neděle 10. června 2018

Nečekej na cizí pomoc

Představme si prezidenta Miloše Zemana, kterému by nikdo nikdy s ničím nepomohl, a on by vyrůstal bez rodičů v dětském domově, mezi samými zlými a hloupými nepřizpůsobivými příživníky. Jeho osud by byl zcela jiný a nejspíše by se nedožil díky zlému životu v bídě a strachu ani důchodu. 

Je to pořád stejný problém péče o děti, kdo tu kvalitní péči zaplatí? Na jedné straně chce společnost kvalitní profesionály, co platí veliké daně a na druhé straně nechce zajistit dětem kvalitní přípravu do života, s chudými dětmi se jedná jako s dobytkem, který musí být rád za to, že dostane to nejnutnější, ke svojí existenci. 

Vnímám to jako přípravu na boj, ten kdo není na boj v mládí připraven ten boj o výhody a jistoty prohraje, je to neustálý konflikt mezi těmi co jsou nahoře a těmi co jsou dole, pokud ti co jsou dole, prohrají tak brzo následuje zánik kultury, protože ti co byli nahoře, udělali z lidí dobytek. 

Nečekej na cizí pomoc, všeho zde zkus a dobrého se drž, lidi jsou jenom ubohé loutky, a milion mrtvých loutek ve válce to je jenom nudná statistika, tragédie je, když umře stářím v nemocnici prezident republiky.

Ano, mocní egoisticky parazitují na bezmocných

Podívejme se na politiky geneticky, a zjistíme že to jsou lovci divoké zvěře, co se přeškolili na kariéristický lov výhod a jistot, naše inteligence nám umožňuje se přizpůsobit změnám v nás a okolo nás, místo boje s medvědem, je zde kariéristický boj o výhody a jistoty, zde není potřeba síla svalů, ale je zde potřeba síla inteligence. 

Pokud lovci loví ve veliké skupině, mohou i ulovit velikou kořist, a tyto veliké skupiny se jmenují; politické strany, hnutí, organizace, podniky, družstva, atd. kariéristické závody poznáte podle pokrytectví, kdy kariéristi hlásají nelhat a nekrást, ale jde jim jenom o to, aby mohli lhát a krást ve velkém ze společného, následkem je zde blbá nálada a konzumace léků na deprese a konzumace piva, slivovice, cigaret, marihuany, atd. 

Taky je zde i víra ve svaté zázraky, jenže všechny tyto náhražky neřeší problém s tím, že hostitel nemá naději na to, že se z něj stane mocný a bohatý parazit. Systém je postaven na začarovém konzumním kruhu vydělávání peněz a utrácení peněz, dluhy nutí lidi k tomu aby mnoho pracovali a málo odpočívali. 

Nemůžeš už pracovat, tak se z tebe stane díky exekutorům bezdomovec, jsi zde jenom levný tažný dobytek, a dobytek který netáhne, nedostane žrádlo. Fyzická práce se zde stala posledním zoufalým pokusem jak zde existovat, začíná nám v EU přibývat mnoho nepřizpůsobivých příživníků, co se rychle rozmnožují jako invazní druh, nebude to trvat dlouho, a budou se nepřizpůsobiví příživníci zase eliminovat v EU plynových komorách po milionech, a spalovat ve velikém EU krematoriu.

Ano, i ty budeš evolučně recyklován

Jak začneš tak skončíš, vše zde má začátek a konec, neustále něco začíná a jiné končí, čas to chybné eliminuje a to správné evolučně podporuje, vše zde má vyznačený datum spotřeby, vše je zde proto aby se to spotřebovalo, recyklace je jako stín před kterým nelze utéci i ty budeš evolučně recyklován. Na věčné časy zde je jenom smrt, ovšem tato jistota nám není příjemná, kde se v lidech bere ta pyšnost a zabeněnost, že pořád dokola dělají stejné hlouposti, a nepoužívají vůbec svoje vědomosti a svojí inteligenci? 

Jádrem problému je to že lidi mají prázdnou hlavu protože jim pořád někdo vymývá hlavu dogmatismem a dezinformacemi, podívejme se na; sekty, nábožensví, armádu, policajty,  soudce, byrokraty, politiky, učitele, atd. Hlavy těchto lidí jsou prázdné díky neustálému vymývání, radit těmto lidem to je jenom marnost, protože se informace v jejich prázdné hlavě neudrží. Slepí následují slepého, který tvrdí to že on není slepý, to logicky nemůže ekonomicky fungovat, dokud to nepochopíte do té doby budete muset bloudit v tomto konzumním bludišti a jenom smrt ukončí vaše bloudění a utrpení.

Když není dobytek tak nejsou s dobytkem problémy

Dobytek co je nahoře z vysoka sere na dobytek co je dole, o tom je kozumní kultura ve které je pro dobytek dobrota jenom žebrota. Války v nahotě odhalují to, že je ten druhý dobytek, silný a chytrý dobytek určuje pravidla a limity ostatním, pokud je dobytek v blbé situaci tak z toho má blbou náladu, následkem zde jsou snahy o to nějak blbou náladu řešit a tak zde jsou léky na psychiku, drogy, umění, ideologie, nábožensví, pohádky, atd. 

Problém blbé nálady je to že dobytek není svobodný a musí myslet a žít jako dobytek, i když se má dobytek dobře jako prezident nebo ředitel, tak pořád musí myslet a žít jako dobytek. Jsou zde podvodníci co slibují zázraky pomocí chemie, nebo pomocí víry, na všem se dá vydělat, peníze přeci nesmrdí. Ano, bude líp, hlásají podvodníci a dobytek naivně věří že mu bude líp. Líp zde bude, až zde místo dobytka, budou inteligentní autonomní roboti na dobíjecí baterie, není dobytek tak nejsou s dobytkem problémy.

Ano, jsi pyšný zabedněnec

Ten druhý je pyšný zabedněnec, otázkou je, proč si sebekriticky nepřiznáš, že jsi pyšný zabedněnec? Je to začarovaný egoistický kruh, který je následkem kariéristických závodů, vždy se pyšní zabedněnci rozdělovali na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, co bylo dovoleno těm, co byli nahoře, to bylo zakázáno těm, co byli dole. Dogmatické diktatury v nahotě odhalují to, že jsme pyšní zabedněnci, místo pravdy a lásky je zde díky pyšným zabedněncům jenom lež a nenávist. 

Ukázkovým příkladem pyšných zabedněnců jsou nepřizpůsobiví příživníci, co se do EU dostali ze zaostalých kultur, ve kterých lidi ještě věří na svaté zázraky a tak jim říkáme jinověrci, v minulosti jsme jinověrce napichovali na kůly, dneska jim dáváme veliké sociální podpory, a oni se zde díky naší dobrotě rychle rozmnožují, jako invazní druh a porušují egoisticky naše pravidla a naše limity. 

Vše se v EU modernizuje a optimalizuje, proč nedělat vše ve velkém, budeme v EU ve velkém vyrábět inteligentní autonomní roboty, místo pyšných zabedněnců budou v EU roboti a pyšní zabedněnci se z EU přemístí na Sibiř do rezervace, z prachu vše vzniká a v prach se to navrací, prachy zde nejsou, díky pyšným zabedněncům.

Víš co je prioritní příčina tvých problémů

Poznejme z blízka to, co nám kraluje. Každý zná vše jenom povrchně a tak chybuje a proto na tom zle zde je, všemu zde kralují pravidla a limity, vše je zde hra, která je založená na pravidlech a limitech, smrt to je konec hry a po tomto konci není; nebe, peklo, převtělení, atd. to jsou jenom pohádky pro hlupáky. 

Výhody a jistoty nám umožňují vyhrávat v životních hrách, jde zde nejvíce o; genetiku, rodinu, ideologii, výchovu, ekonomiku, politiku, sílu, inteligenci, vědomosti, pravdu, lásku, zdraví, krásu, štěstí, atd. Porušíš pravidla nebo limity a jsi za to potrestán, jde o to poznat u každé hry pravidla a limity, pravdu naleznete v lidové moudrosti a přírodě, nehledejte pravdu v knihách a na internetu, narazíte zde jenom na lháře a zloděje, kterým jde o to na vás parazitovat. 

Vzpomeňte si na socialismus, který z naší vyspělé kultury udělal zaostalou kulturu, sliby se slibují a jenom blázni se radují, dneska se zase mediálně slibuje, že bude líp, jenže líp je jenom těm, co jsou nahoře. Všude je mnoho sítí, do kterých vás chtějí chytit lháři a zloději, nabídka služeb a zboží nás všude obtěžuje, ale nikdo vám už nenabízí místo ředitele nebo místo prezidenta. 

Tím že budete; hrát počítačové hry, pít pivo, kouřit cigarety, věřit ve svaté zázraky, atd. tím jenom utíkáte před problémy, ale před problémy neutečete tak jako nelze utéci vlastnímu stínu. Máš svoje představy o tom, jak by vše mělo být a to je prioritní příčina tvých problémů, svět je takový jaký je, a on se nepřizpůsobí tvým egoistickým představám.

Ty se musíš pokorně přizpůsobit světu, jinak zde neuspěješ. Podívej se do přírody, ten kdo se zde nepřizpůsobí situaci, má smůlu, a stane se potravou pro ty, co jej zabijí. Komu není rady, tomu není pomoci, pokud jsi pyšný zabedněnec, tak počítej s tím, že z tebe bude ubožák.