sobota 4. srpna 2018

Ano, jsme nuceni být zde tím čím nejsme

Civilizace to je proces nahrazování přirozeného za nepřirozené, klasikou jsou umělé hmoty a umělá hnojiva. Vše směřuje jistě k umělému virtuálnímu světu, který nahradí přirozený svět, nebudeme znát realitu a budeme žít ve světě iluzí, kde nebudeme moci chybovat a páchat zlo. Vše zde bude probíhat rychle a levně, bude to jako jízda v závodním autě, problémem bude to, že z vítězství nic mít nebudeme. Vše bude jenom marnost a honba za iluzemi, nebude zde nic k dosažení, budeme v zlaté psychické kleci, ze které nelze utéci. 

Program potřebuje cíl, do kterého směřuje, a pokud zde není cíl pak je program zbytečný, to bude znamenat konec našeho ega, bez ega budeme jenom strojem, který nemyslí a zajímá se jenom o uspokojení základních existenčních potřeb. Z lidí se stane stádo ovcí, a umělá inteligence bude toto stádo ovládat, ona bude lidem svatým pastýřem na věčné časy. 

Seberealizace dává životu smysl, čím více je civilizace vyspělejší tím větším problémem je seberealizace, jsme nuceni být zde tím čím nejsme, na lidi se hledí jako na roboty, pokud robot pracuje pomalu, tak je nahrazen robotem, co pracuje rychle, proto pokrytci utíkají do politiky, kde je možné to, že i když jsi starý a nemocný, tak můžeš dělat prezidenta.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Umělá inteligence eliminuje automaticky vše co je vadné a chybné