Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

sobota 5. května 2018

Může naše armáda ubránit náš národ před invazí cizí armády?

Bránila někdy v minulosti naše armáda náš národ před cizí invazí? Je naše armáda moderní a moderně vycvičená? Je naše armáda natolik bojeschopná že nás může ubránit, nebo napadnout nepřítele? Většinu všeho zde vlastní cizinci, není to tedy už naše vlast, proč nás tedy nechrání logicky cizí veliká armáda, když zisky z naší práce, odcházejí jenom do ciziny. Stalo by se něco, pokud bychom zrušili armádu v tichosti, tak jako zde v tichosti zmizelo zlato z našich bank do Německa, a tak naše peníze nejsou už kryté zlatem, a jsou to jenom barevné papíry s nulovou ekonomickou hodnotou.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují