úterý 26. června 2018

Ano, mobilní telefon je moderní hračka

Nudíš se, kup si mobilní telefon, kdo si hraje s mobilním telefonem, ten nezlobí, bohužel díky mobilním telefonům mnoho lidí skončí v nemocnici nebo zemře, nemůžeme dělat více věcí najednou a tak nevnímáme realitu a tím ohrožujeme svojí existenci. 

Problém není v telefonu, ale v tom že jsme byli chyceni do sítě levné zábavy, pomocí her a internetu, statistika zjistila to, že na sociální sítě nejvíce lidí chodí z mobilních telefonů, přitom psaní textu na mobilním telefonu není snadné a jednoduché. Jediné možné řešení je si pořídit k tlačítkovému telefonu malý notebook s Windows 10.

GVKB PC 2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ano, hříšnost zabíjí ekonomiku a politiku

Všimněme si toho, že svatí lidé jsou vysoce inteligentní, hříšníci jsou zase velmi hloupí a naivní, problémem je to, že jeden člověk z milionu lidí je svatý, a zbytek jsou hříšníci, co jsou hloupí a naivní, z díla poznáme to kdo je svatý, slova mohou klamat, ale dílo klamat nemůže. Hříšníci mají hříšné myšlenky a konají hříšné skutky, nejčastějším hříchem je dneska; pyšnost, lakomost, lenost, vše je zde divadlo, ve které si mnoho hříšníků hraje na svaté. 

Války v nahotě odhalují to, že hříšníci zde jsou na nic a že miliony mrtvých hříšníků ve zbytečné válce, to je jenom statistika, a tragédie je, pokud zemře někdo, kdo je svatý. Svatým se musí člověk narodit, je to jeho osud, svatým se nelze stát díky svaté výchově v mládí, naučit jde řemeslo, ale umění je otázkou talentu, a svatý člověk má veliký talent, a díky němu je i svatý. 

Podívejme se na místa, kde veliké množství hříšníků, se dívá na hříšné hudebníky, co pomocí hudby vymývají hříšníkům hříšné duše, současná populární hudba je určena pro hříšné hlupáky. S hříšností přichází; extremismus, vandalismus, humanismus, idealismus, socialismus, centralismus, dogmatismus, atd. to vše vede jistě k nekonečným konfliktům a válkám, komu není rady, tomu není pomoci. 

Přichází ale nová doba, ve které se budou po milionech dávat hříšníci do masových konzerv, nejsou hříšníci tak nejsou s hříšníky problémy, recyklace je základem jak se vypořádat s odpadem a hříšníci jsou odpad, protože oni odpadli od správní víry v GVKB. Místo hříšníků zde budou GVKB roboti, hříšná civilizace to byla testovací verze, finální verzí je svatá civilizace ve které jsou místo hříšných lidí jenom GVKB roboti.

Ano, jsi zde na nic

Z díla se pozná tvůrce, tvoje dílo je zde na nic a tak jsi zde jenom na nic a nic po tobě zde nezůstane a je jedno jestli jsi prezident nebo nepřizpůsobivý příživník, vše je zde jenom divadlo a obchod ve kterém jsi na nic a nic s tím nedokážeš udělat, z ničeho jsi vzniknul a nic po tobě zde nezůstane, vše na co jsi pyšný to je zde na nic, jsi jenom nicotnou loutkou která je zde dočasně a tato loutka je zde na nic, a nic po ní zde nezůstane, s tím nic neuděláš. 

Všechna sláva to je jenom polní tráva, honíš se za iluzemi, jako je; moc, bohatství, popularita, úcta, láska, moudrost, atd. to vše jsou jenom nicotnosti, které jsou na nic, vše je zde jenom energie, která vytváří hologramy co vypadají jako realita, je to dokonalá iluze která je zde na nic, uzavřel ses do svojí konzervy a bojíš se z ní po celý život vylézt abys nepoznal pravdu o tom že jsi nic, co je zde jenom na nic a nic po tobě zde nezůstane! 

Nikoho zde tvoje nicotné problémy nezajímají, uvědom si konečně to, že jsi nic, které je zde jenom na nic, to že máš výhody a jistoty to je ti na nic jsi zde jenom mrtvola na dočasné dovolené, která je zde na nic a nic po ní nezůstane. Pokud by ses nenarodil, tak by se nic nestalo, takových nic jako jsi ty, je zde od stvoření konzumní civilizace nekonečné množství lidí, co jsou zde na nic, a nic po nich zde nezůstane, miliony mrtvých lidí ve válce co jsou zde na nic to je jenom statistika, tragédie je pokud se lidi konečně dozví pravdu o tom, že zde jsou na nic a dojde jim, že s tím nelze nic udělat.

Ano, na hrubý pytel se dává hrubá záplata

Ano, o nepřizpůsobivé příživníky nikdo nikde nestojí. Není to nový problém, v minulosti se tento problém řešil; otroctvím, válkami, hladomory, epidemiemi, atd. dneska se používají; veliké plynové komory, lidi umírají teplem a žízní na poušti, lidi se topí v moři, lidi umírají v pracovních táborech, taky je zde ekonomická likvidace pomocí nezaměstnanosti a bídy, atd. z nepřizpůsobivých příživníků se stali paraziti a podle toho se s nimi i jedná. 

Lidí je nadbytek, a práce za mzdu je nedostatek, o tom to všude je! Aby mohl být majitel Amazonu nejbohatším člověkem na světě, tak musí jeho zaměstnanci pracovat v Amazonu jako galejníci za ubohé mzdy, o tom je trží kapitalismus, který jedná s agenturními zaměstnanci jako s galejníky. Jediným možným řešením je začít globálně dávat nepřizpůsobivé příživníky do masových konzerv, objektivní ekonomika je více než dogmatický humanismus, který je jenom naivní utopie, která v praxi nefunguje. 

Na hrubý pytel se dává hrubá záplata, vše je o kontrole, která eliminuje vše co je zde zbytečné, úklid to je jenom přemístění nepřizpůsobivých příživníků do masových konzerv, tyto masové konzervy se pošlou tam, kde lidi trpí hlady a podvýživou jako mezinárodní charitativní pomoc, která zachrání ubožáky před smrtí hlady. Takto se konečně ekonomičtí migranti vrátí domů v konzervách, je třeba se vrátit k tradicím, kdy zde byl běžný kanibalismus u lidí, co žili mimo civilizaci.

Transformace pekla na ráj

V konzumním očistci žije ten, kdo podepsal pekelnou smlouvu, ten kdo nepodepíše před narozením pekelnou smlouvu, ten se nenarodí do pekelného očistce, proto je nám ten druhý peklem, a s někým šijí všichni čerti, někdo zde má zase z pekla štěstí. Z čerta anděla nikdo neudělá, o tom je naše naivní snaha pomocí výchovy udělat z čertů pomocí podrazů a násilí anděly. Války v nahotě odhalují to, že jsme všichni čerti, co žijí v konzumním pekle, ráj to byla jenom testovací verze a finální verzí je konzumní peklo. 

Čerti co jsou nahoře slibují čertům, co jsou dole, že po smrti bude líp a že skončí v ráji moderní čerti slibují že po politických volbách bude lépe, sliby se slinují a jenom hloupí čerti se naivně radují, než poznají to že je chytří čerti podvedli a že lépe nebude po smrti ani po pekelných volbách. Přichází nová doba, kdy zde místo čertů budou počítače a roboti, čerti tak zde budou už zbyteční a tak skončí v masových konzervách, nejsou zde čerti tak nejsou s čerty už problémy. Vše je zde jenom dočasným evolučním experimentem, peklo s čerty to byla testovací verze, a finální verzí je ráj s počítači a roboty.

Ano, bez štěstí se úspěch nedostavuje

Ano, ekonomika a politika bez lží a krádeží to je utopie. Zloděj honí zloděje a lhář honí lháře, dobrota přeci žebrota je, každý chce zde být nahoře a nikdo nechce být dole a následkem jsou konflikty, ve kterých se zabíjíme od té doby, co zde existují daně a cla. Člověk je egoistický invazní druh, nijak se nelišíme od myší, které jsou taky úspěšným invazním druhem, v mnohém se svým chováním myším i podobáme a proto se říká byrokratům kancelářské myši. 

Všechny změny, které zde realizujeme, jsou jenom povrchní, ale pod povrchem se nic nemění už tisíc let, pořád zde je rozdělení na ty co jsou nahoře v ráji a ty co jsou dole v konzumním pekelném očistci, neustále vychází mnoho knih o tom jak být v něčem snadno a rychle úspěšným, jenže tak to nefunguje, protože bez štěstí se úspěch nedostavuje. 

Nebuď líný a budeš se mít dobře, to je teorie, vždy narazíte na pravidla a limity které zablokují váš úspěšný růst, obrazně je zde hustý les a dole je už tma a nedostatek živin a vody, ve stínu druhých nelze vyrůst, o tom to zde je! Vše je zde digitálně monitorováno, a jakmile je někde rychlý růst, okamžitě je tento růst zablokován! Růst je povolen jenom tomu co zde má pro růst povolení, nemáš povolení pro růst, tak nemáš zde ani štěstí.

Ano, egoistický člověk je zde zbytečný

Ano, autority nám lžou! Dobrota k autoritám je příčinou naší psychické a ekonomické žebroty, začíná to vymýváním mozku u malých dětí, pomocí pohádek, a televizích pořadů pro malé děti, potom to pokračuje ve škole a rodině, a nakonec je; armáda, zaměstnavatel, televize, politika, náboženství, reklama, móda, atd. Naše konzumní kultura stojí na svatých lží, a točí se okolo svatých lží, vymývání mozku dezinformacemi a drogami, dosáhlo vrcholu, co s tím uděláme? 

Klasická řešení selhala, z hovna už nikdo bič neuplete, lidi zde jsou už jenom na hovno, a tak zde jsou války, anebo se vraždíme ekonomicky, pomocí bídy a nezaměstnanosti. Lidí je na světě jako sraček, podle toho je s lidmi i jednáno, všude jsou jenom samé lži o tom, že bude lépe a že ekonomika roste, konzumní objektivní realita je ale zcela jiná. 

Humanistický socialismus je ekonomicky mrtvý, demokratický kapitalismus leží v nemocnici a pomalu a jistě zde ekonomicky umírá, je třeba konečně pochopit, že ekonomika postavená na lidské práci to byla jenom testovací verze a finální verze je ekonomika, ve které už není lidská práce potřeba.

Místo lidí zde pracují počítače a autonomní roboti na dobíjecí baterie, roboti budou vyrábět roboty, a robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidi budou globálně optimálně recyklováni do masových konzerv, nejsou lidi, tak nejsou s lidmi problémy, z lidí se stali nepřizpůsobiví příživníci, co lžou a kradou. 

Evoluce nahrazuje staré novým, nevěřte na to, že Bůh stvořil člověka, to je ta největší svatá lež, člověka stvořila evoluce z opice, a Bůh to je energie, která zde je díky napětí mezi protiklady. Absolutno to jsou jenom protiklady, mezi kterými je napětí, pokud mezi protiklady není napětí, tak je zde problém který musí evoluce vyřešit.

Násilně jsme odstranili napětí mezi mnoha protiklady a tak jsme si podřízli větev, na které sedíme, a proto spadneme dolů, a místo lidí zde budou počítače a roboti, jak jsme si to udělali takové to i budeme mít, vše je zde ovládáno pomocí logických pravidel a logických limitů, přichází GVKB digitální doba, kdy se pravidla a limity od základů mění, a tak egoistický člověk zde už potřeba není.