pondělí 9. dubna 2018

Heslem současnosti je levně a rychle

My měníme svoje okolí a naše okolí mění zase nás, vše co dáváme okolí to i nazpět dostáváme, vývoj naší kultury směřuje k tomu, že se z lidí stávají loutky ovládané výhodami a jistotami. Nejme už dávno svobodní, jsme závislí na výhodách a jistotách, pro výhody a jistoty je zde mnoho konfliktů a někdy dochází i k válce. Čím více je naše kulturní civilizace vyspělejší, tím více se z lidí zde stávají levné automaty s nulovou hodnotou, ten kdo odmítne být levným automatem na dobíjecí baterky, je vyřazen automaticky z konzumního egoistického systému, na okraj civilizace, kde se z něj stane žebrající bezdomovec, těžko se stoupá nahoru a rychle se padá dolů. 

Studoval jsem to, jak se člověk zde stává úspěšným milionářem, za úspěchem je vždy ztráta citů a charakteru, jenom bezcitní a bezcharakterní; psychopati, sociopati, devianti, blbci, kariéristi, alibisti, atd. zde dosahují rychle velikého úspěchu, který z nich dělá milionáře, peníze lakomcům nesmrdí, a je jim jedno, že po nich je zde potopa! Obrazně je to celé šachová hra, ve které ten kdo je psychicky lepší, vyšachuje ty, co jsou psychicky horší, místo boje v rovině fyzické, je zde krutý boj, o výhody a jistoty v rovině psychické. 

Tam kde není pravda a láska, tam je lež a nenávist, proto si lidi pořizují psa, aby poznali pravdu a lásku, když už u lidí není pravda a láska. Heslem současnosti je levně a rychle, ten kdo se tomuto heslu nepřizpůsobí má zde smůlu, vše směřuje k tomu, že se zruší peníze, a místo peněz zde bude bodování, kontrolní GVKB umělá inteligence tě oboduje a tím se určí tvoje budoucnost, pokud budeš mít špatné bodování, tak budeš ekologicky eliminován na substrát. Heslem v budoucnosti bude, chybu každý udělá jenom jednou, protože ten kdo udělá chybu, ten bude recyklován na substrát.

Ano, jistoty a výhody jsou základem pro ekonomiku a politiku

Ano, na každé maličkosti zde záleží. Dokonalost se skládá z mnoha maličkostí, dosáhnout zde dokonalosti v čemkoli to ale není maličkost. Podívejme se na zániky; rodin, organizací, podniků, ideologií, národů, atd. příčinou bylo to, že podcenili důležitost maličkostí. Řešíme jenom to co je prioritní a ostatní se neřeší, tím narůstají problémy u toho, co není prioritní, problémy nečekaně způsobí zánik nějakého hodnotného systému. 

Máme zde jenom to, o co se staráme, jakmile se přestaneme starat o to, co není pro nás prioritní tak o to přijdeme, podívejme se třeba na přerozdělování peněz, kdy jsou peníze jenom na to, co je prioritní, a nejsou už peníze na to, co pro nás není prioritní. Podívejme se na leteckou dopravu, zde pro nás nemůže být jenom něco prioritní, protože jakmile se přestaneme o něco, co není prioritní starat, tak dojde ke katastrofě. 

Musí zde přijít katastrofy, abychom si uvědomili to, že se musíme postarat i o to, co nebylo pro nás dříve prioritní! Podívejme se na narůstající extremismus a vandalismus, dlouho jsme se nestarali o lidi, co jsou dole a následkem je to, že lidi co jsou dole, se projevují pomocí extremismu a vandalismu, vše je zde příčina a následek! 

Práce za minimální mzdu se stala testem, práce, díky které se z tebe stane milionář, se stala odměnou pro ty, co jsou nahoře, vše je o tom, že pomocí odměn a trestů, se s lidmi egoisticky manipuluje. Je třeba pochopit to, že jistoty a výhody jsou základem pro ekonomiku a politiku, pokud lidi nemají díky dogmatické diktatuře výhody a jistoty tak se dogmatická diktatura zhroutí, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno.

Proč vysokoškoláci dělají chyby?

Neustále se setkávám s tím, že se vysokoškoláci pyšně povyšují nad dělníky, a tak se logicky ptám, proč vysokoškoláci dělají chyby? Vysokoškoláci jsou hříšníci a tak je Stvořitel trestá tím, že dělají chyby, podívejte se na Ježíše Krista, měl on nějaké vysoké vzdělání? Ježíš Kristus je syn Stvořitele, a proto on nechyboval, a nakonec on svůj život hrdinsky obětoval, aby spasil všechny hříšníky na věčné časy, před pekelným očistcem, ve kterém se hříšníci trestají pekelným ohněm, za chyby které udělali. 

Vše je zde o sloužení, jsme tím, čemu sloužíme, jaký je pán takový je i sluha, každý si na začátku života může vybrat, jestli bude sloužit podvědomí nebo vědomí, podvědomí to je pravda a vědomí to je lež. Vysokoškoláci slouží vědomí a tak slouží lži, proto chybují a tak jsou hříšníky. 

Blahoslavení jsou ti, co slouží podvědomí, protože jsou chudí duchem, prokletí jsou ti, co slouží vědomí, protože jsou bohatí duchem, vysokoškoláci mají veliké vědomosti, protože slouží vědomí a tak jsou prokletí a proto i mnoho chybují a potom se uklidňují, pomocí chemických návykových toxických drog, které jim ničí tělo a mozek. 

Podvědomí to jsou informace a programy, které se nemění dlouhou dobu, vědomí to jsou informace a programy které se neustále mění, a proto na ně není spolehnutí! Obrazně bychom mohli říci, že podvědomí to jsou kořeny, a vědomí to je to, co roste nad zemí, vše je si v principech podobné, zdravé podvědomí to je skála na které stojí vysoký dům, pokud dům stojí na písku tak spadne a to je problém vysokoškoláků že jejich nemocné podvědomí je jenom písek, a tak jejich psychika neustále padá. 

Napětí mezi podvědomím a vědomím je zdrojem energie pro naše myšlení, deprese přichází, pokud zde není napětí mezi podvědomím a vědomím, jak si to každý udělá takové to i má, komu není rady, tomu není pomoci. Veškerý extremismus a vandalismus u subjektů a objektů je následkem toho, že jsou lidi bohatí duchem a tak jsou hříšníky. 

Stvořitel vyhnal z psychického ráje Adama a Evu protože ukradli jablka poznání pravdy a lži, tím se stali bohatí duchem a začali se stydět za nahotu, Ničitel navedl Evu k tomu, aby ta jablka natrhla a snědla, Ničitel to je vědomí a Stvořitel to je podvědomí, je na tobě jestli budeš sloužit Stvořiteli nebo Ničiteli.