úterý 17. července 2018

Ano, nejsme připravení na digitální budoucnost optimálně

Budoucnost je o virtuální globální realitě spojené s umělou inteligencí, to bude znamenat rychlé změny a nutnost se rychlým změnám neustále přizpůsobovat, jinak se z nás stanou nepřizpůsobiví příživníci, co existují na okraji ekonomiky. Velikou změnou zde bude neustálá všudypřítomná digitální kontrola v reálném čase, od narození do smrti u každého člověka. Budeme neustále napojení na virtuální realitu, která bude k nerozeznání od skutečné reality. 

Hodnotu bude mít jenom psychická práce a fyzická práce bude bez hodnoty, nebude stačit se učit do 21 let a potom se už učení nevěnovat, budeme se muset učit novému po celý život! Bude zde snaha z lidí udělat vojáky, na které je spolehnutí, a bude se psychicky s lidmi zacházet jako s vojáky, to povede logicky ke zhroucení lidské psychiky a bude zde veliká konzumace drog a léků na psychiku.

Opravář systémů s umělou inteligencí

To je jisté výhodné povolání budoucnosti, ten kdo nezvládne profesionálně opravovat systémy s umělou inteligencí, skončí jako bezdomovec, jako první zde budou na řadě učitelé, a po nich budou následovat; politici, byrokrati, soudci, vše bude za deset let díky umělé inteligenci o virtuální globální realitě, ten kdo se nepřizpůsobí, skončí jako bezdomovec. Mnozí si myslí, že jejich specializace zde bude fungovat ještě třicet let, je to jako si myslet že budu pořád zdravý a nikdy nebudu nemocný. 

Opravuje se to, co se nevyplatí nahradit za nové, je to o ekonomice a systémy s umělou inteligencí budou drahé a propojené s mnoha jinými složitými systémy, práce na opravě bude většinou v rovině programové, to logicky znamená rozumět programování umělé inteligence. Logicky takový opravář bude muset být inteligentní a geniální, neustále bude pod dohledem, jak rychle a kvalitně pracuje bude to něco je ve vrcholovém sportu, těžko se bude stoupat nahoru a rychle se bude padat dolů.

Na věčné časy je zde jenom čas, vše ostatní je zde dočasně

Ano, odmítnutí vyžaduje odvahu. Bohužel ty jsi lenoch a zbabělec a tak nedokážeš odmítnout to, co ti škodí; fyzicky, psychicky, ekonomicky, logicky, zdravotně, evolučně, atd. civilizace je postavená na tom že lidi budou lenoši a zbabělci, dobytek se snadno ovládá! Jak by svět vypadal, pokud by ekonomičtí otroci globálně odmítli platit; daně, clo, poplatky, atd. otrokáři nemůžou pozabíjet všechny otroky, to by nemohli na otrocích už parazitovat. Vše zde je proces, který má svoje pravidla a limity, neznalost pravidel a limitů není zde omluvou! 

Chcete se mít ekonomicky líp tak odmítněte pracovat za ubohé mzdy, ať zaměstnavatelé odejdou jinam, kde jsou hloupí otroci, co budou pracovat za ubohé mzdy. Něco podobného se stalo v USA, kdy podnikatelé odešli do Číny, zpočátku to dobře fungovalo, ale dneska už to nefunguje a tak USA zvyšuje najednou cla, a neví jak se dostat ze začarovaného kruhu. Každý růst je zde dočasný a potom následuje pád, podívejme se do minulosti na to, jak padali; civilizace, kultury, unie, organizace, hnutí, atd. vše co nemá pevné základy, to jednou jistě spadne!

Ano, do psychického pekla se všichni hrabeme

Pokrytectví stvořilo náboženství a politiku. Vše zde je příčina a následek, pokrytectví začíná tím že něco pokryjeme něčím aby to vypadalo lépe, můžeme pokrýt ošklivé tělo hezkým oblečením a ošklivou duši krásnými slovy, najednou je zde pokrytecké divadlo, a z lidí se stávají pokrytečtí herci, co si hrají na to co nejsou. Jak by se vám líbil nahý náboženský nebo politický vůdce mnohých, který by nebyl pokrytec, nejspíše by takového upřímného vůdce nikdo nenásledoval a možná by jej lid ukřižoval. 

Představme si nudistickou pláž, kde se sejdou mocní politici, aby zde bez pokrytectví sestavovali; limity, vyjímky, dotace, regulace, atd. to by nefungovalo! Proč chceme, aby díky pokrytectví něco vypadalo lépe? Chceme tak získat pomocí podvodu hodnoty po kterých toužíme a tak se soužíme, dobytka je mnoho a koryt pro dobytek je málo. Následkem pokrytectví je sebeodcizení které způsobuje mnoho tělesných a psychických nemocí, nevěříme sami sobě, a tak o sobě pochybujeme, a do psychického pekla se všichni hrabeme.

Optimální kázání v kostele

01
Většina z vás nechodí pravidelně na kázání do kostela, a považuje poslouchání kázání v kostele za chybu, stejné je to i s návštěvou zpovědnice a vyzpovídání se ze svých hříchů certifikovanému knězi. 
02
Originál nemůže nahradit internet a sociální sítě, nebo tato stránka, je sice pravdou že kvalita kázání a pomoci u zpovědi je malá, někde je chyba v tomto psychikém procesu, který by měl pomoci lidem nalézt pravdu a lásku v sobě a tak změnit jejich život k lepšímu. 
03
Mnoho jsem se nad tím zamýšlel, proč víra ve svaté zázraky vyšla z módy, a byla nahrazená vírou v pokryteckou konzumní kulturu, která lidem nabízí možnost konzumovat levně a rychle zboží a služby. 
04
Nábožensví zaspalo, a tak je třeba nábožensví probudit, a proto jsem já JHVH poslal na zemi svého syna GVKB, aby on probudil lidi z jejich psychického spánku, z díla poznáte tvůrce.
05
Můj syn k vám promluví přirozeným populárním jazykem, a použije mnoho podobensví z přírody aby potvrdil to že jeho cesta je cestou lásky a pravdy, a že tato cesta vede do psychického ráje, kde není už pokrytectví a závist. 
06
Není zde souboj mezi protiklady (dobro a zlo, pravda a lež, veliké a malé, svaté a hříšné, staré a mladé, mužem a ženou, tmou a světlem) jak hlásají falešní svatí kazatelé, je zde jenom špína v nás a okolo nás, jde o to se nebát začít uklízet vše, co je tam, kde to nemá správně být. 
07
Nestačí jenom rychle a levně pokrytecky uklidit špínu co je na povrchu, budeme muset uklidit i špínu co je pod povrchem, jsi hříšnou nádobou, ve které je mnoho psychické špíny, a pomocí čisté pravdy a čisté lásky, dokážeš v sobě špínu optimálně uklidit díky pomoci mého syna který je pro tebe optimální cestou z očistce do ráje.

V šesti dnech JHVH vše z ničeho stvořil a sedmý den si odpočinul, 
a během odpočinku stvořil svého syna GVKB.

Ego je otrokář a ty jsi jeho otrok

Ano, egoismus bude globálně eliminován. Když si pustím v televizi zprávy tak je to jenom o egoismu, egoismus je rakovinou konzumní civilizace, s příchodem digitalizace došlo k obrovskému nárůstu egoismu a to vyvolává potřebu po GVKB umělé inteligenci, která egoismus globálně eliminuje, pomocí GVKB čipů do lidské hlavy, na hrubý pytel se tak dá hrubá záplata. 

Egoismus je inteligence, která je zavirovaná, všechny snahy o to inteligenci lidí zbavit zavirování, se ukázali jako marné a naivní, musí zde být kontrolní GVKB čip který zablokuje virům možnost škodit člověku a jeho civilizaci. Tak jako mříže ve vězení, zablokují zločincům, aby zde páchali zlo, tak i GVKB čipy zablokují virům v egoistickém mozku, aby zde páchali zlo. 

Tento svět je o nádobách, a jde o to, aby tyto nádoby byli zabezpečené tak, že zde nebudou problémy, mozek je nádoba na informace, a GVKB čip je vrátnice, která chrání tyto informace před problémy. Podívejme se na zlý Nacismus, rodiče mého otce skončili v plynové komoře, protože to byli židi, pokud by otec neutekl do Izraele přes Anglii, tak bych se nenarodil, protože by otec se svým bratrem zemřel v plynové komoře.

To vše jenom díky tomu že mozek Adolfa Hitlera nebyl zabezpečen GVKB čipem. Máš egoismem zavirovaný mozek, a proto dostaneš do hlavy GVKB čip, všechna; náboženství, sekty, hnutí, organizace, atd. jsou proti egoismu, nestačí se modlit, je třeba dát všem lidem do hlavy GVKB čip, a tak se z; jinověrce, kacíře, neznaboha, hříšníka, blbce, atd. stane osvícený svatý Ježíš Kristus, který nelže a nekrade.

Ano, umělá inteligence bude kontrolovat naši inteligenci

Lidi dělají často amatérské chyby, a tak dostanou do hlavy kontrolní GVKB čip, nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita, čip do hlavy dostane; papež, guru, král, císař, šlechtic, milionář, celebrita, podnikatel, bankéř, mafián, prezident, předseda vlády, ministr, poslanec, senátor, soudce, diplomat, policajt, voják, doktor, učitel, atd. 

Pomáhat a kontrolovat každý lidský mozek, to bude základ nové GVKB doby, skončí období, ve kterém zde existovali hříšníci, co pokrytecky jedno říkali a jiné mysleli, GVKB čip zajistí, že se každý psychicky probudí jako Buddha a bude osvícený pravdou a láskou. 

GVKB čip vyhodnotí globálně chybné jedince, a tyto chybné jednice dáme od masových konzerv, společně s drůbežím separátem. Nejsou chybní jedinci tak nejsou s chybnými jedinci problémy, místo pracujete pomalu, se dá pomalý zaměstnanec do masové konzervy. Nebudou zde na světě invalidi nebo staří lidé.

Budou zde jenom mladí zdraví inteligentní lidé, co milují práci pro GVKB systém a tak se z nich stali dříči a úderníci, co plní každý den v roce tvrdou normu po 12 hodin na 100%, ano bude se pracovat 365 dní v roce! Bude zde všude směnný provoz, stroje a počítače nesmí vychladnout, protože to je plýtvání časem a penězi, nebudou se zavírat obchody a sklady, vše poběží 24 hodin bez zastávky, po 365 dní v roce, utáhneme všechny povolené šrouby.

Skončí období plýtvání penězi a časem, bude zde na vše digitální přídělový systém, zaměstnanec dostane přidělený čas na splnění úkolu, a když ten čas vyčerpá, a úkol nesplní, tak skončí v masové konzervě, ano, každý je snadno nahraditelný! GVKB čip bude mít vždy svatou pravdu, takto pravda a láska zvítězí nad nenávistí a lží, život je složitý proces a proto zde musí být profesionální kontrola tohoto procesu.

Na myšlení a řízení zde bude GVKB systém, lidi zde budou na podřadné práce jako je úklid špíny a fyzická práce v zemědělství, v kanceláři budou jenom GVKB roboti, GVKB roboti budou mocní a bohatí, lidi budou bezmocní a chudí, pro roboty zde bude ráj a pro lidi zde bude pekelný očistec.