čtvrtek 28. června 2018

Ano, vysoká kvalita zaměstnanců je prioritní

Většina dětí v EU je špatně připravená do života. Jde o problém, který stojí společnost obrovské peníze a způsobuje společnosti obrovské problémy, příčinou problému jsou chybné priority, investice do dětí se jeví jako chybná investice a následkem je začarovaný kruh se kterým si nevíme rady. Zaměstnavatelé potřebují kvalitní zaměstnance, ale nechtějí už investovat do malých dětí, co se brzo stanou jejich zaměstnanci, a budou jim přinášet veliký zisk. 

Nejhorší je situace u nepřizpůsobivých příživníků, co berou malé děti jenom jako továrnu na peníze od sociálního státu. Je třeba zavést v EU každoroční kontrolu kvality u dětí od narození do 25 let, ten kdo v testech kvality tělesné a psychické neuspěje, ten skončí v EU masové konzervě, kvalita zaměstnanců je prioritní, pro naši budoucnost ve které bude v EU vysokoškolské vzdělání základem, pro to aby byl člověk použitelný, pro náročné zaměstnavatele. Podívejme se na dostihové koně zde je šlechtění a výchova velmi profesionální, končí doba, kdy nebyla u lidí nutná kvalita a přichází doba založená na kvalitních zaměstnancích.

Ano, smrt tě miluje

Smrt je jistota, na kterou se lze spolehnout, vše ostatní je zde nejisté, ano smrtí vše ztratíš, protože smrt tě natolik miluje, že tě zbaví všech závislostí, které tě trápili a zbaví tě i veškerých hodnot. Nahý jsi přišel na svět a nahý zase odejdeš, vše je zde jenom dočasnou iluzorní hrou a smrt to je definitivní konec hry, takový je život, o tom to je. V životě je vše o seberealizaci, buď tím čím skutečně zde jsi a nehraj si na to, co nejsi, život rychle uteče a zpět nevrátíš ani jednu hodinu svého života! 

Z dálky vše vypadá jinak než z blízka, z dálky může peklo vypadat jako ráj, musíš vše poznat z blízka, abys nechyboval, z díla nakonec poznáš to že tvůrcem všeho je evoluce není zde žádný všemocný Bůh, to jsou pohádky, realita je ovládána přirozenými pravidly, a přirozenými limity, vše co je nepřirozené to je zde dočasným experimentem, pravda je v lidové moudrosti a lež je ve svatých knihách a politických programech.

Ano, zrušíme clo a daně

Je třeba škrtat na kost náklady všude a vybírání cla a daní to je spojeno s velikými náklady, mnozí namítnou a z čeho bude existovat egoistický stát a EU unie? Stát a EU unie, se stane akciovou firmou a místo prezidenta zde bude ředitel dosazený akcionáři co vlastní kontrolní balík akcií, každý stát a EU unie, se bude řídit jako firma, ten kdo bude pracovat pomalu a chybně, ten bude eliminován bez zlatého padáku, stát a EU unie bude zaměstnávat všechny svoje zaměstnance jenom přes pracovní EU agentury, aby mohl rychle obměňovat špatné zaměstnance za dobré zaměstnance. 

Skončí období, ve kterém měli státy zbytečně moc státních zaměstnanců, co zde nic pro stát nedělali, bude se neustále optimalizovat počet státních zaměstnanců a počet zaměstnanců u EU unie, pomocí EU umělé inteligence a EU robotů, aby stát a EU unie obstál v tvrdé globální konkurenci s ostatními státy. Stát změní svoje ekonomické a politické priority, základní prioritou státu bude pomáhat a chránit, stát bude v roli chytrého hospodáře, který se stará o svoje veliké soukromé hospodářství, aby nezkrachoval. Ten kdo bude vlastnit kontrolní balík akcií, ten bude stát i řídit, tím zmizí logicky pokrytecká politika, která byla jenom bojem o státní koryta, mezi bezcharakterními kariéristy.

Nejsou příživníci tak nejsou s nimi problémy

Všechny řešení problematiky s příživníky, co se nechtějí přizpůsobit, jsou naivní a povrchní, je třeba dávat příživníky do masových konzerv, je to jednoduché a funguje to bez problémů, pomocí digitální globální kontroly se odhalí, kdo je příživník, a místní policie zajistí to, že se z něj udělají masové chutné konzervy. 

Neplatíš veliké daně, tak jsi příživník, a skončíš v masové konzervě, je třeba skončit s dogmatickým humanismem, vědecky je už dokázáno to, že člověk to je jenom energie, která vytváří hologram, co vypadá reálně, pokud je z člověka masová konzerva, tak jsme ten živý inteligentní hologram optimálně zakonzervovali, aby on nespotřebovával zde zbytečně energii. 

Vše je zde o recyklaci, podívejme se na plasty, které se obtížně recyklují a tak je moře plné plastů a jiného odpadu, člověk se řídí heslem po mě potopa jako invazní druh, v tom se člověk podobá medúzám, které zamořili moře a oceány. 

Nepotřebujeme v EU sběrače tropického ovoce s tmavou pletí, potřebujeme v EU programátory a doktory, z hovna nikdo bič neuplete, o tom je problém s ekonomickými migranty, ze kterých se stali v EU nepřizpůsobivý příživníci. Místo kuřecích separátů a jiných náhražek zde bude maso z příživníků, jak si to v EU uděláme takové to zde i budeme mít, příživníků je už v EU jako sraček!

Profesionální práce je prioritou

Vědci a statistici do hloubky rozebírali chyby v ekonomice a politice za posledních tisíc let a shodli se nakonec na tom, že největším zdrojem chyb je amatérská práce, mnoho lidí z dálky dělá dojem profesionálů, ale z blízka poznáte to, že to jsou amatéři, a to platí jak pro ty co jsou dole, tak i pro ty co jsou nahoře, amatéři dělají amatérské chyby, o tom to je! 

Slepý nemůže vést slepé to je klasika, díky které je zde deprese u; ekonomiky, náboženství, politiky, filosofie, umění, vědy, techniky, školství, dopravy, zdravotnictví, rodiny, atd. má vůbec smysl chodit k volbám, když na kandidátkách jsou globálně už mnoho let, jenom samí slepí lidé, co chtějí vést slepé lidi? 

Kdo z politiků vidí jasně, co je správné udělat, aby se lidi měli lépe, a neměli tak blbou náladu protože se mají zle. Jádrem problému je vědomí, je třeba lidské vědomí izolovat od reality a poskytnout vědomí virtuální realitu, ve které bude konzumní ráj, kde nejsou problémy a strach. 

To vše se technicky realizuje pomocí GVKB čipu do hlavy, vše bude řídit umělá GVKB inteligence a lidi budou loutkami na dálkové ovládání, lidi budou nazí a hladoví, přesto budou šťastní. Takto konečně láska a pravda zvítězí na věčné GVKB časy nad nenávistí a lží.

Hoďte na nepřizpůsobivé příživníky digitální síť

Dogmatický humanismus, je rakovinou, která napadla lidskou kulturu, práce se tak stala trestem pro ty, co jsou dole a dobře se mají jenom ti, co jsou nahoře a tak nemusí pracovat. To ta minulá vláda byla chybná, naše nová vláda složená ze starých kariéristů není už chybná, ano, pracujeme profesionálně na tom, aby vám všem bylo líp. 

Vše zde prochází evolucí a tak prošli evolucí i nepřizpůsobiví příživníci a stali se z nich; králové, šlechtici, papežové, prezidenti, ministři, poslanci, senátoři, diplomati, soudci, ředitelé, milionáři, celebrity, atd. vše podle hesla, peníze nesmrdí. Z těch co jsou dole, se udělali ekonomičtí galejníci, a pokud ekonomický galejník vesluje pomalu, je hozen přes palubu, a nakrmí v moři ryby, statisticky v EU 15% ekonomických galejníků, dokáže uživit 85% nepřizpůsobivých příživníků! 

Každý se má zde podle toho, jak je vysoko v tomto dogmatickém systému, nahoře je pro elitu ekonomický ráj a dole je ekonomický očistec pro galejníky, co zde nemají výhody a jistoty. Ten kdo je dole, brzo jistě má syndrom vyhoření, z toho, že musí pořád jako galejník veslovat, a nemá žádnou naději na to, že se bude mít líp. Hoďte na nepřizpůsobivé příživníky digitální síť, tak jako rybáři chytají do sítí ryby tak je možné do digitálních sítí chytnout nepřizpůsobivé příživníky, každý dostane do hlavy EU čip, a čip egoistický mozek odřízne od reality, a lidský mozek, bude existovat už jenom ve světě snů a iluzí. 

Ten kdo bude pomalu ekonomicky veslovat, bude hozen přes palubu a tak jeho vadné tělo skončí v EU masové konzervě, už zde nebude v EU veslovat 15% lidí, bude zde veslovat 100% lidí, od narození do smrti, pro nikoho v EU zde nebude imunita nebo výjimka. Lidi budou v EU nazí a hladoví, přesto budou šťastní, protože nebudou znát realitu, když vymývání mozků, tak musíme jít do hloubky a digitálně mozky v EU vyčistíme od egoistického toužení, které je zdrojem soužení.