1. Asketismus 2. Čistota 3. Moudrost 4. Nekrást 5. Nelhat 6. Nenásilí 7. Otevřenost 8. Pokora 9. Pracovitost 10. Skromnost

neděle 3. června 2018

Prezident je strom, který už nerodí ovoce

Těsná je brána a úzká cesta, která vede k pravdě a lásce, a málokdo ji nalézá. Střezte se bezcharakterních kariéristů, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. 

Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do pekelného ohně. A tak je poznáte po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říká ‚ Kazateli, má v sobě pravdu a lásku; ale ten, kdo činí vůli pravdy a lásky. 

Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Kazateli, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘ A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte lží a nenávisti.‘ A tak každý, kdo slyší tato má svatá kazatelská slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na pravdě a lásce. 

Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na pravdě a lásce. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži pyšnému a lakomému, který postavil svůj dům na lži a nenávisti. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký.“

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář se zobrazí po schválení administrátorem