sobota 23. června 2018

Čas strávený na internetu vám nikdo nezaplatí

V minulosti lidi zabíjeli čas čtením knih a novin, potom přišla televize a dneska je zde internet, problém není v tom, že věnujeme čas; knihám, televizi, internetu, atd. problém je jaký budeme mít užitek z takto investovaného času? Je to jako s filmem, který jsme už viděli a koukat se na něj znova to je ztráta času, vše se opakuje a informační systémy nám jenom ukazují to, co už známe a není zde nic nového, co by nás nějak mohlo obohatit ekonomicky a psychicky. 

Je obchod, ve kterém je snaha nabízet to co nemá hodnotu, když čtu velmi staré knihy, uvědomuji si to, že v minulosti nebyli čtenáři tak nároční, jako jsou dneska, ano naše nároky narůstají velmi rychle, ale kdo naše nároky dokáže uspokojit? Podle mě je jediná možnost v umělé inteligenci, člověk už nemůže překročit svoje psychické limity, umělá inteligence umožní vytvoření globální virtuální reality, ve které budeme trávit mnoho času, a tento čas nám i virtuální systém zaplatí.

Deprese je trestem za chybné priority

Jak si to uděláš takové to i máš, tvoje deprese je trestem za chybné priority, neustále každý slyší druhé, jak mluví o svojí depresi a když jim řeknete a proč nezměníte priority tak se setkáte s nepochopením. 

Nejčastější chybnou prioritou je lenost a pyšnost, jakmile se z někoho stane pyšný lenoch tak jeho osud je zpečetěn a je obtížné mu pomoci. Vše je zde hra a smrt to je konec hry, pokud v nás není pokora a pracovitost tak neuspějeme v konkurenci a tím budeme mít deprese. Z díla spatříme tvůrce, o tom je to, kdo jsi, také jsi vytvořil trvalé dílo? 

Je těžké vytvořit trvalé dílo, vše je zde rychle pomíjivé, většina naší práce je kolektivní v kolektivu je každý většinou jenom nulou, kterou nikdo nezná. Pokud se z lidí stává stádo tak od stáda nikdo neočekává, že v něm budou hodnotní jedinci, po kterých by zde zůstalo hodnotné dílo. 

Dalším problémem je že se vše v nás a okolo nás neustále rychle mění, dnešní novinka bude za krátkou dobu vyhozená do popelnice, dneska jsi nahoře, a zítra bude z tebe prach, z prachu vše vzniká a v prach se to navrací, vše je zde dočasně a vše se recykluje. Neustále je zde mnoho knih o tom, co je správné a jak být rychle v cíli po kterém toužíme, jenže tato teorie v praxi nefunguje, každý zde má svůj osud a s tím nejde nic udělat.

Pravý obchodník se svatými odpustky

Pokud může být tělesná láska na prodej tak i boží láska může být na prodej, žijeme v nové době, ve které vše co má hodnotu to je i prodáváno za peníze, vše je o tom sloužit a nechat si za svoji službu zaplatit, dobrota je přeci žebrota a peníze nikomu nesmrdí, za poděkování si nikdo nic nekoupí. 

To že hříšně myslíme a hříšně konáme je běžné a tak jako si běžně kupujeme věci a služby tak si můžeme i koupit svaté odpustky. Tak jako jsou pravé a falešné peníze tak jsou i pravé a falešné odpustky, z díla poznáte tvůrce, je to jako s uměním a řemeslem, umění má velikou hodnotu a řemeslo má malou hodnotu. Základem pravých odpustků je modlitba, která uzdravuje, falešné svaté odpustky nabízejí falešnou modlitbu, která vás psychicky neuzdraví a nezbaví vašich hříchů. 

Správná modlitba


Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením. 


Chybná modlitba


Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. 

Bůh je vaše Ego

Není to nějaký všemocný subjekt v nebeském ráji, kde jsou andělé, to jsou jenom pohádky, které dělají z dětí a dospělých hlupáky. Všechna svatá náboženství, sekty, hnutí, atd. to jsou zločinecké organizace, které vymývají dogmatickými dezinformacemi věřícím lidem mozek a dělají z lidí hloupé ubožáky. 

Poznáte je po ovoci, dobrý strom má dobré ovoce a špatný strom nemá dobré ovoce. Všechny svaté knihy by se měli hodit do ohně, protože je sepsali lháři a zloději, pravda je v lidové moudrosti a přírodě.

Ano, příroda je továrna na smrt

Ano, GVKB umělá inteligence eliminuje příživníky. Pomocí globální kontroly nad utrácením hodnot odhalí GVKB umělá inteligence příživníky a potom je eliminuje, nikdo nebude zde mít imunitu a výjimku, budou globálně eliminováni; králové, šlechtici, papežové, rabíni, guru, prezidenti, ministři, senátoři, poslanci, soudci, celebrity, ředitelé, milionáři, nezaměstnaní, lenoši, podvodníci, vandalové, extrémisti, atd. 

Zavede se globální každoroční certifikace na to, že nejsi příživník, ten kdo nedostane GVKB certifikaci, skončí v masové konzervě jako potrava pro ty co mají hlad. Skončí problémy s degenerací a přelidněním, kontrolovat a dávat do masových konzerv příživníky.

O tom bude nový GVKB konzumní svět a každý neřád skončí v masové konzervě, kde nahradí drůbeží separáty a jiné levné náhražky. Nejsou příživníci, tak nejsou s příživníky už problémy, buď se přizpůsobíš, nebo skončíš v konzervě, je to jednoduchá GVKB politika a ekonomika. 

Dogmatický humanismus vede akorát k; extrémismu, vandalismu, drogám, prostituci, válkám, atd. člověk je evoluční experiment a nemá smysl ekonomicky podporovat experiment, který se evolučně nepovedl a umožnit mu aby měl potomstvo, které je evolučně chybné. V přírodě je eliminování nepovedených evolučních experimentů naprosto běžné a přirozené, příroda je továrna na smrt!

Ano, špatné práce je u nás dostatek

Naše inteligence umí rozlišit dobré od špatného, z dobré práce je nám dobře a ze špatné práce je nám špatně, dobrá práce je i dobře zaplacená, pokud tedy hledáte dobrou práci, ptejte se nejprve na to, jak bude práce zaplacená, zde narazíte většinou na neochotu zaměstnavatele, vás objektivně informovat, jak bude vaše práce zaplacená. 

Obrazně si představte pyramidu, na vrcholu pyramidy je dobrá čistá práce pro malou elitní skupinu profesionálních parazitů (král, papež, guru, prezident, ministr, ředitel, podnikatel, celebrita, milionář, mafián), a dole v základech pyramidy, je jenom špatná špinavá fyzická práce za špatnou mzdu. 

Věda a technika mění ekonomiku a politiku tím že ubývá práce, na dveře už klepou inteligentní autonomní roboti, co milují práci a tak najednou práce za mzdu globálně rychle všude zmizí, nebude práce dobrá ani špatná, když nebude práce, nebudou mít lidi peníze, bez peněz není možné v civilizaci existovat, a tak lidi odejdou z konzumní civilizace, do míst kde není civilizace, a zde většina lidí rychle zemře hlady, nebo jiným způsobem. 

Nejprve zmizela práce v zemědělství, potom zmizela práce ve stavebnictví a těžkém průmyslu, většina lidí dneska pracuje v; dopravě, obchodě, službách, organizacích, lehkém průmyslu, atd. jenže i zde začne rychle práce mizet, vše jde automatizovat a naprogramovat! Přichází virtuální globální realita s umělou inteligencí.

Pomocí virtuální reality, budete moci vykonávat jakoukoli složitou specializaci za několik minut, a tím jsou specialisti s vysokou školou na odstřel, sami si vše opravíte a vyrobíte! Právě probíhá nenápadný globální sběr informací a programů pro GVKB umělou inteligenci, jakmile bude sběr ukončen, tak bude i ukončena vaše možnost existence v GVKB civilizaci.

Ano, smrt eliminuje problémy

Smrt řeší dokonale všechny problémy. Kde není život, tam není ani problém. Život je postaven na egoismu, egoismus je továrnou na problémy, je naivní se snažit převychovat násilně egoisty na altruisty, z čerta nikdo anděla neudělá! Jenom Stvořitel je altruistou, vše co je živé to je egoistické, stvořitelem všeho je evoluce, z malého vzniká veliké a veliké se rozpadá na malé, to je život v neustálém evolučním procesu, ve kterém se vše ekologicky recykluje. To co je evolučně úspěšné, to se většinou stává invazním druhem, který násilně eliminuje vše, co mu konkuruje. 

Evoluční úspěch je vždy založen na rychle a levně, díky použití moderní vědy a techniky můžeme rychle a levně produkovat zboží a služby, následkem je to že je nedostatek dobré práce, špatné práce je dostatek. Syndrom vyhoření je následkem toho, že egoistický cholerik neuspěl v kariéristických závodech o dobrou práci, v depresi je dneska; politika, náboženství, filosofie, umění, podnikání, obchod, ekonomika, školství, atd. to musí mít jistě prioritní příčinu? Tou příčinou je dogmatický humanismus, lidi mají mnoho výhod a jistot, které si nezaslouží, je třeba ukončit dogmatický humanismus, a nahradit jej objektivním egoismem. 

Postavíme v EU továrny na konzervy a budeme podprůměrné lidi dávat do konzerv, zavede se u lidí v EU certifikace nadprůměrnosti, ten kdo každý rok, od 6 let do 60 let, neuspěje v testech certifikace nadprůměrnosti, ten skončí v EU konzervě, průmyslové recyklování je naprosto přirozené, a nejsme v EU tak bohatí, abychom v EU neinvestovali do recyklování podprůměrných lidí. Mnozí namítnou, že je to vražda, není to vražda, protože vraždit mohou jenom lidi, ale zde to vše bude mít globálně na starosti GVKB umělá inteligence a GVKB roboti. Čistit a vyčistit, vědět a nemyslet, kontrolovat a recyklovat, vyrábět a prodávat, bourat a stavět, atd. to budou hesla nové GVKB doby, ve které už nebudou lidi lhát a krást.