Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

pondělí 7. května 2018

Veliké daně fungují stejně jako rakovina

Tak jako mnoho lidí umírá na rakovinu, tak i mnoho lidí umírá na veliké daně, rakovina se stává problémem při selhání imunitního systému, tak jako selže imunitní systém, tak v naší společnosti selže systém kontroly, těch co jsou nahoře, a rozhodují o nás bez nás. Ryba smrdí od pyšné a lakomé hlavy (císař, král, šlechtic, papež, oligarcha, milionář, podnikatel, prezident, ministr, poslanec, senátor, diplomat, ředitel) ti co mají moc, chtějí i bohatství, a tak začnou zvyšovat; daně, clo, poplatky, atd. peníze těm nahoře nesmrdí, hloupý kdo platí a hloupější ten, kdo nebere. Je to jako s hnojením pole, pokud pole není pohnojené, tak nedá úrodu, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno. 

Rakovinu je potřeba zachytit na začátku, tehdy je možné s tím i něco ještě udělat, stejné je to i s daněmi, pokud zvyšování daní nezastavíme na začátku, tak potom už s tím nejde nic udělat. Tam kde je u obyvatel malá kupní síla tam jsou i vysoké daně, politici si kupují voliče tím, že jim rozdávají peníze vybrané na daních, jenže sociální politika a ekonomika je zde vždy dočasně! Najednou se stává dělnická práce trestem, a je snaha se stát nepřizpůsobivým příživníkem, který má mnoho dětí. Je možné žít v Praze z minimální mzdy? To není ekonomicky možné, protože vaše mzda nepokryje vaše základní náklady na život, a to i když žijete velmi skromně, mnozí to řeší tím, že dělají přesčasy, nebo mají dvě zaměstnání.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují