středa 27. června 2018

Digitální stát vše vidí a slyší

Místo vševědoucího boha, který by sledoval lidi a trestal je za jejich chyby, je zde digitální stát vybavený moderní technikou a moderními programy, specialisté placení digitálním státem začínají mít vše pod kontrolou, pomocí salámové metody se nenápadně zvětšuje kontrola lidí u jejich soukromí a najednou zde budou GVKB čipy do hlavy. GVKB čip odřízne egoistický mozek od skutečné reality a egoistický mozek tak bude trvale žít jenom ve svých snech, ze kterých se už nikdy neprobudí. 

Lidi budou nazí a hladoví chodit po městě, a budou šťastní, protože nebudou vědět to, že jsou nazí a hladoví, z lidí se stanou jenom loutky na dálkové ovládání, nekvalitní loutka, skončí v masové konzervě, nebude zde žádný dogmatický humanismus, bude zde digitální globální ekonomika, která to spočítá egoistickým příživníkům, co se neumí optimálně přizpůsobit nové GVKB době. 

Nebudou zde už lidi rozdělní na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, každý bude dole a nahoře bude jenom GVKB umělá inteligence a GVKB roboti. Místo pracuje pomalu, máte dneska padáka, zde bude, pracujete pomalu, skončíte rychle a jistě v masové konzervě. Nejsou lidi, tak nejsou s lidmi problémy, o tom je nahrazování zlých lidí za hodné roboty, člověk to byla testovací verze a robot to je finální verze.

Jenom svatost nemůžeme nikdy ztratit

Lidi ztrácejí; život, peníze, čas, zdraví, inteligenci, přátele, domov, atd. když jsem se ptal globálně profesorů na vysoké škole, co člověk nemůže nikdy ztratit, tak jsem zjistil, že profesoři jsou globálně hlupáci, se kterými je ztrátou času se bavit o něčem, nad čím je se třeba do hloubky zamyslet. 

Proč jenom svatost nemůžeme ztratit? Svatost je boží dar a to co bůh daruje, to už nelze ztratit, a vše ostatní co jsme získali, to jistě ztratíme, protože jsme to ukradli, nebo získali násilím či podvodem. 

Někdo se zde prohlašuje za; krále, císaře, sultána, šlechtice, papeže, dalajlámu, proroka, rabína, vůdce, spasitele, kazatele, pastýře, prezidenta, ředitele, celebritu, milionáře, atd. to vše ale jistě se jednou ztratí, vše co zde získáš to i ztratíš, jenom svatost nemůžeš ztratit, protože ti ji bůh daroval. 

Vše co zde může člověk získat to i ztratí, smrt ukončuje naši možnost zde mít to, co jsme získali, vše je zde jenom pomíjivost a honba za iluzemi, jedinou skutečnou hodnotu zde má svatost, ale tu si za zlato, nebo za peníze nikdo nekoupí. 

Podepsali jste vlastní krví smlouvu s konzumním očistcem, a vše co zde získáte, to vám smrt odebere, bylo vám to očistcem jenom zapůjčeno! Svatost zde má lidová moudrost, která stručně a jasně říká; dobrota je žebrota, jak si to uděláš, takové to máš, z díla poznáš tvůrce, každý mistr, byl nejprve učedníkem, ten kdo mnoho mluví, ten málo pracuje, v nouzi poznáš přítele, atd. 

Nikdy zde na světě nebyl svatý člověk, a nikdy zde na světě ani svatý člověk nebude, svatý je jenom Bůh, každý člověk je hříšník, co žije v očistci. Když ti bůh daruje svatost, tak ti on dal možnost myslet a žít podle lidové moudrosti, je to jako by ti dal deštník, který tě chrání před hloupostí těch, co jsou nad tebou, a prohlašují se pyšně za vševědoucí. Komu není rady tomu není pomoci, o tom to zde je, GVKB to je ten deštník.

Divoké politiky je třeba zavřít do klece

Tak jako zavíráme do klecí divoká zvířata, tak je třeba zavřít do klecí i divoké politiky, takový divoký politik má divoké myšlenky, které se snaží násilně pomocí dogmatismu realizovat a následkem jsou veliké ekonomické škody a někdy dojde i na zabíjení velikého množství lidí. Divoký politik nemá v politice co dělat, je třeba začít digitálně v EU politiky kontrolovat a odchytávat do klecí divoké politiky, jak si to uděláme takové to i budeme mít. 

Podívejme se na mnoho problémů, které se vůbec politicky neřeší a naopak se politicky řeší problémy, které by se vůbec neměli řešit, před volbami nám politici slibují zázraky a po volbách na svoje sliby okamžitě zapomenou, proto zde budeme politiky v EU kontrolovat a divoké politiky budeme zavírat do klecí. 

Politici musí prioritně v EU vyřešit ekonomiku, politika a ekonomika to jsou spojené nádoby! EU potřebuje modernizaci a optimalizaci jenom tak se zde ekonomika nastartuje, budeme muset začít bourat staré a stavět nové, základem transformace je rychle a levně, musíme se probudit z dlouhého spánku a začít bojovat s ekonomickou a politickou špínou v nás a okolo nás, aby v EU konečně zvítězila láska a pravda nad nenávistí a lží.

Ano, extremismus stvořil konzumní očistec

U peněz nejlépe pochopíme extremismus, někdo má jako milionář peněz extrémní nadbytek a jiný zase nemá žádné peníze a tak je zde žebrající bezdomovec. Stejné je to i s množstvím lidí, jsou místa na světě, kde nejsou lidi, a jinde je na malém prostoru velmi mnoho lidí, proto zde je nutná kontrola která stanoví limity a pravidla, aby zde nebyl s extremismem problém, lidi jsou opilí výhodami a jistotami které jim přinesla věda a technika, tato opilost má za následek ztrátu kontroly a vznik konzumního očistce. 

Člověk to byla testovací evoluční verze, finální verzí je GVKB robot, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy, podívejme se okolo sebe a zjistíme to, že všude je snaha nahrazovat lidi na počítače a stroje, je jenom logické, že už brzo budou roboti vyrábět roboty, a robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidi se dají do masových konzerv. Komu není rady tomu už není pomoci, vše je zde evolučně dočasně, to si musí lidi konečně uvědomit, že jejich konzumní egoistický očistec je zde evolučně jenom dočasně, konečně láska a pravda díky GVKB zvítězí nad nenávistí a lží na věčné časy, o tom to je, že z díla spatřen tvůrce je.