neděle 17. června 2018

Vůl v zrcadle spatří vola

Dogmatismus z nás udělal voly, co dělají samé voloviny, někdo je malý vůl a jiný je veliký vůl, čím větší je někdo vůl, tím větší on zde dělá voloviny. Podívejme se na pravidla a limity, podle kterých zde musíme žít, něco takového mohli vymyslet jenom volové.

Jsou to jenom příčiny a následky, lidi si stěžují na mnohé, ale nedochází jim proč je svět takový jaký je. Neustále je zde problém s extrémismem a vandalismem, je to jako s řidiči na silnici, kdy řidiči neustále porušují pravidla silničního provozu, i když jsou za to pokutováni. 

Všechny snahy o to, aby ten druhý nebyl vůl, se ukázali jako marnost, je třeba problém řešit radikálně, místo volů zde budou roboti, člověk byl jenom testovací verzí a finální verzí zde budou roboti. Všude jsou dneska počítače a stroje, je logické že člověk do civilizace už nepatří, a je zde jenom na obtíž, běž se podívat do krematoria ať víš co tě bude brzo čekat.

Ano, bude líp, pokud lidi nebudou lhát a krást

Dogmatismus je utopie, která nefunguje. Největším dogmatem je to, že si lidi nejsou rovní, a že zde musí být ti, co jsou nahoře a ti co jsou dole. Následkem dogmatismu je kultura, ve které se uctívají ubohé kulty, to co pravil uctívaný kult, se stává svatým, i když je to lež jako věž! Je to tak snadné přeprogramovat pomocí dogmatismu lidem jejich vědomí a učinit z lidí konzumní dobytek, který miluje jenom koryto. Dobrota je žebrota proto každý dogmatismus je zde dočasně, pokud se díky dogmatismu stanou z lidí žebráci tak se zhroutí konzumní kultura.

Ano, před objektivní realitou neutečeš

Vyšlo už mnoho knih o tom jak se mít dobře, i na internetu je mnoho návodů, jenže každý člověk je originál v originální situaci, a zde obecné rady nepomáhají. Zde je řešením si hledat inspiraci nebo vzor a to kopírovat, vše je zde podobné ve svých principech, podobenství se mnoho používalo třeba v bajkách. Nejčastějším problémem lidí jsou jejich chybné priority, které získali od rodičů, nebo ve svém okolí, nechtějte změnit druhé, nebo svět, chtějte změnit sebe, jak si to každý udělá takové to má. Nejčastější chybnou prioritou je myslet a žít jako egoistický blázen, spatříte něco, co se vám líbí a egoisticky se do toho zblázníte, následkem je to že žijete v konzumním blázinci a tak se snažíte z tohoto blázince utéci do světa iluzí pomocí drogy, snů, víry v zázraky, atd. jenže před realitou neutečete.

Ubohý chlév pro ubohý dobytek

Pokud někdo myslí a žije jako dobytek, tak je to dobytek, a patří do chléva, v současnosti většina lidí na světě, myslí a žije jako dobytek, a proto patří do chléva. Je třeba si objektivně přiznat to, že každý člověk je originál, který se podle situace mění, statistika a věda jednoznačně dokazuje to, že centrální dogmatismus, udělal z většiny lidí na světě dobytek, co patří do chléva. 

Zavedou se od 6 let do 65 let každoroční certifikace na to, že nejsi dobytek, ten kdo neuspěje u GVKB certifikace, ten skončí nahý a hladový v chlévě na Sibiři, člověk myslí a jedná jako člověk. Na veliké Sibiři se postaví veliké GVKB tábory pro ty, co nemají GVKB certifikaci a tak se svět vyčistí od lidí, co myslí a jednají jako dobytek. 

Nejde zde o diskriminaci a rasismus, jde zde o GVKB ekonomickou optimalizaci, kontrola kvality lidí je prioritou pro funkční ekonomiku a politiku, práva má ten kdo si plní povinnosti, a dobytek si zde povinnosti neplní, ekonomičtí uprchlíci už nebudou směřovat do; EU, USA, Kanady, atd. ale budou směřovat rovnou na Sibiř, tábory se na Sibiři postaví vedle velikých řek a mrtvá těla se budou házet do řeky, protože je to levné a ekologické. 

Jak si to zde uděláme takové to zde i budeme mít, tábory na Sibiři budou mít na starost GVKB roboti a tak zde nebudou s dobytkem problémy. Moderní doba vyžaduje, aby se vše dělalo velkém rychle a levně, je třeba skončit s tím, že jsou státy zadlužené, protože mnoho podporují ubohý konzumní dobytek, který si zde hraje na lidi.

Realita nám omezuje naše schopnosti a možnosti

Realita má svoje reálná pravidla, která jsou pevně všude určená, a nic s tím nejde dělat, proto je zde snaha uniknout z reality do; snu, pohádky, filmu, knihy, drogy, víry v zázraky, politiky, atd. všude jsou jenom sliby, sliby se stali sítí do které se chytají naivní hlupáci, podvodníci a obchodníci slibují zázraky, pokud investujete do toho, co oni chválí, sliby se slibují a blázni se radují, než poznají, že je někdo zase podrazil. 

Jóga začíná tím, že se začátečník ptá sám sebe na to, kdo já opravdu jsem, je těžké si přiznat pravdu, která říká, já jsem egoistický blázen, každý si myslí já jsem; lékař, učitel, politik, byrokrat, voják, pilot, řidič, elektrikář, kuchař, atd. to vše jsou jenom role, které zde hrajeme, pod maskou je ale vždy egoistický blázen, podívejme se na neslušná slova, kterými cizí lidi ponižujeme, kdo je to blbec, je to egoistický blázen, blbec je vždy ten druhý.

Ano, díky vizionářům se staré nahrazuje novým

U vizionářů je objektivním soudcem čas, on odhaluje kvalitu vizionáře, většina vizionářů jsou amatéři, a tak za sto let po jejich smrti, jejich jméno už nikdo nezná. Koho chléb vizionáři jedí, toho písně i zpívají, aby se měli dobře, profesionální vizionář nastavuje lidem objektivní zrcadlo a říká jim vaše budoucnost vzniká v současnosti, pokud jsou vaše děti vychovávané pomocí centrálního dogmatismu, tak je vaše budoucnost špatná.

Jak si to uděláte takové to máte, je to o prioritách, pokud nezměníte vaše centrální dogmatické priority optimálně, tak v budoucnosti neuspějete, dneska je to o tom vědět co je optimální, a podle toho i jednat, musíte to tady vyčistit od mocných a bohatých lhářů a zlodějů, co na vás egoisticky parazitují, a dělají z vás hlupáky a chudáky, z utrácení za luxus a zbytečnosti, poznáte kdo je zde egoistickým parazitem, který může za to, že jste chudáci a hlupáci. 

Nemoc a bohatství nikdo dlouho neutají, veliké bohatství je rakovinou ekonomiky a politiky, nadbytek vytváří nedostatek, ti co jsou nahoře, vždy dělají vše pro to, aby se měli dobře jako egoistický dobytek v žitě, čím větší egoistický dobytek, tím větší má i koryto, o tom je; podnikání, obchod, politika, náboženství, umění, atd. Všichni lidi jsou egoističtí blázni, nikdy na světě nežil normální altruista, z díla poznáváme lidi a národy! 

Od té doby co zde je centrální dogmatismus, egoistický dobytek mezi sebou závodí o to, kdo bude první u velikého plného koryta, centrální dogmatismus proměnil opici na egoistický dobytek, který miluje prioritně plné koryto, egoistický dobytek se rozděluje podle toho jak veliké má k dispozici koryta, největší koryta mají; králové, prezidenti, ministři, ředitelé, celebrity, atd. nejmenší koryta mají ti, co nemají maturitu a vysokou školu a tak pracují za ubohé minimální mzdy. 

Moje vize je jednoduchá, není egoistický dobytek, tak nejsou s egoistickým dobytkem problémy, místo lidí zde budou autonomní inteligentní roboti na baterie, egoistický člověk byl testovací verzí a GVKB robot je finální verzí, vše je zde dočasně, trvale zde jsou jenom evoluční změny.