Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

neděle 10. června 2018

Ano, i ty budeš evolučně recyklován

Jak začneš tak skončíš, vše zde má začátek a konec, neustále něco začíná a jiné končí, čas to chybné eliminuje a to správné evolučně podporuje, vše zde má vyznačený datum spotřeby, vše je zde proto aby se to spotřebovalo, recyklace je jako stín před kterým nelze utéci i ty budeš evolučně recyklován. Na věčné časy zde je jenom smrt, ovšem tato jistota nám není příjemná, kde se v lidech bere ta pyšnost a zabeněnost, že pořád dokola dělají stejné hlouposti, a nepoužívají vůbec svoje vědomosti a svojí inteligenci? 

Jádrem problému je to že lidi mají prázdnou hlavu protože jim pořád někdo vymývá hlavu dogmatismem a dezinformacemi, podívejme se na; sekty, nábožensví, armádu, policajty,  soudce, byrokraty, politiky, učitele, atd. Hlavy těchto lidí jsou prázdné díky neustálému vymývání, radit těmto lidem to je jenom marnost, protože se informace v jejich prázdné hlavě neudrží. Slepí následují slepého, který tvrdí to že on není slepý, to logicky nemůže ekonomicky fungovat, dokud to nepochopíte do té doby budete muset bloudit v tomto konzumním bludišti a jenom smrt ukončí vaše bloudění a utrpení.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se moderují