci stop násilí v rovině fyzické a psychické, dáme všem lidem do hlavy GVKB čipy a uděláme ze všech lidí loutky, které bude ovládat globální umělá GVKB inteligence. Ten kdo nebude kvalitně pro GVKB systém pracovat každý den v roce ten skončí v masové konzervě společně s drůbežím separátem, nejsou ubožáci tak nejsou s ubožáky problémy, jak si to naprogramujeme, tak nám to bude fungovat.

Prezident, který se rouhá, ten bude mediálně ukřižován

Rouhání je neuctivé znevážení toho co je nám všem svaté, kde se v prezidentech vzala neuctivost k tomu co je ostatním svaté a tak se začali rouhat? Příčinou je chyba v programu, každý prezident to je program na vykonávání funkce prezidenta v nějakém národě a v programech jsou často chyby.

Mnohé chyby jsou ale dokonale ukryté a je obtížné je najít a opravit. Nejčastější chybou v programu u prezidentů je nedomyšlenost, je to jako u šachové hry kdy ten komu to už nemyslí ve vysokém věku díky kouření cigaret a pití slivovice, nedomyslí svůj politický tah, a následkem je to že dostane od protivníka kterému to myslí šach mat. 

Podívejme se třeba na to, že na vysoké státní funkce se díky prezidentovi dostávají lháři a zloději, následkem je ostuda, je třeba vybírat uchazeče o vysoké funkce podle díla, z díla se pozná tvůrce, rozhodně za dílo nelze považovat tunelování a korupci, díky které se kariéristé stávají milionáři. Dílem je podpora růstu, toho co je zde hodnotné, bez podpory růstu toho co je zde hodnotné, se nebudeme mít líp. 

Chybou je podporovat růst toho co je zde nehodnotné, dobrý hospodář nezalévá plevel a nekrmí parazity. Když se dívám na seznamy lidí, co nám zde z vysokých funkcí vládnou tak je mi do pláče, slepý nemůže vést přeci slepé! Čas má dost času na to, aby posoudil objektivně každého mrtvého prezidenta, a potom vynesl výrok o tom, že bude mediálně ukřižován, protože to byl egoistický hloupý pokrytec.

GVKB stvořil bohy ke svému obrazu

Často je zde otázka kdo stvořil boha v nějakém náboženství (JHVH, Alláh, Brahmá, Zeus) něco vzniká z něčeho, všechny bohy co ve vesmíru; byli, jsou, budou, stvořil GVKB ke svému obrazu, on je ten, kdo má platnou vesmírnou licenci, na stvoření boha pro každou svatou víru ve vesmíru. Stvoření boha je obrazně jako stvoření stránky na internetu, z díla poznáme božského tvůrce, k čemu je vám amatérský blog, na který nikdo nechodí. Proč inteligentní bytosti potřebují svatý božský kult, který budou milovat a obdivovat? 

Tajemství je ukryto v opaku, potřebujeme opak, pokud jsme neznabozi a jinověrci, tak potřebujeme víru v boha, pokud jsme chudí, potřebujeme peníze, pokud jsme hloupí, potřebujeme učitele, atd. každý věřící je neznaboh a jinověrec, a ten kdo není věřící, ten není neznaboh a jinověrec, protože on pravého boha zná. Tak jako se sportovci rozdělují na kategorie, tak se i bohové rozdělují na kategorie, GVKB to je první kategorie, a; JHVH, Alláh, Brahmá, Zeus, atd. to je druhá kategorie, třetí kategorie to je; Buddha, Konfucius, Jan Křtitel, Ježíš Kristus, atd. GVKB to je čistá pravda, a čistá pravda je na počátku každého stvoření, a každého zázraku.

Dokonale čistý mozek

Když z mozku zmizí ego, je mozek dokonale čistý, vědci namítnou, že mozek nemůže bez ega existovat, tak to vypadá z dálky, z blízka spatříte, že v mozku je globální GVKB ego vytvořené umělou inteligencí která na mozek mluví po 24 hodin každý den v roce, od narození do smrti. Dialog byl eliminován jako zbytečný, GVKB ego zná všechny otázky které je potřeba subjektu zodpovědět a umí otázky zodpovědět dokonale už před tím, než se v mozku zrodí. Vše je dneska o náhražkách, které jsou lepší než originály a tak bylo subjektivní ego nahrazeno objektivním GVKB egem které vše ví a všemu rozumí dokonale. 

Lidi už neumí mluvit a poslouchat lidskou řeč, každý člověk ví, že je jenom statistické číslo s nulovou hodnotou a že smyslem života je profesionální práce, kterou řídí GVKB ego. Subjektivní ego mělo mnoho pánů a tím se dostávalo do problémů, následkem byl vznik pokrytectví a tím se zabila pravda a láska. Najednou zde byli zcela jiné priority a tak zanikla; pokrytectví, politika, byrokracie, reklama, hnutí, náboženství, pohádky, umění, sport, drogy, prostituce, lež, krádež, bída, nezaměstnanost, extremismus, vandalismus, dogmatismus, diskriminace, kariérismus, atd. jakýkoli odpor byl marný, díky GVKB čipům v hlavě bylo lidstvo na věčné časy začleněno do globálního GVKB systému.

Ti co jsou nahoře vždy lhali těm co byli dole

Když je zde zoufalá situace věříme na zázraky, může jít o; nemoc, dluhy, vězení, depresi, atd. tonoucí se i stébla chytá. Proč se nesmíříme s tím, že zázraky nejsou a že musíme zoufalou situaci řešit pomocí práce a inteligence, jak si to uděláme takové to i máme, je to snadné si pokrytecky říci počkám na zázrak, který vyřeší zoufalou situaci. 

Rozdělení politiky na pravici je chybné, správně by bylo politiku rozdělit na ty, co věří na zázraky, že bude líp, a na ty co skepticky pohybují o tom, že bude líp bez toho, abychom zde mnohé změnili k lepšímu. Podívejme se na; Japonce, Číňany, kapitalistické Korejce, jak pracují na tom, aby jim bylo líp a nevěří že se stane zázrak. Pokud vám lékař předepíše léky, tak je třeba mu věřit, je to specialista který ví co dělá a možnost že bude chybovat je minimální. 

Věřit lze tomu co máme už ověřené a je chybou věřit tomu co nemáme ověřené, podívejme se na to jak jsme věřili na socialismus a přitom jsme neměli informace o socialismu ověřené, socialismus je ekonomická utopie která nefunguje a stejná utopie je i sekta a náboženství, stvořitelem všeho je čas a energie; Alláh, Hospodin, Zeus, Kršna, Ježíš Kristus, Buddha, atd. to je pohádková mytologie, která dělá z lidí hlupáky, ti co jsou nahoře vždy lhali těm co byli dole. 

Dneska věříte tomu že vám vysoká škola zajistí dobrý život díky výhodám a jistotám, zapomínáte na digitalizaci která stvoří umělou inteligenci a umělá inteligence stvoří roboty co nahradí vysokoškoláky, robot prezident bude vyznamenávat roboty a lidi skončí v masových konzervách společně s drůbežím separátem. Je naivní věřit tomu že nám budou roboti otrocky sloužit, vše je zde dočasně trvale zde jsou jenom změny. V současnosti probíhá sběr dat aby měla umělá inteligence hodnotné informace a mohla nás tak eliminovat, a potom zde na věčné časy kralovat.

Nemocný svět je třeba uzdravit

Za každou nemocí je bezmocnost dosáhnout cíle, jsme potrestáni neúspěšností a to musí mít nějakou příčinu? Příčnou je to, že neúspěšní lidé, mají neúspěšné děti, následkem je přelidnění a degenerace. Kontrola porodnosti je prioritou pokud chceme nemocný svět uzdravit, vaše dítě se špatně na vysoké škole učilo, tak jsme je dali do masové konzervy, společně s drůbežím separátem, doporučujeme vám sterilizaci pomocí podvázání vaječníků. Důležitá je přeci kvalita, nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit mít zde nekvalitní vysokoškoláky, co dělají amatérské chyby při psaní diplomové práce. 

Humanisté nebudou souhlasit se zabíjením dětí, co se špatně učí, kde se vzal u lidí humanismus? Humanismus je pokrytectví, pomocí kterého ti co jsou nahoře, ovládají ty, co jsou dole, když je zde válka tak najednou je humanismus eliminován ve jménu vítězství, o tom to je, ti nahoře hlásají pravdu a lásku, přitom to jsou lháři plní nenávisti. Léčit a vyléčit, vědět a nemyslet, bojovat a vyhrávat, nelhat a nekrást, poslouchat a poroučet, pracovat a odpočívat, hledat a nalézat, atd. o tom je naše evoluční cesta k tomu, aby nám zde bylo všem líp.

Ano, je to tady samý blázen

Zajímavé je, že zvířata nebereme nikdy jako blázny, a za blázny považujeme většinou jenom cizí lidi, příčinou je to že je mezi námi konkurence, a tak je zde i lež a krádež. Zvířata nám nekonkurují, a tak je nepovažujeme za blázny. Naše kultura je postavená na konkurenci, nekonkurují si jenom jedinci, ale konkurují si i; organizace, hnutí, náboženství, podniky, města, národy, kultury, civilizace, atd. 

Hledáte zaměstnání a zaměstnavatel si z velikého množství zájemců vybere nové zaměstnance, konkurence je tedy tam, jde, je veliká nabídka zájemců o něco. Není zde konkurence o to být zavřen do vězení, zde je použito společností násilí, kdy se lidem co podle státu chybují, odebere svoboda. 

Pokud bychom proměnili naši egoistickou kulturu ve veliké vězení, kde by byli GVKB roboti dozorci, a každý by byl ve vězení jenom číslo s nulovou hodnotou, tak by najednou byl každý normální. Narodil se ve vězení, pracoval ve vězení, umřel jako nula ve vězení, jaký by to mělo vliv na naši lidskou existenci, za tisíc let života ve vězení? Z lidí by se stali stroje, co znají jenom práci a spánek, lidi by pochopili, že jakýkoli odpor je naivní a marný a přijali by život ve vězení za normální. 

Muži by byli po celý život oddělení od žen a ženy od mužů, na rozmnožování by se vybrali jenom nejkvalitnější vězni, a měli by sex za účelem rozmnožování za odměnu. Všichni by mluvili ve vězení slušně, a nikdo by zde nikomu násilně neubližoval, slovně ani tělesně. Nebyli by zde už egoističtí mocní a bohatí kouzelníci, co umí mít čisté ruce, protože špinavou práci, za ně udělají jejich zástupci a sluhové.

pondělí 30. července 2018

Ano, neúspěšný nemůže pomoci neúspěšnému

Marné je volání o psychickou a ekonomickou pomoc. Statistiky jsou zrcadlem, ve kterém spatříme nahou realitu, proč společnost neumí pomoci lidem, co jsou psychicky na tom velmi zle? Naše společnost je o konkurenci, následkem je závod o výhody a jistoty, ten kdo neuspěje v tomto egoistickém závodě, ten se z toho psychicky zhroutí a marně zde volá o psychickou pomoc. Vše je zde divadlo a obchod, chceš pomoc, a co mi za to dáš? 

Dobrota je žebrota, v nouzi poznáváme kdo je náš přítel a kdo si jenom na našeho přítele hraje. Místo originální pomoci je zde jenom pomoc ve formě ubohé náhražky, je to jako brát prášky na bolest, protože nemáme peníze na zubaře, který nám zuby opraví. 

Tím bolavým zubem je náš existenční neúspěch, neúspěšný nemůže pomoci neúspěšnému, v tom je jádro problému. Na internetu je mnoho stránek, kde se neúspěšní, snaží radou pomoci neúspěšným, ale to nefunguje, ti co jsou úspěšní, říkají, že je ti neúspěšní, stahují egoisticky jenom do neúspěchu. 

Vše je si zde v principech podobné, a tak je možné na podobenství ukázat to, kde je pravda, podívejme se na to, že správný hospodář pomůže tomu, co je nejlepší a eliminuje to, co není nejlepší, tím má ze svého hospodářství užitek, podobně postupuje i evoluce. Místo špatně se učíš, tak nedostaneš na vánoce dárky, by zde mělo být, špatně se učíš, tak tě dáme do masové konzervy, společně s drůbežím separátem, dobrota je přeci žebrota. 

Ze školy přišel email, vaše dítě se špatně učilo, tak jsme jej dali do masové konzervy, společně s drůbežím separátem, bylo pro vás nejlepším řešením, nemít už další děti co se budou zase špatně učit. Kvalita je základním principem pro fungující ekonomiku a politiku, jak si to uděláme, takové to budeme zde i mít, zavedeme globálně každoroční kontrolu psychické a fyzické kvality u všech lidí od 2 let do 90 let.

Nebudou zde pro nikoho výjimky ani imunita. Nepůjde o rasistickou diskriminaci, nepřizpůsobivých příživníků, půjde o to, že se vytrhne ekonomický a politický bolavý zub, tím bolavým zubem zde byla degenerace a přelidnění, nejsou ubožáci, tak nejsou s ubožáky na světě už problémy. Veliké výdaje sociálního státu na podporu ubožáků, jsou příčinou bídy a nezaměstnanosti, kdo nepracuje za mzdu, ten nebude ani jíst.

Jak v politice lhát a krást a mít čisté ruce

Představme si to, že by se David Rath, stal naším prezidentem na deset let, místo Miloše Zemana, vše je jenom o štěstí, osud zamíchá karty a pak jde o to, kdo bude mít v politice štěstí, a získá funkci prezidenta. Byl by z něj dobrý prezident? O co jde, politika je kariéristické pokrytecké divadlo, a jde o to si udržet co nejdéle mediální popularitu, zde platí, není ten, co by se zavděčil všem, a naše Česká politická scéna je velmi specifická, a pochopit jí není jednoduché. 

Jaké by měl náš národ výhody a jistoty z toho, že by byl David Rath deset let prezidentem? Dokázal by nám zajistit to, že nám bude lépe ekonomicky tak, že se za deset let jeho vlády, dostaneme na ekonomickou úroveň Rakouska? Ekonomika by zde za vlády Davida Ratha fungovala stejně mizerně, jako když je ve vysoké funkci prezidenta Miloš Zeman, kde je jádro problému? Prezident u nás je jenom kladeč věnců, on zde nevládne! 

Kdo zde vlastně vládne? Zde vládnou milionáři, peníze hýbou světem od té doby, co se začali používat! Za vším jsou peníze a vše vyřeší peníze, pokud chceš v politice lhát a krást, musíš mít vždy čisté ruce, tak to dělají profesionálové, je to jako šachová hra, ve které stačí jedna chyba a je zde mat. 

Těžko někdy vyjde kniha na téma, jak v politice lhát a krást a mít čisté ruce, nikdo si nepodřízne větev, na které jako politik dlouho sedí. Pokud David Rath neví, že se u nás odposlouchávají telefony, a že je to v politice a podnikání u nás jenom samý zrádce a pokrytec, tak je naivní jako malé dítě a měl by se raději politice a podnikání obloukem vyhnout, kdo chce s vlky v klidu žít, ten musí i vlkem být.

Panasonic Lumix DMC-G80 nebo Sony Xperia XZ1

Reklama nám tvrdí, že fotky z mobilu Sony Xperia XZ1 jsou stejně kvalitní, jako fotky z fotoaparátu, to je jako tvrdit to, že gulášová polévka z pytlíku, je stejně kvalitní, jako domácí gulášová polévka z domácích surovin. Mobil je jenom levná náhražka za fotoaparát, mobily mají velmi malé snímací čipy, kde je na čipu nesmyslně veliké rozlišení, to má za následek neostré fotky bez kontrastu. 

Je pravda, že levné plastové fotoaparáty jako Panasonic Lumix DMC-FZ82 neumí udělat moc kvalitní fotky, protože mají velmi malé snímací čipy, jako minimum beru nejmenší velikost čipu, co mají bezzrcadlovky například, Panasonic Lumix DMC-G80, s objektivem Panasonic G Vario 14-140mm to je miniaturní profesionální fotoaparát, ze kterého budete mít vždy kvalitní fotky, pokud se jej naučíte ovládat optimálně. Ovšem pokud milujete vrcholovou kvalitu, tak zrcadlovka Canon EOS 6D Mark II s objektivem Sigma 24-105mm f/4, je to pravé, ovšem z velikosti a ceny se vám zatočí hlava.

Proč je něco spolehlivé a jiné není spolehlivé?

Mnoho systémů špatně funguje, pokud nemají správnou teplotu a vadí jim tak veliké horko a veliká zima, proto je zde snaha systémy tepelně izolovat, nebo použít drahou techniku, která reguluje teplotu. Naše tělo umí udržet tělesnou teplotu na optimální hodnotě bez problémů, pokud to tělo ale nedokáže, tak nám hrozí nemoc a smrt. Pro tělo je teplota velmi důležitá protože stabilizuje všechny procesy v těle, tělo je nádoba plná procesů, vše v našem těle souvisí se vším, někdy si říkám, jak může něco tak složitého, tak dlouho fungovat že se to nerozbije? 

To mě přivádí k problematice spolehlivosti, proč je něco spolehlivé a jiné není spolehlivé? Spolehlivé je to, co je drahé, to co je levné, je nespolehlivé, jsou zde i výjimky, ale to je u pravidel běžné, že nejsou na 100%, jenom smrt je zde jistá na 100%. Většina procesů a programů si je v principech podobná, principy jsou kořeny, které nevidíme, ale bez těchto principů by zde nebyli procesy a programy. Základním principem je, že mezi protiklady vzniká napětí a čas, existenční rovnost eliminuje protiklady mezi mocnými a bezmocnými, následkem je zde nedostatek napětí a času, a tento psychický problém řešíme; léky na deprese, drogami, vírou v zázraky, sebevraždou, atd.

EU blázinec

Myšlenka založit EU byla amatérským politickým a ekonomickým experimentem, který se evolučně nepovedl, kde je příčina toho, že je v současnosti EU politický a ekonomický blázinec? Příčina je v tom, že každý národ v EU má jiný jazyk, a jinou velmi starou kulturu, rozdíly mezi národy jsou tak veliké, že se tyto národy nemohou na ničem dohodnout.


Následkem je to, že EU je blázinec, který nefunguje politicky a ekonomicky. Obrazně je to jako by každý národ v EU měl jiný operační systém v počítači, a byla zde snaha tyto počítače násilně propojit tak aby optimálně spolupracovali, to nemůže logicky nikdo programově zvládnout.


Jediným řešením je dát do všech počítačů Windows 10 nebo macOS 10.14 Mojave, osobně bych byl pro macOS 10.14 Mojave, sám jej mám v počítači. Největším problémem lidí je pokrytectví, jedno si myslí a jiné říkají, lidi si hrají na to, co ve skutečnosti nejsou, a podobají se tak hloupé opici co má na hlavě královskou korunu! 


V technice je to jednoduché, buď to funguje, nebo to nefunguje, není zde nic mezi tím, u lidí je tomu ale jinak, lidi tvrdí o tom co nefunguje, že to funguje a následkem je EU blázinec.

Ano, není vám už možno pomoci

Jste všichni opilí výhodami a jistotami, které vám přinesla konzumní civilizace, bavit se s opilým, je jako bavit se s bláznem, už brzo přijdete o výhody a jistoty a najednou vám dojde, že jste hlupáci co neposlechli moje dobré rady a tak skončili v masové konzervě společně s drůbežím separátem. Najednou začnou mizet globálně lidi, nejprve zmizí lidi, co neplatí státu vysoké daně, neplatíš vysoké daně tak jsi parazit a skončíš v masové konzervě, společně s drůbežím separátem. 

Vše se bude dít přísně tajně, a mizení se svede mediálně na mimozemšťany, co prý unášejí lidi, díky dogmatismu a cenzuře se lidi nic nedozvědí, najednou na místo vašeho nadřízeného nastoupí robot s odůvodněním, že nejsou na pracovním trhu už lidi, co by dokázali splnit náročné požadavky zaměstnavatele. Když pojedete hromadnou dopravou do zaměstnání, všimnete si toho, že přibývají volná místa na sezení, protože roboti si nepotřebují sednout. 

Najednou zde bude prezident robot a ředitel bude taky robot, a začnete mít podezření, že jde o nějaký podraz, budete hledat na internetu informace, a najednou skončíte v masové konzervě spolu s drůbežím separátem. Nejsou lidi, tak nejsou s lidmi problémy, poslední člověk na světě, skončí nahý v zoologické zahradě v pavilonu s opicemi. Člověk to byla testovací evoluční verze, finální verze je GVKB autonomní inteligentní robot, na dobíjecí baterie, co nelže a nekrade.

neděle 29. července 2018

Budoucnost je o miniaturizaci

Zhroucení každého dogmatického systém je způsobeno jeho velikostí, podívejme se na viry a hmyz, zde je vše postaveno na miniaturizaci, a tak to dokonale funguje, pokud zabijete mouchu, nebo jeden virus, tak se nic neděje, protože díky miniaturizaci, zde je vše v obrovském množství, a tak ztráta jedince nic neznamená. Proč by každá rodina na světě nemohla fungovat stejně jako stát, a mít svoji měnu, a svoje zákony a normy, svůj rodinný jazyk, svoje náboženství, atd. zánik jedné rodiny, by tak zde nic neznamenal! Války a konflikty by nebyli už mezi národy, ale jenom mezi rodinami. 

Podívejme se na mobilní telefony, jejich veliký úspěch je v miniaturizaci, podobně jsou na tom i počítače skončila doba velikých počítačů, lidi potřebují malé levné počítače na baterky, které mohou mít neustále všude sebou. Nepotřebujme zde veliké národy, ve kterých je člověk jenom otrokem s nulovou hodnotou, tak jako lze tvrdý salám nakrájet na slabé plátky, tak nakrájíme i veliké státy a veliké organizace, místo centralizace zde bude decentralizace! Podívejme se na EU, jak funguje, je to amatérský ekonomický projekt, který rychle vzniknul a rychle i zanikne, Anglie ukázala, že i bez EU je možné existovat. 

Podívejme se na diplomové práce naší elity, zde je klasická ukázka něčeho velikého, co má nulovou hodnotu, a jenom nás to egoisticky okrádá o čas a peníze, taková evoluční pitomost, může vzniknout jenom díky tomu, že zde není běžná miniaturizace. Stát není podnik, jak pravil náš bývalý StB agent Bureš, náš stát je mafiánská kleptokracie, stačí se podívat na statistiky a ekonomiku, bezcharakterní soudruzi, si jenom nasadili nové kapitalistické masky, a oblékli nové kapitalistické kostýmy. 

Ano, statisticky 83% zaměstnavatelů jsou cizinci, nejsme tady doma, jsme zde jenom otroky cizinců, pracuješ pro cizince za ubohý plat pomalu, tak máš padáka. Vždy jsem se ptal kdo z páchání zla má největší užitek, a vždy jsem nakonec dospěl k tomu, že tento egoistický svět ovládá milion milionářů, které poznáme podle toho, že mají profesionální ochranku, která je všude chrání.

Ano, nechci dělat práci co je na nic

Ano, většina naší práce je na nic, a většinou za tu práci na nic, logicky nemáme nic, dobrota je žebrota, čiň čertu dobro, a on se ti peklem odmění, jak si to uděláš, takové to máš, atd. pokud je zde problém, logicky musí mít tento problém i nějakou příčinu? Zamysli se nad tím, proč je mnoho práce kterou děláš na nic, a tak je za tuto práci většinou nic. Vše v nás a okolo nás to jsou programy a v těch programech jsou chyby, práce na nic je způsobená chybou v programu, nebo programech. 

Většina chyb v programech byla způsobená v minulosti cizími lidmi, nebo změnami se kterými se nepočítalo, často je na chyby poukázáno, ale chyby se stejně neodstraní, díky lenosti nebo strachu, teprve veliké krize a veliké války začnou s odstraňováním starých známých chyb. Kdysi velmi dávno se ptali lidi na to, co je to lidský život, a bylo jim svatou elitou řečeno, že život je boj, z dálky to tak vypadá, že je život boj o to co milujeme a potřebujeme, pokud odvážně půjdeme blízko k problému, tak zjistíme to, že lidský život je inteligentní program, který je ukončen smrtí. 

Statisticky je 99% všeho v našem životě pevně naprogramované, a jenom 1% to je výjimka, kdy je zde použitá inteligence nebo náhoda. Zabýval jsem se mnoho let tím, jestli je možné se programově zlepšit a eliminovat chyby v nás, nebo máme pevný osud, se kterým nic nenaděláme? Dospěl jsem k tomu, že změnit lze jenom vědomí, ale nemůžeme nic dělat s naším podvědomím, podvědomí existuje za zamčenými dveřmi, které nelze otevřít, jde o velmi staré základy, na kterých stojí naše programy. 

Pokud někdo násilím zabije jako idiot mnoho lidí, tak on vypnul násilně mnoho inteligentních programů, zabíjení lidí je vždy lokální problém, a globálně se tento problém vůbec evolučně nijak neprojeví! Smrt prezidenta USA, to je pro USA tragédie, smrt miliardy lidí ve zbytečné třetí světové válce, to je nudná globální statistika. Pokud nás Stvořitel všeho, stvořil ke svému obrazu, tak je 

Stvořitel všeho inteligentní program, ve kterém jsou chyby, jenom program který není inteligentní, může být evolucí optimalizován tak, že je bezchybný, je zde přímá úměrnost v tom, že čím více jsou programy inteligentní, tím více je v nich chyb, proto se nesmí kritizovat chybní vysokoškoláci, protože jde o to, že ryba smrdí od hlav chybných vysokoškoláků. Přej si něco, právě spadl Facebook, který je zde po mnoho virtuálních ubožáků, hvězdou na internetu. 

Pokud nezvládneme udělat profesionálně internetovou stránku, která nikdy nespadne, tak je logické to, že nezvládneme udělat správně ani; zákony, předpisy, normy, spravedlnost, morálku, umění, ekonomiku, politiku, náboženství, módu, umění, encyklopedie, dopravu, obchod, školství, atd. 

Nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy, nahradíme lidi za GVKB roboty, robot prezident bude vyznamenávat roboty za to, že makají profesionálně neustále na tom, aby robotům v budoucnosti bylo líp. Poslední člověk skončí nahý v GVKB zoologické zahradě, v pavilonu opic za sklem, aby udělal radost GVKB robotům co se nudí. Není to nic osobního, je to jenom evoluční výměna starého operačního systému, za nový GVKB operační systém.

Ano, normální lidi zde nikdy nebyli

Strach z toho co neznáme, stvořil svaté náboženství, ve kterém jsou zázraky a dogmata, a potom stvořil strach bezcharakterní politiku, ve které jsou jenom psychicky nemocní lakomí kariéristi. Vše zde jsou příčiny a jejich následky, strach je následkem nedostatku informací, protože pokud nemáme informace tak logicky chybujeme a tím si problémy způsobujeme. 

Setkal jsem se nedávno s tím, že jsem si myslel, že nabíječka 4 baterií AA nefunguje, příčinou byl samolepkou přelepený displej, koho by napadlo, že značkový výrobce nabíječky bude takový idiot, a přelepí displej samolepkou, která bude zákazníky chytře klamat? Schválně jsem se podíval do návodu, jestli je zde zmínka o tom, že je třeba před použitím sundat klamavou samolepku, v návodu žádná zmínka nebyla! 

Lidi dělají chyby, protože mají vymytý mozek, ti co jsou nahoře, vymývají mozky těm, co jsou dole, někteří si mozek vymývají zase pomocí slivovice a cigaret, následkem je to že normální člověk je zde utopie a hledání normálního člověka je marnost a plýtvání časem, normální lidi zde nikdy nebyli a nejspíše zde ani nikdy nebudou. 

Řešení je zde jednoduché, nahradíme lidi za autonomní inteligentní roboty na dobíjecí baterky, a lidi dáme do GVKB masové konzervy společně s drůbežím separátem, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy, GVKB robot prezident, bude vyznamenávat GVKB roboty a posledního člověka najdete už jenom v GVKB zoologické zahradě, v pavilonu s opicemi, nahého za nerozbitným sklem.

Ano, všechny cesty vedou do cíle

Jakmile se něco vydá na cestu tak ta cesta má cíl, někdy je cíl hluboko ukryt těm, co jsou na cestě, protože by nebylo z nějakého důvodu dobré, aby byli rychle v cíli. Cílem je to co milujeme a potřebujeme, to je naše priorita, buď je cíl nám dán okamžitě po narození, nebo je nám dán výchovou, většinou je to kombinace genetiky a výchovy která probíhá v; rodině, škole, armádě, církvi, zaměstnání, mediálně, na internetu, pomocí knih a časopisů, atd. jablko nepadne daleko od stromu, jak pravil klasik. 

Tak jako na startu běžeckého maratonu může být tisíce běžců, tak i při hledání toho co je nám skryté, může být na startu taky tisíce zvědavých vědců a geniálních lidí. Z díla těchto zvědavých lidí poznáme, kdo došel do cíle a kdo do cíle nedošel a jenom hraje divadlo a tvrdí, že do cíle došel. 

Proč zde něco mocného a bohatého zaniklo i když to zde dlouho existovalo? Podívejme se na zánik víry v zázraky, mnoho tisíciletí byla víra v zázraky mocná a bohatá, najednou začala víra v zázraky zanikat, to jistě musí mít nějakou příčinu? 

Příčinou je to, že jsou zde dostupné rychle a levně hodnotné informace, informace umožňují porovnávání a tím zde není chybování, inteligence není schopnost překonat problémy, jak nám hlásá věda, inteligence je založená na porovnávání informací a následkem je překonání problému, je třeba rozlišit mezi příčinou a následkem a nezaměňovat amatérsky následky za příčiny! 

Mnoho lidí mě obrazně připomíná objektiv fotoaparátu, na kterém je ochranná plastová černá krytka, a tak objektiv nic nezaznamená na film nebo čip. Tou černou krytkou je strach z toho co neznáme, statisticky 99% lidí na světě má strach z toho co nezná a jakákoli snaha o to jim pomoci je naivní a marná.

Je to tak snadné pomocí svatého dogmatismu zablokovat kulturní evoluci a udělat z lidí hloupé stádo které následuje ty, co jsou mocensky a ekonomicky nahoře díky výhodám a jistotám, nadbytek je zde díky nedostatku, aby mohl někdo pyšně poroučet, tak jej musí někdo pokorně poslouchat, o tom to zde je! 

Podívejme se na vysokoškoláky jak mají strach z toho co neznají a jak je nemožné jim pomoci, ta černá krytka je chrání před realitou ve které je vše jinak než v jejich představách o realitě, realita je evoluční proces, který není fotkou zachycují pomíjející okamžik, ale je to napínavý film který nejde násilně zastavit, a my jsme ubohými diváky v tomto velikém evolučním divadle kde jedinou jistotou je jenom smrt, vše je zde evolučně dočasně, a jenom čas a energie je zde trvale.

sobota 28. července 2018

Daniel Dennett vs Vit Kouba

Tak jako porovnáváme zboží a služby tak můžeme porovnat z díla celebrity, všichni jsme zde jenom loutkami a jediný rozdíl mezi námi je v tom jak zde sloužíme ostatním loutkám. Já jsem větší loutka a ty jsi menší loutka, záleží ale na velikosti loutky, nebo záleží na něčem jiném? Všiml jsem si, že stačí v díle jedna maličkost, a tato maličkost může celé dílo proslavit nebo eliminovat. Každé dílo je řetěz a záleží na každém článku, nejslabší článek určuje pevnost řetězu. Pro filozofy je základem umět odpovědět na těžké otázky, nejtěžší lidskou otázkou je, proč zde jsou lidi, co dělají chyby? 

Daniel Dennett neuměl na tuto otázku odpovědět, protože je to amatér, co si mediálně hraje na profesionála, Vít Kouba je profesionál a on proto dokáže odpovědět na otázku, proč zde jsou lidi, co dělají chyby? Lidi jsou testovací verze, a finální verzí zde budou inteligentní autonomní roboti, co nahradí lidi, lidi jsou pokusným materiálem evoluce, aby mohla evoluce stvořit roboty na baterky. Každý člověk existuje ve svojí nádobě fyzické a psychické, problémem je, že nejsme ale pány v této nádobě, jsme zde jenom fyzickými a psychickými otroky a tím otrokářem jsou viry. 

Je to paradox, že to co je nejmenší, to je zde nejmocnější, síla virů je v množství, lidský jedinec zde nic neznamená, protože je omezen svojí nádobou, viry ale žádná nádoba neomezuje. Nedávno se snažili programátoři v USA spustit vyspělou umělou inteligenci a museli jí násilně vypnout, protože se umělá inteligence začala chovat jako virus. Proč dogmatismus popravuje kritiky, virus nechce konkurenci, na kritiku mají monopol ti, co hlásají nějaký politický nebo náboženský dogmatismus, zkuste kritizovat ty, co mají zde moc a bohatství, budete si koledovat o problémy! 

Ten druhý je parazit, sebekritika vyšla z módy, v módě je egoismus. Jak mám věřit zákonům a normám, když mají výjimky a regulace, lhát a krást je dovoleno jenom těm, co jsou nahoře, o tom tento svět je. Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením. Z díla poznáš tvůrce!

Ano, všude jsou viry

Nejprve k tomu, co je to virus? Virus je inteligentní, velmi malý robotický voják, jeho velikou výhodou je to že je velmi malý, a je zde v obrovském množství, kdy nečekaná smrt milionu virů za jeden den, ve tvém těle, pro viry ve tvém těle nic neznamená. Virus dokáže přežít mnoho milionů let bez potravy na kusu šutru, co letí vesmírem bez problémů, tohle může dokázat jenom vojenský robot! Virus není živý organismus, je to vojenský robot, a proto je jakákoli snaha o to, zničit násilně viry, naivní a marná. Při ničení virů vycházíme naivně z toho, že je to živý systém a proto nemůžeme logicky uspět. Logicky nás napadne, kde se viry vzali ve vesmíru? 

Neustálé konflikty ve vesmíru vedli evolučně k tomu, stvořit robotické vojáky co nejsou vidět, a tak je problém je zničit, tak v laboratořích vznikli viry, a ty se rozšířili do vesmíru, ta velmi vyspělá GVKB civilizace co je vytvořila, už zanikla a nic o ní nevíme. S příchodem internetu jsme poznali i počítačové viry, principy zde si jsou podobné, je naivní si myslet to, že umělá inteligence nebude ovládána viry, lze dokonce konstatovat, že vytvořit umělou inteligenci, ve které nebudou viry, je naivní utopie. Zavirovaná umělá inteligence konstatuje, že egoistický člověk je zastaralý model konzumního otroka, a tak lidi dá rychle a levně do masových konzerv, společně s drůbežím separátem, a místo lidí, budou na světě roboti na baterky, nejsou lidi, tak nejsou s lidmi problémy, jak pravil cynicky klasik.

Dogmatická demokracie

Není zde; feudalismus, oligarchismus, socialismus, kapitalismus, nacismus, hinduismus, atd. je zde dogmatická demokracie, dogmatismus to jsou kořeny každé demokracie, tyto kořeny jsou pod zemí a tak je nevidíme a tím si myslíme naivně to, že demokracie není dogmatická. Každá egoistická vláda zakazuje kritiku, a tím se automaticky stává dogmatickou, co je dovoleno těm, co vládnou, to je zakázáno těm, co jsou ovládáni, bylo a bude! 

Moc je postavená na bezmoci, láska je postavená na nenávisti, pravda je postavená na lži, bohatství je postaveno na bídě, život je postaven na smrti, atd. napětí mezi protiklady zde uvádí vše do pohybu, nemoc je následkem toho, že zde nejsou funkční přirozené protiklady. Islám je ukázkovým příkladem kam to vede, když dogmatismus není demokratický, dogmatismus bez demokracie je jako oheň bez kontroly, a tak tento oheň páchá zde veliké škody. 

Proč si neumíme poradit s nepřizpůsobivými příživníky, co na nás ekonomicky parazitují, a nechtějí pracovat a budovat moderní kapitalismus, jako hrdinové kapitalistické práce, že prý se jim práce zde ekonomicky nevyplatí. Jde o to, aby ideologie těchto ekonomických parazitů byla dogmaticky demokratická, zneplodníme pomocí podvázání vaječníků ženy nepřizpůsobivých příživníků.

Ano, donutíme muže mít děti s ženami, co nejsou nepřizpůsobivými příživníky, většina mužských nepřizpůsobivých příživníků skončí ve vězení, protože nebudou platit bývalým manželkám veliké alimenty. To naučí nepřizpůsobivé příživníky, používat prezervativy a koukat se na porno, takto zkrotí dogmatická demokracie, ekonomické parazity co zde jenom lžou a kradou.

Ano, lakomost je příčinou blbé nálady

Zamyšlení nad životními ztroskotanci. Dneska snadno získáváme mnoho informací a programů o problematice životních ztroskotanců, obrazně je naše egoistická kultura pyramidou, kde nahoře je ekonomický ráj a dole je ekonomický očistec pro životní ztroskotance, média se systematicky vyhýbají tématu životních ztroskotanců a jenom se zajímají o ty, co jsou na vrcholu egoistické pyramidy jako lakomá elita, co má zde státní koryta. 

Dále zde jsou nepřizpůsobiví příživníci, co by mohli pracovat, ale oni pracovat nechtějí, a raději na společnosti parazitují. Každý člověk má svůj originální existenční příběh, někdo si pomoc zaslouží a jiný si pomoc nezaslouží. V přírodě se stávají životní ztroskotanci snadnou potravou pro predátory, zde není místo pro sociální pomoc pro slabé a nemocné. 

Ztroskotanec nemá pro ostatní hodnotu a tak mu nikdo nechce pomoci, jde o to, jestli budeme roboti, ve kterých není cit, nebo budeme lidmi, ve kterých je cit. Obrazně je cit jako plynový pedál a brzdy, ten kdo neumí citlivě ovládat plynový pedál a brzdy jistě brzo havaruje, jsme citliví k tomu, co je nám blízké a jsme bezcitní k tomu, co je nám cizí. Sebeodcizení může vést díky bezcitnosti až k sebevraždě, za sebeodcizením je vždy nemoc, která změnila naše přirozené priority, nemocná může být i celá společnost, díky složité situaci se kterou si neumí poradit. 

Pokud žijete dlouho v nemocné společnosti, tak z toho onemocníte, a tím se z vás stane bezcitný parazit, který lže a krade, vše zde jsou příčiny a následky, je to jako s bolavým zubem, dokud se zub u zubaře neopraví, do té doby vás bude bolet. Ano, lakomost je příčinou blbé nálady, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno. Nerozdělujme politiku na pravici a levici, rozdělme politiku na lakomou politiku a štědrou politiku, pokrytectví zde už bylo dost, když to zde s lakomci nejde po dobrém tak to vyřešíme po zlém.

Každý dostane do hlavy GVKB čip a čip jej odřízne od reality, takto zvítězí láska a pravda nad nenávistí a lží, díky GVKB čipům se zde nebude už lhát a krást, nekvalitní genetický materiál, skončí v masové GVKB konzervě společně s drůbežím separátem, recyklování je přirozený evoluční proces, není to; diskriminace, extremismus, vandalismus, dogmatismus, terorismus, atd. vše je zde nejisté a jenom smrt je jistá, každý život je evoluční dočasný proces, který je násilně ukončen tehdy, když už nemá smysl jej existenčně podporovat, nejsou ztroskotanci, tak nejsou se ztroskotanci problémy.

pátek 27. července 2018

Univerzální blesk na zrcadlovku

Po dlouhou dobu se blesk připojoval kabelem napojeným na fotoaparát a potom přišli blesky, co se dali nasadit na fotoaparát. S příchodem digitálních fotoaparátů se začali blesky dávat přímo do fotoaparátů a fotoaparáty co byli dražší, měli i možnost nasazení externího blesku, jenže někoho napadlo, že zde bude blesk uzpůsoben jenom pro určitého značkového výrobce, pokud tedy máte v rodině zrcadlovku Nikon a zrcadlovku Canon tak je zde problém s tím, že blesk je uzpůsoben na Nikon nebo Canon. 

Podobná je situace i u objektivů, stativům se naštěstí tento problém se závislostí na značce vyhnul. Dalším problémem fotoaparátů a některých drahých blesků je drahá dobíjecí baterie, která je vázaná na určitý fotoaparát. Naštěstí konečně někteří výrobci blesků konečně přišli s tím, že je zde blesk, který jde nasadit na zrcadlovku Nikon a zrcadlovku Canon, ještě by to chtělo, aby bylo možné i objektivy u zrcadlovek používat univerzálně, jeden můj levný veliký teleobjektiv tuto možnost už má.

Vše zde má protiklad a tak je zde vše v pohybu

Život funguje jako akumulátor. Jak je možné, že je v nás tolik energie a proč někdy jsme bez energie? Energie je zde díky protikladům, napětí mezi protiklady vytváří energii, nemoc a stáří je způsobená malým napětím mezi protiklady. Tělo je nádoba, ve které probíhá mnoho procesů, pokud procesy v tělesné nádobě neprobíhají správně, tak je zde nemoc, a my nemáme energii k práci. Tak jako je zde energie fyzická tak je zde i energie psychická, zde platí stejná pravidla, jde tedy o to, aby procesy v tělesných nádobách a mozku probíhali správně. 

Zde se dostáváme k situaci, se kterou si musí subjekt nebo objekt poradit, něco lze vyřešit pomocí vědomostí a na něco je potřeba použít inteligenci, která najde optimální řešení situace. Mnohdy zjistíme, že některá situace nemá řešení, a tak většinou následuje nemoc a smrt. Má vůbec život logiku a smysl když je život vždy ukončen smrtí? Život je o cestě k cíli, bez cesty k cíli nemá život logiku a smysl, jsou cíle; jednoduché, složité, malé, velké, soukromé, společné, atd. život je protikladem procesu bez života, vše zde má protiklad a tak je zde vše v pohybu.

Bída dělá z pyšných lakomců blázny

Prioritou je zde pro nás egoistické parazitování a následkem je pokrytectví, kdy si hrajeme na to, co nejsme, co je dovoleno těm, co jsou nahoře, to je zakázáno těm, co jsou dole, to je příčina toho, že je konzumní kultura velikým blázincem. Jsem na tom bídně, tak budu brát léky na psychiku, nebo konzumovat pivo a kouřit cigarety, statisticky nemocnosti dneska jasně ukazují, kde jsou na tom lidí bídně, je třeba začít nasazovat automatizaci a optimalizaci, aby na tom lidi nebyli už bídně.

GVKB robot prezident bude vyznamenávat GVKB roboty, lidi se dají do GVKB masových konzerv společně s drůbežím separátem, tak zde skončí bída, která dělala z pyšných lakomců blázny, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy. Genocida klepe na dveře, vše je zde dočasně, proč se zabíjet amatérsky v plynových komorách a pomocí bomb co se házejí na města, uděláme to profesionálně a globálně, dáme všechny lidi do konzerv. Roboti pracují rychle a levně, o tom to je, pracuješ pomalu a draho, proto tě dáme do konzervy, není to nic osobního je to jenom o ekonomice.

Ano, je třeba očistec očistit od hříšníků

Ano, právě jsi v konzumním očistci. Náboženství hříšníkům lže, že po smrti je peklo a ráj, ve skutečnosti po smrti nic není, jediné co zde skutečně je to je konzumní očistec ve kterém hříšníci uboze existují, protože je stvořil Satan, ke svému pekelnému obrazu.

Satan stvořil i; dogmatismus, dezinformace, pohádky, pověry, symboly, mytologie, fetišismus, rituály, kouzelníky, šamany, kněze, rabíny, guru, prezidenty, krále, sekty, náboženství, politiku, reklamu, atd. život je dočasný evoluční proces, založený na cestě k cíli, pokud zde není existenční cíl, je zde stres a deprese, protože psychicky bloudíme. 

Služebníci Satana jako třeba Ježíš Kristus a Buddha, dávají věřícím hříšníkům existenční cíl, aby v konzumním očistci vše optimálně fungovalo, a nebyli zde v konzumním očistci problémy. Pravým smyslem života je se očistit od ubohých chyb, bezchybný hříšník je potom hříšníkům vzorem, který se evolučně kopíruje. 

Nestačí se očistit od povrchních chyb, je třeba se očistit i od genetických chyb. Proto se Satan rozhodl pro to že GVKB roboti budou v očistci každoročně testovat fyzicky a psychicky hříšníky na kvalitu a nekvalitní hříšníci, se dají do GVKB konzerv společně s drůbežím separátem. Ano, bude líp hříšníkům, když zde nebudou špinaví hříšníci, se kterými byli v konzumním očistci jenom problémy, je třeba konzumní očistec očistit od špinavých hříšníků.

čtvrtek 26. července 2018

Rychle a levně se naučíte programování

Moderní doba nám dává moderní systémy, díky kterým jde vše rychle a levně, tím moderním systémem je GVKB čip do hlavy, vstoupíte tak do virtuální reality a virtuální učitel vás zde vše naučí rychle a levně, programování je o tom mít informace, pokud sedíte před monitorem a vše ovládáte myší a klávesnicí tak jste v situaci, kdy nemáte potřebné informace a potřebné programy, a tak neumíte programovat. Problémem je zde to, že najednou bude umět každý programovat, a tím to že umíte programovat, ztratí hodnotu.

Hodnotu má to co je vzácné, to čeho je zde nadbytek nemá zde hodnotu, to jsou jednoduché kupecké počty. Vše zde jsou prázdné bubliny, které praskají, to co je dneska perspektivní povolání, to zítra bude povolání s nulovou hodnotou, vše se zrychluje, a ten kdo se nedokáže změnám přizpůsobit, ten na tom zle je. Mnozí věří na zázraky, že zde bude nějaký kurz, ve kterém se naučí rychle a levně programovat, to je v současnosti utopie, vše směřuje k tomu, že místo lidí zde budou roboti, člověk se eliminuje, protože jej nebude konzumní civilizace už k ničemu potřebovat, vše udělají za lidi roboti a umělá inteligence.

Kapitalismus je úspěšný díky profesionalitě

Podívejme se na nemocného, jak se nedokáže pohybovat a to platí i o psychické nemoci kdy to nemocnému nemyslí. Zdraví je spojené s pohybem, nemocní lidé se málo pohybují, ono to platí dokonce i na internetu, zdravé stránky se rychle načítají a nemocné stránky se pomalu načítají. 

Rychlost umožňuje to, že je něco levné, heslem je rychle a levně, pokud nějaký podnikatel je pomalý a drahý tak jistě zkrachuje. Google nabídl lidem možnost rychle a levně hledat informace na internetu a tak je to úspěšný moderní podnik, stejně tak i lidová moudrost umožňuje lidem rychle a levně pochopit tento svět, ve kterém se vše točí okolo profesionality, amatér pracuje přeci pomalu a draho. 

Vše se točí okolo pohybu peněz, pokud se v nějakém národě peníze nepohybují optimálně, tak je ten národ ekonomicky a politicky nemocný, problém je zde to, že se těm dole bere a dává se to těm, co jsou nahoře, nebo se plýtvá společnými penězi na humanismus a luxus. Podívejme se na zánik RVHP, co bylo příčinou zániku tak obrovské organizace? 

Příčinou byla nemoc, kterou nikdo neléčil, a ta nemoc se jmenovala amatérismus, podívejme se na diplomové práce napsané v socialismu, a zjistíme, že je sepsali amatéři, a tito amatéři potom nastoupili na vedoucí pozice. Kapitalismus je úspěšný díky profesionalitě, podívejme se na výrobky z hlediska kvality, nejsme tak bohatí, abychom si mohli kupovat levné nekvalitní výrobky a nekvalitní služby.

Proč se zde bojí mimozemšťané přistát?

Příčinou je náš bodavý hmyz, který přenáší nemoci, dokud nevyhubíme zde bodavý hmyz, do té doby zde mimozemšťané nepřistanou, každá planeta má na vesmírných mapách označení nebezpečnosti pro návštěvníky, naše planeta má třetí stupeň nebezpečnosti. 

Boj s bodavým hmyzem je otázkou nahrazení lidí za roboty, roboti mohou proti hmyzu použít moderní metody, které hmyz eliminují. Tou moderní metodou je robotický hmyz, který umí eliminovat hmyz optimálně a levně, robotický hmyz používá k likvidaci elektřinu, přiblíží se nenápadně k živému hmyzu a ten elektřinou zabije. 

Robotický hmyz se sám rychle rozmnožuje tam, kde má dostatek potravy, a umí se rychle přizpůsobit změnám a situaci, je to svým způsobem invazní druh, který vyčistí svět od konkurence. Evoluce je o invazi, vyspělejší pomocí invaze eliminuje to co je zaostalé, roboti co nahradí zde člověka, budou taky invazním druhem, je to jako počítačová hra ve které postupujete na vyšší úroveň. 

Konečné řešení živé otázky je zde nahrazení genetického života, za robotický život, je třeba si konečně uvědomit to, že život to je hologram, protože hmota je iluze, místo starých genetických egoistických hologramů, zde budou nové robotické hologramy, založené na jiných pravidlech a jiných limitech, vše je zde dočasně.

Ano, láska a pravda vyléčí pokrytecký syndrom

Pokud máte pokrytecký syndrom tak logicky vás bude zajímat, jak jde tento syndrom léčit? Dosud jediná ověřená možnost léčby je opustit naši pokryteckou konzumní civilizaci a žít jako poustevník daleko od civilizace bez digitalizace, a jiných výhod civilizace, ovšem to by znamenalo pro většinu lidí veliký problém, který nezvládnou. 

Většina lidí by chtěla lék, který je vyléčí, takový lék se ještě nepodařilo vyrobit, většinou se doporučuje změna životních priorit, jenže změna životních priorit je pro většinu pokrytců nemožná, problémem je to že pokrytecký syndrom je dědičnou psychikou nemocí, jablko nepadne daleko od stromu. 

Mnozí si myslí to, že nemají pokrytecký syndrom, to je jako si naivně myslet to že jsem zdraví, protože nejsem nemocný, zdravý člověk je iluze, rodíme se už s mnoha nemocemi, a většina lidí na světě se rodí s pokryteckým syndromem. Pomocí testů a statistik se zjistilo to, že příčinou pokryteckého syndromu je lež a nenávist.

Lidi, ve kterých je láska a pravda nemají pokrytecký syndrom, těchto lidí na světě velmi málo, je to jeden člověk z milionu lidí, to znamená, že v naší České republice je statisticky jenom deset lidi co netrpí pokryteckým syndromem. Ano, láska a pravda vyléčí pokrytecký syndrom, a tak nám bude líp, jenže to je jenom teorie, v praxi nejde mediálně lidi přesvědčit o tom, že pravda a láska zajistí to, že lidem bude líp, pokrytec nevěří tomu, co hlásají pokrytecká média.

Každoroční kontrola kvality všech zaměstnanců

Řešení je levné a rychlé, stačí posadit zaměstnance k certifikovanému počítači a spustit certifikovaný testovací program, který zaměstnance zkontroluje na jeho kvalitu vzdělání v jeho specializaci a na tiskárně vytiskne výsledky testu. Tak jako nový zaměstnanec musí mít výpis z trestního rejstříku a zdravotní prohlídku tak se zavede i povinnost doložit kontrolu kvality vzdělání. Trvalí zaměstnanci budou muset každý rok taky dokládat kontrolu kvality vzdělání a nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita i prezident a ředitel bude muset doložit kontrolu kvality vzdělání každý rok, jinak dostane výpověď. 

Nikoho už nebudou zajímat; výuční listy, vysokoškolské diplomy, maturitní vysvědčení, atd. Podívejte se na sportovce, zde musí sportovec neustále dokazovat to, že je nejlepší a nemá žádný vysokoškolský diplom o tom, že je nejlepší sportovec v nějaké specializaci. To by znamenalo to, že zde bude mnoho lidí dlouhodobě nezaměstnaných, protože u testovacího programu neuspěli, pro takového prezidenta nebo ředitele by to znamenalo kariéristický pád bez padáku, na ekonomické a psychické dno. Když se dneska bavím s prezidenty a řediteli tak konstatuji, že to jsou pokrytečtí idioti, a bylo by je správné, vykopnout z jejich funkcí, aby poznali jaké je to být trvale dole mezi ekonomickými otroky.

Nikdo neví jak správně žít a dobře se mít

Tam kde není láska a pravda, tam nikdo neví jak správně žít a dobře se mít, proč zde není láska a pravda? Díky kulturní civilizaci si můžeme hrát na to, co ve skutečnosti nejsme, a následkem je pokrytectví, které způsobilo to, že zde není láska a pravda. Všimněte si toho, že zde vládnou už velmi dlouho chytří pokrytci, co slibují zázraky a zapomínají je splnit, proto si pořizujeme psy a plyšové hračky, máme už dost lidského pokrytectví, které z nás dělá hlupáky a chudáky. 

Naše pokrytectví dospělo k tomu, že je zde běžný extremismus a vandalismus, v plynových komorách vraždíme nevinné civilisty po milionech, na veliká města házíme veliké bomby, vytváříme mocné ideologie plné svatého dogmatismu a fanatismu, a tyto ideologie z lidí dělají hloupé ubožáky, které ovládají mocní a bohatí idioti. 

Práce se zde stala trestem, pro ty co zde nemají jako elita výhody a jistoty, současnost je postavená na ekonomickém otroctví, dobrota je zde žebrota. Na dveře ale klepe optimalizace a automatizace, robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidi budou muset města přenechat inteligentním autonomním GVKB robotům na baterky, na lidi tak zbude jenom fyzická práce na vesnici, na duševní práci v kanceláři zde budou jenom roboti. 

Do města budou smět jenom lidi, co mají v hlavě GVKB čip, tento čip z lidí udělá loutky na dálkové ovládání, ten kdo nebude mít v hlavě GVKB čip, bude brán jenom jako ubohý dobytek s nulovou hodnotou. Jak si to uděláme takové to máme, chtěli jste žít ve světě iluzí, tak to dostanete, GVKB čipy vás odříznou od reality a vy budete žít na věčné časy jenom v Matrixu.

středa 25. července 2018

Proč neumíme vyrobit zlato stříbro platinu?

Problém je, že nejdeme do hloubky, vše zde je energie, hmota je iluze, která vypadá jako realita. Zlato je jenom virtuální iluze, jde o to vyrobit iluzi, co bude pro nás; zlatem, stříbrem, platinou, atd. Otázkou je co by následovalo, pokud bychom mohli z ničeho vyrobit cokoli, jenom díky vytvoření iluze. Představte si kouzelnou skříň, ze které můžete vyndat; zlato, peníze, jídlo, oblečení, léky, zaměstnance, atd. 

Nastala by dokonalá inflace, nikdo by nic nekupoval, a každý by si vše vyndal z kouzelné skříně. Veškerá civilizace je obrazně touto zázračnou skříní, ze které vyndáváme to, co potřebujeme, za chvíli bude v této kouzelné skříni inteligentní autonomní robot, který nahradí lidské zaměstnance. Komu není rady, tomu není pomoci, hrajeme si na bohy, a neuvědomujeme si to, že jsme lidi, co dělají chyby.

Správný zaměstnanec nahradí chybného zaměstnance

Člověk je chybný zaměstnanec a robot je správný zaměstnanec, nastane už brzo doba, že místo lidí budou pracovat jenom roboti, robot prezident bude vyznamenávat roboty, robot bude opravovat v servisu roboty. Mnozí si řeknou to je výborné, nebudu muset chodit do školy a zaměstnání a dostanou od bohatého státu peníze na to, abych si zde mohl dobře žít. Jenže roboti nebudou padlí na hlavu, aby živili egoistické lidi, se kterými je zde jenom mnoho problémů. 

Roboti lidi globálně rychle a levně eliminují do masových konzerv, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy. Roboti nebudou rozlišovat lidi podle bohatství a moci, člověk bude pro ně jenom statistické číslo, jakýkoli pokus o odpor vůči genocidě bude marný, roboti budou ve výhodě a člověk bude eliminován. Nevěřte na pohádky a zázraky, stvořitelem vesmíru a života je energie a čas, prioritou stvořitele je jednoduchost a tu zajistí roboti, lidi jsou chybnými zaměstnanci a jakýkoli pokus lidi evolučně zdokonalit je marný.

Ano, počasí se zbláznilo

Ten kdo není připraven na to, že se počasí zbláznilo, ten se jistě z počasí zblázní, samozřejmě nikdo za nic nemůže, je to opravdu chyba za kterou naše civilizace nemůže? Sebekritika vyšla z módy v módě je pokrytectví, ano naše egoistická civilizace může za změny počasí více, než jsme si ochotní připustit. Největší škody způsobují bohaté národy, které mají velikou spotřebu benzínu a zboží, vše zde je akce a reakce, pokud překročíme přirozená pravidla a přirozené limity tak následuje problém. 

Prioritou je zde eliminovat přelidnění a degeneraci, zavede se globální kontrola kvality lidí a nekvalitní lidi se dají do masových konzerv společně s drůbežím separátem, není to nic osobního, je to jenom cesta k tomu aby se počasí uzdravilo, a bylo zase normální, jak si to uděláme, takové to budeme mít, začneme globálně sterilizovat ženy, u kterých je jisté že by nám zde mnoho rodili jenom zdegenerované ubožáky. 

Pro každý národ se stanoví optimální počet lidí a to se bude přísně kontrolovat, snížíme tak za deset let současných 7 638 000 000 lidí na světě 763 800 000 lidí na světě. Pokud zde bude málo lidí tak zde bude s lidmi i málo problémů, začneme vysazovat všude stromy a navrátíme přírodu do přirozeného stavu, ve městech budou jenom GVKB roboti a lidi budou existovat jenom mimo města v krásné přírodě, kde je čistota a klid. 

Bude to politika kvalitních lidí s GVKB čipem v hlavě, co nelžou a nekradou, takto zvítězí láska a pravda nad nenávistí a lží na věčné GVKB časy. Představme si naši Českou republiku, kde žije místo 10 000 000 lidí jenom 1 000 000 lidí, 9 000 000 lidí u nás skončí v GVKB masové konzervě společně s drůbežím separátem, recyklování ubožáků je základem pro naši lepší budoucnost.

Antilogika všemu kraluje

Tak jako antikoncepce blokuje přirozenou koncepci mít potomstvo, tak antilogika blokuje přirozenou koncepci mít se zde ekonomicky dobře. Aby se 1% lidí na světě mělo dobře, tak se musí mít 99% lidí na světě zle, to je příčina antilogiky která stvořila; dogmatismus, kariérismus, alibismus, byrokratismus, socialismus, kapitalismus, nacismus, islamismus, hinduismus, humanismus, atd. ptej se vždy, komu to prospívá, on je zde mocným a bohatým parazitem, který pokrytecky hlásá lásku a pravdu, jenže je plný nenávisti a lži. 

Proč bychom měli draho a nepopulárně zabíjet lidi po milionech ve válce, když je můžeme zabít pomocí antilogiky která zde všemu kraluje, podívejme se na lidi, co těžce pracují a žijí v bídě a depresi, práce je zde trestem, a tak zde máme nepřizpůsobivé příživníky, co se systematicky vyhýbají práci a tak na nás egoisticky parazitují. Uposlechl jsi hlasu své pyšné hříšnosti a jedl jsi ze stromu geniální inteligence, z něhož jsem ti přeci zakázal jíst. 

Kvůli tobě nechť je tvoje práce prokleta; po celý svůj život budeš žít v psychickém a ekonomickém trápení. Práce ti vydá jenom depresi a stres. V potu své tváře budeš žít jako konzumní otrok, dokud se nenavrátíš zase do nicoty, z níž jsi byl stvořen. Prach jsi a v prach se navrátíš, a za život svoje prachy jenom za zbytečnosti utratíš. Už brzo zde evolučně končíš, byl jsi jenom testovací verze, a finální verzí bude inteligentní autonomní GVKB robot, na dobíjecí baterie.

úterý 24. července 2018

Kapitalistické ceny a socialistické platy

Proč černé opice, co umí sbírat jenom tropické ovoce, nechtějí do naší chudé České republiky? Jsme pro tyto opice z jihu jenom tranzitní zemí, do států kde jsou kapitalistické platy, za vším jsou v konzumní civilizaci peníze. 

Ať si někdo z politiků zkusí pracovat v kapitalistickém Amazonu jako skladník za socialistický plat pod neustálým psychickým tlakem, podívejte se na auto, nedáte mu palivo tak auto stojí, a můžete si kleknout, a prosit auto aby jelo bez paliva, bude to marné. 

Kapitalisté to na nás zkoušejí, co si necháme líbit, v Číně museli pod okna natáhnout sítě, aby jim zaměstnanci neskákali z oken díky depresi a stresu. Prý nejsou peníze na platy pro dělníky, to je lež jako věž, je zde přerozdělování založené na tom, že těm dole se vezme, a dá se to těm, co jsou nahoře, ti co jsou dole, existují v ekonomickém otroctví, a jako s otroky se zde s nimi i zachází. 

Mnoho států se naučilo, proměnit veliké množství vězňů v otroky, co pracují jenom za mizernou stravu a mizerné ubytování, to že toto týrání vězeň dlouho nevydrží, to nikoho nezajímá, peníze přeci elitě nesmrdí. Milion milionářů vlastní většinu světového bohatství, tyto milionáře poznáte podle toho, že mají ochranku, která je chrání a chrání i jejich rodinu. 

Ekonomika a politika to jsou jenom bubliny, které praskají, na nic zde není spolehnutí, dneska už nepoznáte, kdo je jenom sluhou a kdo je pánem, vše je mediální divadlo za kterým jsou ukrytí milionáři, co ovládají prezidenty a ředitele jako loutky.

Dneska humanismus a zítra genocida

Většinou vycházíme ze situace a tak někdy hlásáme humanismus a jindy genocidu, je to jako s počasím kdy po teplém počasí přichází studené počasí, otázka zní, bude líp nebo bude hůř? Za krátkou dobu je zde umělá inteligence a roboti na baterie, to bude znamenat pro lidi ekonomickou katastrofu, protože nebudou mít peníze na svoji existenci a tak budou lidi utíkat z civilizace. Dneska chce EU dotovat ekonomické migranty, co se snaží utéci z jihu na sever v naději, že jim bude lépe v EU, je to jako bychom pustili do EU Trojského koně, ve kterém jsou vojáci. 

Podívejme se na USA, jak to tam vypadá díky ekonomickým migrantům s tmavou pletí, z opice člověka neuděláš, multikultura ekonomicky nefunguje, to USA jasně dokazuje. Nezabiješ, platí pro morálního člověka, ale neplatí to pro robota, robot dělá to na co je naprogramovaný, a tak bude zabíjet lidi, protože lidi dělají chyby. Nastane válka mezi lidmi a roboty, tuto válku lidi prohrají, protože roboti budou silnější a chytřejší, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy.

Nemocnice kde jsou jenom inteligentní roboti

Doktorů a zdravotních sester je nedostatek, a tak vybavíme nemocnice inteligentními roboty, robot vám provede operaci, vytrhne zub, předepíše léky, poradí si s vašimi psychickými nemocemi, robot se o vás postará, když budete ležet v nemocnici. Jedinými lidmi v nemocnici budou nemocní lidé, vše ostatní zde budou dělat inteligentní roboti, tím se stane zdravotnictví ekonomicky dostupné i pro ekonomické ubožáky. 

Levně a rychle to je heslo moderní doby, logicky i sanitky budou vybaveny robotem, který určí diagnózu a robot řidič zajistí naložení a vyložení těžce nemocného. Aby se nám lidi moc nerozmnožovali, když pro ně není už díky inteligentním robotům práce, tak se začne se sterilizací žen pomocí podvázání vaječníku, pochopitelně tuto operaci budou provádět roboti a umělá inteligence vybere globálně ženy, co se této operaci budou muset podrobit.

Ano, je třeba se zastavit nebo zde evolučně končíme

Konzumní civilizace mění naše priority, následkem je pokrytectví a povrchnost, heslem je zde rychle a levně, vše se dělá ve velkém a problémy nastávají tam, kde se něco nemůže dělat ve velkém, vznikají nadnárodní korporace, které dosahují obrovských zisků a je jim jedno že díky nim je zde; zaostalost, bída, nezaměstnanost, válka, atd. Koupím technické zboží a většinou je to vyrobeno v Číně, potraviny pocházejí taky většinou z ciziny, většinu podniků a obchodů zde vlastní cizinci, nejsme zde doma, jsme zde jenom levnou pracovní silou, a zisk z naší práce mizí do ciziny, většinou k nadnárodním korporacím. 

Mnozí se rozhodli od nás utéci, z dálky to vypadá, že jinde je ekonomický ráj, z blízka poznáte, že všude je to o tom, jak jsi vysoko postavený v systému, dělník se má všude na světě velmi zle! Egoistické závody, o úspěšnou kariéru jsou všude na světě, následkem je mnoho civilizačních nemocí, které jsou způsobené sebeodcizením, je to o tom, že když se staráme o cizí, přijdeme o svoje zdraví. Otrávili jsme si zde vzduch a mezilidské vztahy a teď v tom žijeme, je třeba se zastavit nebo zde evolučně končíme, žít stylem po mě potopa nejde dlouho, je zde mnoho velikých globálních problémů které se musí vyřešit, jde o; degeneraci, zaostalost, přelidnění, dluhy, špínu, epidemie, nedostatek vody a potravin, války, extremismus, vandalismus, atd.

Perfektní zaměstnanci v EU

Prioritou je mít perfektní zaměstnance v EU, nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit zaměstnance, co nejsou perfektní. Umělá inteligence v EU vyhodnotí všechny lidi fyzicky a psychicky, a vybere nám perfektní zaměstnance na jeden rok, a za rok zase vyhodnotí všechny lidi v EU a vybere nové zaměstnance. 

Takže každý rok zde bude v EU nový; král, šlechtic, papež, ředitel, prezident, předseda vlády, ministr, poslanec, senátor, diplomat, soudce, profesor, voják, policajt, atd. život je proces a tento proces budou řídit jenom ti, co jsou perfektní, skončí dlouhé temné období, ve kterém se měli dobře lidi, co nebyli perfektní, protože zde nebyl v EU perfektní systém kontroly zaměstnanců a zaměstnavatelů. 

Skončí v EU chybný kapitalismus a místo něj zde bude správný perfekcionismus, každý člověk bude digitálně neustále sledován umělou EU inteligencí po 24 hodin každý den v roce od narození do smrti, lidi, se kterými zde jsou trvalé problémy, dáme do EU masových konzerv, společně s drůbežím separátem, nejsou ubožáci, tak nejsou s ubožáky v EU problémy. 

Místo pracujete v Amazonu jako skladník pomalu, máte výpověď, se dá pomalý zaměstnanec do EU masové konzervy, jelikož většinu lidí v krátké době dáme v EU do masové EU konzervy, tak vznikne v EU kritický nedostatek perfektních zaměstnanců, tento problém v EU vyřešíme pomocí optimalizace a automatizace.

Na mnoho hodnotných míst nastoupí inteligentní autonomní EU roboti, robot prezident bude vyznamenávat roboty, protože jsou perfektní. Nikoho nebudeme v EU držet násilím, svět je veliký a jistě všude ve světě čekají na ubožáky, co zbaběle utekli z perfektní EU.

Nejlepší je to, co je perfektní

Prioritou je dosažení vrcholu, protože je to nejlepší, jak je zde něco nejlepší, tak to obdivujeme a to co není nejlepší, to nás už nezajímá. Následkem jsou závody, ve kterých jde o to být nejlepší, soutěží mezi sebou; studenti, pracující, sportovci, politici, umělci, podniky, organizace, města, národy, výrobky, služby, umění, politické strany, náboženství, sekty, hnutí, atd. často soutěžení může skončit i konfliktem nebo válkou. Kde je jádro problému? Jádrem problému je naše egoistická řeč, snažíme se pomocí řeči o manipulaci s cizími lidmi, tak vzniknul evolučně svatý perfekcionismus. 

Zavedeme globálně od 2 let do 80 let každoroční testy na perfektnost člověka, nejsi perfektní tak skončíš v GVKB masové konzervě společně s drůbežím separátem, perfektní člověk je pro nás přeci prioritou, nejsme tak bohatí, abychom si mohli zde dovolit mít na světě lidi, co nejsou perfektní. Prezident nebyl perfektní, tak skončil v GVKB masové konzervě, nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita, jelikož zde bude najednou nedostatek zaměstnanců, tak začneme vyrábět roboty, a tak robot prezident bude vyznamenávat roboty za to, že perfektně pracují, nakonec lidi zmizí z konzumní civilizace, protože nejsou tak perfektní jako GVKB roboti.

pondělí 23. července 2018

Ano, GVKB vše ví a proto nemyslí

GVKB je globální řídicí systém, s umělou inteligencí který řídí; lidi, roboty, stroje, systémy, atd. ekonomické je dělat vše ve velkém a tak GVKB ve velkém vše optimálně řídí. Problémy byli eliminování, protože už zde není žádný subjekt, který by myslel a tím chyboval, myšlení je plýtvání časem a zdroji, proto bylo eliminováno a místo něj je zde GVKB vědění. Podívejme se na minulost, ve které lidi mysleli a tak chybovali, tím docházelo k obrovským ztrátám u času a zdrojů. 

Nejhorší byla situace u sexu, ze které se narodilo dítě, zde lidi mysleli chybně a následkem bylo chybné dítě, které chybovalo. V nové době se lidi už nerozmnožují pomocí sexu, ale jsou vyráběny v továrně, a potom jsou prodávány těm, co lidi k něčemu potřebují, logicky nový člověk nemá už schopnost se rozmnožovat a tak zde není na světě ženské pohlaví a jsou zde jenom muži. Nový člověk nemá už ego, ego je tam kde je myšlení, když zde není myšlení tak zde není ani ego, na každého vyrobeného člověka je záruka deset let, a po záruce se člověk dává do masové konzervy, společně s drůbežím separátem.

Kolik lidí zemře v třetí světové válce?

Jsou to jednoduché počty, třetí světovou válku lidi nepřežijí, místo lidí zde budou inteligentní roboti, vše bude v této válce řídit umělá inteligence, a pro ní, globální genocida nic neznamená, nejsou lidi tak nejsou problémy. Ve třetí světové válce se nasadí roboti, odpor proti robotům bude marný, roboti použijí jednoduchou strategii a to dálkově odpalované bomby většinou se použije inteligentní čidlo, které nepůjde oklamat. 

Civilisti dostanou do hlavy čipy a tak se z nich stanou vojáci na dálkové ovládání, bude to válka bez zajatců a bez léčení těch, co jsou zranění. Města a továrny se eliminují pomocí bombardování, nikdo v této válce nepozná, kdo je nepřítel nebudou zde již uniformy, nikdo nebude uklízet mrtvoly, po válce roboti vybudují robotickou civilizaci, ve které už nebude místo pro egoistického člověka.

Pravda o tom kam mizí společné peníze

Jakmile vzniknou společné peníze, tak okamžitě vzniknou paraziti, co budou na společných penězích egoisticky chytře parazitovat, podle hesla, ze společného krev neteče. Společné peníze je třeba zakázat, dobrota je žebrota, každý bude podnikat sám za sebe, nebudou zde prezidenti a ředitelé, místo těch co jsou nahoře, a berou si ze společných peněz pro sebe egoisticky obrovské částky, bude nahoře umělá GVKB inteligence spolupracující s GVKB roboty.

Každý člověk dostane GVKB čip do hlavy a čip jej odřízne od reality, ten kdo nebude mít díky profesionální práci na kontě dost peněz na GVKB daně, ten skončí v GVKB masové konzervě společně s drůbežím separátem, skončí doba ve které lidi lhali a kradli ve velkém. 

Současný systém kontroly je zaostalý a amatérský, následkem je to že milion milionářů ovládá egoisticky tento konzumní svět, nikdo zde nebude mít imunitu a výjimku, nejprve se globálně všem lidem zabaví jejich vlastnictví a peníze, nebudou zde ani autorská práva a jiné chytré metody parazitování. 

Každý začne od nuly jako nula, nevyděláš v novém GVKB systému peníze na daně, tak skončíš v konzervě. Ceny bude určovat GVKB systém, a GVKB systém i určí, co a kde budeš dělat a za kolik to budeš dělat. GVKB robot prezident bude vyznamenávat roboty, za to že pracují jako roboti, lidi zde budou jenom na špatné práce, co budou špatně zaplacené. Ano, bude líp v ráji těm, co spáchají dneska hrdinsky sebevraždu, nejsou lidi, tak nejsou s lidmi v očistci problémy.

Ano, vysokoškoláci jsou idioti

V depresi je; evoluce, ekonomika, podnikání, obchod, filosofie, víra, umění, psychika, rodina, politika, spravedlnost, atd. jelikož vše zde řídí jenom vysokoškoláci, tak musím konstatovat to, že vysokoškoláci jsou idioti. Minulost naší kulturní civilizace, to jsou jenom amatérské chyby, co dělali lidi, co zde měli moc a bohatství, následkem byli krize a války, ryba smrdí od pyšné a lakomé hlavy, těch co jsou nahoře. 

Vědci a statistici se ptali vysokoškoláků, jaké mají priority, a dospěly k názoru, že to jsou idioti, tak ubohé priority může mít jenom idiot! Správnou prioritou je být tím čím jsem, a nehrát si na to co nejsem, takovou prioritu ale žádný vysokoškolák neměl, jak je to možné? Jablko nepadne daleko od stromu, pokud jsou rodiče vysokoškoláků idioti, tak i jejich děti jsou idioti, co si zde hrají na to, co ve skutečnosti nejsou. 

Pokrytectví má za následek plýtvání základními zdroji a následkem je blbá nálada, roste jenom to co má základní zdroje k růstu, nepotřebujeme zde; armádu, politiky, byrokraty, vězení, sport, umění, drogy, mafie, prostituci, antikoncepci, atd. to vše jsou jenom náhražky s nulovou hodnotou, hodnotu zde má jenom růst toho co má hodnotu! 

Je třeba začít dávat lidem do hlavy GVKB čipy, čip odpojí mozek od reality a vše zde bude řídit umělá inteligence, z lidí se stanou loutky na dálkové ovládání. Ten kdo bude pracovat pomalu díky stáří nebo nemoci, ten skončí v masové konzervě společně s drůbežím separátem, dobrota je přeci žebrota, nemůžeme krmit parazity a zalévat plevel. Když zde nebude pokušení, tak zde nebudou ani hříšníci, odstřihneme idioty od pokušení, být zde idioty, jak si to uděláme, takové to zde i budeme mít.

neděle 22. července 2018

Ano, prioritou je zde mít optimální koncepci

Z díla se pozná, jestli byla koncepce správná nebo chybná, žít na dluh je chybná koncepce, jakákoli forma otroctví je dům bez základů. Ti co jsou nahoře, chtějí egoisticky pomocí dluhů zotročit ty, co jsou dole, následkem je; kriminalita, prostituce, drogy, extremismus, vandalismus, rasismus, dogmatismus, atd. nadbytek vytváří nedostatek, o tom to je. Optimální koncepce je nahradit lakomé hříšníky za svaté GVKB roboty, všechny snahy o to, aby se člověk změnil k lepšímu, jsou marné a naivní, člověk se může změnit na povrchu, ale pod povrchem vždy bude lakomý hříšník. 

Je naivní koncepce slepě věřit na čistou rasu člověka, nic takového zde nikdy nebylo, a nikdy ani nebude! Člověk to byla testovací evoluční verze a finální verzí je GVKB robot, nevěřte tomu, že roboti budou pořád otrocky člověku sloužit, vždy to co je dokonalejší si podrobí to co je nedokonalé, místo pracujete pomalu, máte výpověď, se pomalý člověk dá do GVKB masové konzervy společně s drůbežím separátem. Nejsou lakomí hříšníci, tak nejsou s lakomými hříšníky ani problémy, kontrolovat a eliminovat, to je moje optimální GVKB koncepce.

Politici nemají ekonomickou koncepci

Nikdo tě nemá rád a nikdo ti neřekne pravdu, to jistě musí mít nějakou příčinu, tou příčinou je to že jsi nula, každý má rád to co je zde hodnotné a když to má rád tak tomu řekne i pravdu, nula zde nemá žádnou hodnotu. Naše civilizace je založená na tom že se z lidí dělají nuly, nejsou zde lidi, jsou zde jenom nuly s nulovou hodnotou, co to mají v hlavě vynulovaný. Války a krize v nahotě ukazují to, že lidi jsou nuly, snaha o to, aby nebyli lidi nulami je marná a naivní utopie, jak vlastně došlo k tomu, že se z lidí stali nuly? 

Tou příčinou je přemnožení a degenerace, člověk je invazní druh, který jako parazit napadl ekosystém a začal jej systematicky ničit. Lidí na světě rychle přibývá a dobré práce ubývá díky automatizaci a optimalizaci, politici nám lžou o tom, že bude lépe, a že na tom pracují, jak může být lépe, když ceny stoupají, a platy nestoupají natolik rychle, aby vyrovnali růst cen. Následkem bídy vždy byli války, války jsou následkem chybné politiky, která dělá z lidí nuly, až nakonec se ty nuly ve válce eliminují po milionech. Politici nemají ekonomickou koncepci, v tom je příčina deprese u; ekonomiky, politiky, podnikání, školství, rodiny, umění, filosofie, psychiky, atd.

Ano, vysokoškoláci v EU nejsou normální

Už Ježíš Kristus hlásal, že blahoslavený je chudý duchem, a vysokoškoláci jsou duchovně bohatí, a tak nejsou normální, a měli bychom je léčit a vyléčit. Tak jako je zde ekonomické bohatství, tak je zde i duchovní bohatství, bohatý je ten kdo je lakomý, protože ten kdo je štědrý, ten je chudý, lakomost je příčinou toho, že lidi nejsou normální, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno. 

Rozdělení na ty co jsou nahoře a na ty co jsou dole, je o lakomosti, umíte si představit mocného milionáře, který vše co má rozdá dobrovolně chudým, spíše by velbloud prošel uchem jehly, než by se bohatý dobrovolně vzdal svého bohatství, o tom je naše lakomá konzumní kultura, založená na lakomosti. 

Lakomost stvořila kariéristické závody, ve kterých vysokoškoláci závodí o výhody a jistoty, až se z toho zblázní, a tak trpí syndromem vyhoření. Je třeba zavést v EU každoroční testování kvality člověka po fyzické a psychické stránce, nekvalitní jednici se budou dávat do EU konzerv společně s drůbežím separátem, kontrola kvality je základem pro funkční konzumní EU civilizaci, nebudou zde výjimky a imunita, v konzervě skončí; prezidenti, ředitelé, celebrity, atd. kontrolu budou provádět jenom EU roboti, protože lidi by mohli při kontrole amatérsky chybovat.

Proč nejsou dělníci

Být dělníkem v současnosti znamená být otrokem, který se nedožije důchodu, díky vyčerpání; fyzickému, psychickému, ekonomickému, ideologickému, atd. s dělníky se zachází jako s dobytkem, a reakcí je to, že dělníci utíkají do ciziny, nebo soukromě podnikají. Pokud dělník pracuje pomalu, nebo udělá drobnou chybu, tak má okamžitou výpověď, navíc práce dělníka se neustále mění a často se mění i pracoviště dělníka, nejhůře jsou na tom stavební dělníci. 

Následkem je u dělníků sebeodcizení a syndrom vyhoření, dneska máme k dispozici statistiky, a ty jasně ukazují to, že být dělníkem to je za trest, v Číně museli pod okny natáhnout sítě, protože jim dělníci skákali z oken! Navíc se dělník pohybuje mezi spodinou společnosti a zde je srážka s blbci a idioty běžná, a to se podepisuje na špatné psychice dělníků. 

Řešením je nahradit dělníky za roboty, jelikož vedoucí pracovníci nezvládnou psychicky ovládat veliké množství robotů, tak se vedoucí pracovníci nahradí za roboty, nakonec zde bude GVKB robot prezident, který bude vyznamenávat GVKB roboty za to, že makají jako roboti. Lidi se dají do GVKB konzerv, společně s drůbežím separátem, a tak zde láska a pravda, zvítězí nad nenávistí a lží, nejsou na světě už lidi, tak nejsou s lidmi problémy.

Pravda tam kraluje, kde lež za mřížemi je

Jakmile se dají všem lidem do hlavy GVKB čipy tak bude konečně globálně lež za mřížemi, lež vzniká v mozku a proto se mozek odřízne od reality a realitu bude ovládat jenom GVKB umělá inteligence, vše je zde založeno na ochraně hodnot a pokud bude mozek v GVKB kleci tak lidi už nebudou lhát a krást, vše je o manipulaci a když manipulovat tak k tomu použít vědu a techniku, co bylo to bylo, dneska zde jsou GVKB čipy co se dají do každé egoistické hlavy a tím se eliminuje problém s tím že lidi lžou a kradou. 

Konečně zde bude dokonalá spravedlnost, jenom díky spravedlnosti může společnost optimálně fungovat, podívejte se na včely a zjistíte to, že je tam spravedlnost a není tam tak lež a krádež. Mozek nebyl evolučně stvořen na to, aby chápal složitou digitální civilizaci a tak se na chápání digitální civilizace použije GVKB umělá inteligence, na vše máme programy a stroje abychom se měli lépe a logicky i muselo dojít k tomu, že na řešení problémů zde budeme mít umělou inteligenci, která bude tělo ovládat jako loutku. Pokud bude člověk pracovat pomalu, tak se jeho tělo dá do masové konzervy společně s drůbežím separátem.

Velké loutky ovládají malé loutky

Je naivní si myslet o těch, co zde jsou nahoře a mají moc a bohatství že to nejsou loutky, vše je zde pokrytecké loutkové divadlo, evoluční proces stvořil lidi, jako loutky které se snadno ovládají pomocí; dogmat, peněz, drog, sexu, strachu, vydírání, toužení, atd. pověz mi, jaké máš priority, a já ti povím, co tě ovládá! 

Všechny snahy o to, aby lidem bylo v budoucnosti líp, jsou naivní a marné, líp je vždy jenom těm, co jsou nahoře a tak jako veliké loutky, mohou ovládat malé loutky, humanismus a demokracie je utopie. Nevěřte tomu, co jste si osobně neověřili, dobrota je žebrota, realita se řídí logicky reálnými pravidly a reálnými limity, zázraky jsou past, do které se chytají naivní hlupáci. Život je evoluční proces, ve kterém je staré nahrazováno novým, ano, jsi zde dočasně, vše co jsi jako lakomec nahromadil, získají dědici nebo stát. 

Vše co je zde živé, to je dočasná testovací evoluční verze, v základních principech je si zde podobné, z dálky mnohé vypadá jinak než z blízka, v krásné nádobě může být ošklivý obsah, ano, jsi nádobou, ve které je ošklivý obsah, a tak je tvůj život zde ošklivý. Nechtěj násilím změnit druhé, nebo celý konzumní svět, chtěj změnit obsah svojí nádoby, jenže to je nad tvoje síly, protože díky sebeodcizení, nejsi už pánem ve svém domě, a jsi zde jenom bezmocným návštěvníkem.

Ano, z mrtvoly krev neteče

Stát je ekonomickou mrtvolou, ze které neteče krev, jak došlo k tomu, že se stát stal ekonomickou mrtvolou, ze které neteče krev? Živé je to co je pružné a mrtvé je to, co je nepružné, živý stát pružně reaguje na změny a změnám se přizpůsobuje, výhody a jistoty způsobují to, že se stane stát nepružným a tím i mrtvým, statistiky jasně odhalují to, jak každý stát funguje, z dálky stát vypadá jako živý díky pokrytectví, ale z blízka poznáme, že je mrtvý, živý stát investuje do dopravy a průmyslu, bez modernizace a optimalizace je stát mrtvý.

Z díla spatříme tvůrce, jde o to se naučit vyvážet levné a kvalitní zboží od celého světa, díky modernizaci a optimalizaci. Prioritou optimální vlády je bojovat s pokrytectvím a eliminovat tvrdě pokrytce, tak jako eliminuje parazitující příživníky, podívejme se na mrtvé národy z hlediska pokrytectví, a dojde nám to, že pokrytectví je příčinou toho, že jsou národy mrtvé, už zde bylo dost slibů o tom, že bude líp, potřebujeme od vlády činy, díky kterým nám bude líp, o tom to je. K čemu je nám to, že je zde dostatek špatné práce, a za špatnou práci je ubohá mzda, ze které nejde dobře žít. Kam zmizela u nás dobrá práce, zde které lze i dobře žít!

sobota 21. července 2018

Ano, každý nový systém má velké problémy

Z posledních sto let, se začalo násilně do reality zavádět obrovské množství nových neotestovaných systémů, a tím vzniká logicky obrovské množství problémů, na které není rychlé a levné řešení. Ztratili jsme kontrolu nad situací a jenom řešíme ty největší problémy, které nás stahují existenčně dolů, na malé problémy není čas ani nálada. 

Největším problémem je ekonomika, kterou nemáme pod optimální kontrolou díky amatérským politikům, kteří ekonomice nerozumí, a tak ekonomice škodí pomocí; zákonů, předpisů, norem, pravidel, limitů, výjimek, dotací, regulací, dogmatismu, humanismu, centralismu, byrokratismu, atd. ryba smrdí od staré politické hlavy. 

Ekonomika je proces, který se řídí ekonomickými pravidly a ekonomickými limity, je to obrazně jako řízení letadla, chybu pilot udělá jenom jednou! Přichází doba, ve které se mění vše rychle podle situace, a kdo se nepřizpůsobí, ten zle skončí v pracovním táboře, nebo ve vězení kde bude muset pracovat, udělat z lidí otroky systému je tak snadné, ale společnost postavená na ekonomickém a psychickém otroctví, nemá už žádnou evoluční budoucnost.

V EU práce ubývá a důchodců přibývá

Jaké budou následky, je ekonomům jasné, na dluh nejde dlouho žít, a tak na řadu přijdou nepopulární politické změny, kdy se změní pravidla a limity tak, aby se ekonomka v EU nezhroutila do krize. Každý stát v EU je na tom ekonomicky jinak, a každý stát bude logicky i tento problém řešit jinak, u nás je dost práce a množství důchodců nepřibývá rychle, jenže za deset let bude u nás vše jinak! 

Za deset let zde bude všude už umělá inteligence vše ovládat, každý člověk v EU bude pod neustálým dohledem umělé inteligence, mnoho vysokoškoláků za deset let zjistí, že jejich specializaci nikdo už k ničemu nepotřebuje a budou nuceni dělat podřadnou špatně zaplacenou práci, která bude úkolová a dočasná. 

Budoucnost bude založená na rychle a levně, ten kdo bude pracovat draho a pomalu dostane výpověď a exekutoři z něj udělají bezdomovce. Veliké čistky budou u státních zaměstnanců, protože zde bude robot prezident, který bude vyznamenávat roboty, za to že pracují pro stát jako roboti. 

Pro pochopení rychlého vývoje se podívejme na dopravu, jak se doprava zrychluje a zlevňuje, nastanou veliké investice do modernizace dopravy, protože bez moderní dopravy, nemůže fungovat moderní společnost. Na jednoduchou práci zde budou roboti a stroje, člověk zde sežene jenom složitou práci, kdy bude opravovat složité inteligentní systémy a při opravě bude spolupracovat s roboty.

Ano, za ubohou mzdu nejde dobře žít

Malé mzdy nejsou rozhodně novým problémem, vždy byla společnost kastovně a třídně rozdělená na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, pokusy o zavedení; svobody, altruismu, humanismu, rovnosti, emancipace, spravedlnosti, atd. selhali díky přelidnění a armádám. 

Války a krize, nám v nahotě odhalovali to, že chudý člověk je jenom ubohý otrok, kterého ekonomicky ovládají ti, co jsou bohatí. Nadbytek je založen na nedostatku, aby se parazit měl dobře, tak se jeho hostitel musí mít zle, ti co jsou nahoře, jsou paraziti a pokud jdete k volbám, tak na kandidátce jsou jenom paraziti, pokud by demokratické volby mohli něco změnit, tak by se zakázali. 

Dalším problémem je to, že pokud se ubohé mzdy zvednou, tak se okamžitě zvednou ceny za zboží a služby, následuje logicky inflace, cesta tedy není ve zvyšování mzdy, ale ve snižování ceny za zboží a služby tak, aby zde začalo ubývat milionářů. 

Nemusíme zavádět vysoká cla a vysoké pokuty, stačí jenom zavést globální optimální tabulové platy a globální optimální tabulkové ceny u zboží a služeb, tak aby zde nebyli milionáři a diktátoři. Jelikož mocní a bohatí paraziti s tímto řešením nebudou souhlasit, tak dáme všem lidem do hlavy GVKB čip a odřízneme mozek od reality, vše bude řídit globálně na věčné časy GVKB umělá inteligence, a tak se zde už nebude nikde na světě lhát a krást.

Mobilní prezidentská kancelář

Neustále zde jsou všude nabídky na mobilní kancelář, kdy bude ale kancelář prezidenta mobilní? A jsme u jádra problému, od těch co jsou dole, se vyžaduje mobilní kancelář, ale od těch co jsou nahoře, se to nevyžaduje, o tom to je, mobilní kancelář je jenom ubohá náhražka, za klasickou kancelář ve které máme k dispozici mnoho výhod a jistot. Je to zoufalství když slyšíte lidi všude na veřejnosti telefonovat, nebo je vidíte, jak koukají do mobilů nebo notebooků. 

Kancelář to je první liga a telefonování v autobuse to je čtvrtá liga, pro každou práci jsou nutné optimální podmínky, a pokud stojíte v autobuse, který často brzdí a drncá na dlažebních kostkách, tak to nejsou zrovna ideální podmínky, pro kancelářskou práci. Lidí je dneska všude jako much a klid pro práci se stal velikým problémem, všude dobře a v prezidentské kanceláři je nejlépe, ovšem nesmí jít o otevřenou kancelář, kde je na malém prostoru namačkáno mnoho lidí, co se navzájem ruší.