pondělí 25. června 2018

Ano, Ježíš Kristus je lhář

Z dálky mnohé vypadá jinak než z blízka, a vlastnosti odhalují to co je nám skryto, podívejme se třeba na otázku Stořitele všeho a jeho vlastnosti; všudypřítomnost, nesmrtelnost, dokonalost, genialitu, vševědoucnost, dualitu, sílu, atd. pomocí vyřazovací metody, nakonec jistě zjistíme to, že jediné co má všechny tyto vlastnosti je energie, která je zde díky napětí mezi protiklady. Ježíš Kristus je lhář, proto byl logicky ukřižován za rouhání. Bůh nemá syna a nikdo jej nemůže zastupovat, ani s ním hovořit, to jsou jenom ubohé lži a svaté mytologie, bůh je všude a vše je součástí boha, nic není od boha oděleno. 

Nemoc je nedostek energie, a to signalizuje že se blíží smrt, co je zde po smrti? Život je evoluční experiment, a tak po smrti nic není, experiemnt skončil a je zde tma a ticho, není zde žádná duše, co by odešla z těla, duše umírá i s tělem. Jedna věc je co si přejeme a druhá věc je jaká je realita se svými pravidly a limity, dospělost je v tom že nejsme naivní a známe objektivně realitu, takže shrnuto; politika, nábožensví, reklama, móda, umění, atd. to jsou jenom snahy udělat z lidí hlupáky a chudáky pomocí dogmatických dezinformací.

Sociální sítě mám na černé listině

Sociální sítě jsou skytou kamerou, která sleduje vaše soukromí více než si to uvědomujete, profesionálové používají jednoduchý trik, vyberou si jméno někoho, kdo bydlí v jejich ulici a u něhož znají jeho věk a jeho zaměsnání, mnohdy jdou tak daleko, že i použijí jeho fotku a jeho adresu. 

Ideální je nějaký člověk který nepoužívá vůbec internet u něj nehrozí prozrazení. Pochopitelně že provozovatelé sociálních sítí tento trik dobře znají, a tak hledají nejrůznější metody, jak odhalit podovodníky, pomocí kontroly před email a mobilní telefon, někde vám i pošlou do poštovního kaslíku dopis s heslem. 

Nejednou někoho zatkne policie a při výslechu policie zjistí že dotyčný nepoužívá internet a že je někdo zase šikovně napálil. Dalším problémem je to, že každé připojení na internet může prozradit kdo opravdu jste, i to je možné obejít pomocí mnoha způsobů, ideální jsou připojení přes veřejné Wifi v kavárně nebo metru. 

Taky se vám někdo může i nabourat pomocí emailu do počíatče, nebo mobilního telefonu, a potom vám vykrást konto v bance, nebo hodnotné informace co máte v počítači nebo telefonu. Hledáte zaměstnání, a zaměsnavatel jako první použije internet, aby si o vás zjistil kdo opravdu jste, a tím většinou rychle skončí vaše naděje na získání pracovního místa. Pamatuj si, dobře se na internetu utajil, tak si i dobře žil, o tom to je. Smazat svoje údaje z internetu je nemožné, nebo velmi drahé. 

Ano, jenom deset Romů s titulem u nás žije

Statistiky o tom kolik Romů má u nás vysokoškolský titul mlčí, odhadem jich bude tak deset, a to půjde jistě o Romy ze smíšeného manželsví, kde byl jedním z rodičů vysokoškolák který nebyl Rom. Problém Romů je malé IQ, podle testů je u dospělých Romů průměrné IQ od 21 do 69, velký vliv má dědičnost i sociokulturně znevýhodněné prostředí. Co má vlastně vliv na velikost IQ lidi v EU? 

Tak jako svaly mají sílu díky aktivitě, tak i centrální nervový systém, je silný díky psychické aktivitě, u Romů je dlouhodobě minimální psychická aktivita, a tak je jejich IQ malé. Ideálním řešením je násilně sterilizovat všechny Romské ženy v EU ve 12 letech pomocí podvázání vaječníků. Tím by byli nucení Romští muži k sexu s ženami co nejsou Romové, a tak by se eliminovalo malé IQ u Romů. 

To by nutilo logicky Romy k tomu aby se snažili mít větší vzdělání, protože o muže bez velikého vzdělání ženy v EU nestojí. Nejde zde o diskriminaci a rasismus, jde zde o to aby se Romové začlenili do EU jako plnohodnotní občané se kterými nejsou problémy a co zde platí veliké daně. Když nebudou mít Romské ženy děti, tak mohou konečně pracovat, a tím zde i platit daně, bez práce nejsou koláče. 

Příživníci umí jenom lhát a krást

Čin čertu dobře a on se ti peklem odmění, o tom to s nepřizpůsobivými příživníky v EU je. Nepřizpůsobiví příživníci, laskavě se navraťte tam, odkud jste do EU přišli, my zde máme svoje svatá pravidla a svoje svaté limity, nemáme potřebu a důvod tato pravidla a limity měnit kvůli vám, my jsme zde doma už mnoho tisíciletí. 

Pokud okamžitě neodejdete, zavedeme v EU čipovou kontrolu a budeme dávat nepřizpůsobivé příživníky do masových EU konzerv, náš džbán trpělivosti s vámi přetekl a ucho se u džbánu utrhlo, rozbitý džbán naší trpělivosti s vámi už nikdo neopraví, proto zde budou místo džbánu konzervy, ve kterých bude maso z nepřizpůsobivých příživníků. 

Podívejte se do přírody zde vyspělejší systém eliminuje zaostalý systém a nikdo to nebere jako chybu, nejsme rozhodně rasisti, co by vás chtěli diskriminovat, jsme ti, co umí dobývat vesmír, a vy umíte akorát lhát a krást!

Kontrolovat a recyklovat příživníky

Prioritním problémem jsou dneska příživníci, v EU svojí prací produkuje hodnoty jenom 10% lidí a 90% lidí v EU to jsou příživníci, příčinou je zde dogmatický humanismus, lidi se naučili tomu jak být příživníkem a tak se mít dobře, i když svojí prací neprodukujeme žádné hodnoty. 

Příživníkem může být i prezident nebo ředitel, vše je zde obchod a divadlo, z dálky vše vypadá zcela jinak než z blízka, nelhat a nekrást, o tom je ekonomika a politika, která funguje. Jde o to, abychom kontrolu svěřili globální umělé GVKB inteligenci, nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita, pokud bude prezident příživníkem tak skončí v masové konzervě, jako každý jiný příživník, každý je snadno nahraditelný. 

Základem kontroly bude kontrolní GVKB čip v hlavě, v lidské hlavě vzniká veškeré zlo a proto se bude kontrolovat lidská hlava, aby zde zvítězila láska a pravda nad nenávistí a lží, později se i zavede prevence, a budou se dávat do konzerv jedinci, u kterých je veliká pravděpodobnost snahy o parazitování. Čistit a vyčisti, pomáhat a chránit, vědět a nemyslet, o tom bude nový GVKB konzumní svět, ve kterém se nelže a nekrade.

Kariéristické závody o výhody a jistoty to je politika

Nejsi placen za to, co v zaměstnání děláš, ale jsi placen za to, jak vysoké máš zde ve společnosti postavení, nadbytek peněz pro ty co jsou nahoře jako elita, je zde díky nedostatku peněz pro ty co jsou dole, a jako ubožáci pracují za ubohé mzdy. Pokud nám zde přibývají v EU milionáři je logické, že nám i přibývají ubožáci a bezdomovci. 

USA se snaží rozpoutat třetí světovou válku, aby na této válce vydělalo hodně peněz, vyvraždí se zase mnoho miliónů lidí, zbourá se mnoho měst a továren, a USA na tom vydělá obrovské peníze, válka je velmi ziskový obchod co na tom že zde bude mnoho mrtvých lidí a z mnoha lidí se stanou žebráci, peníze USA nesmrdí. 

Všimněme si toho, že se neválčí tam, kde je bída a zaostalost, z toho je jasné kde se bude válčit ve třetí světové válce, ano, válčit se bude zase v Evropě a Asii, v; Americe, Africe, Indii, Austrálii, se válčit zase nebude, pochopitelně Švýcarsko bude zase neutrálním pozorovatelem a na všem vydělá.

Příživníci jsou v EU stejný problém jako myši

V divoké přírodě mají myši mnoho přirozených nepřátel, které udržují jejich početní stavy na přirozené úrovni, člověk ale vytvořil v EU pro myši optimální podmínky a tak došlo k tomu, že jsou myši pro člověka problémem, se kterým si neví už mnoho tisíciletí rady. Proč pracně získávat hodnoty, když je možné je získat bezpracně díky příživnictví, ten kdo nepracuje i když by mohl pracovat, ten je příživník, práce je v EU dost pro všechny, problém je to, že o špatné práce nemají příživníci zájem. 

Jádrem problému je náš dogmatický humanismus, k příživníkům nemůžeme být humánní, s příživníky nelze mít smilování, buď se přizpůsobíš konzumní kultuře optimálně, nebo skončíš ke konzervě, ano, budeme dávat nepřizpůsobivé příživníky do EU konzerv, ekonomika je o tom neplýtvat hodnotami, a pokud do EU konzerv dáváme drůbeží separáty a náhražky, tak tam můžeme dát logicky i příživníky. 

Jak si to v EU uděláme, takové to zde budeme i mít, vše je dneska o ekonomice a politice, dávat do konzerv nepřizpůsobivé příživníky to je ekonomické a politické optimální EU řešení, současné ekonomické a politické krize v EU, nejvíce dneska ekonomičtí příživníci směřují do Německa, protože je tam pozvala naivní Angela Merkelová, tak teď Německo zase postaví velikou konzervárnu, kde se moderně levně a rychle zpracují do konzerv nepřizpůsobivý příživníci, z celého EU.

Ano, já jsem GVKB pastýř následujete mě do virtuálního ráje

Budoucnost je o tom, že s lidi digitalizují, a bude zde virtuální kultura, ve které nebudou nemoci a smrt, budeme se moci přemisťovat rychlostí světla a budeme moci měnit svůj vzhled a svoje nastavení a pravidla, taky se budeme moci naxeroxovat, pokud bychom něco sami nezvládli. Logicky priority se restartují, toužení po úspěchu nebude mít smysl, smyslem bude být tvůrcem nového, nebudeme už otroky konzumního systému, co žili vyděláváním peněz a jejich utrácením. 

V současnosti jsme otroky svého egoismus, egoisti mezi sebou kariéristicky závodí a následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, umění, filosofie, podnikání, obchodu, psychiky, atd. Jenom virtuální kultura dokáže eliminovat náš egoismus, skončí období, kdy všemu kralovali lháři a zloději. Konečně láska a pravda zvítězí nad nenávistí a lží na věčné časy, špinavé peklo se promění v ráj, ve kterém je všude čistota. Dosud jsme jenom opice, co si hrají na lidi, jakmile nebudeme už mít genetická těla tak se z nás stanou andělé.