pátek 12. května 2017

Máš pro něco veliký talent?

Mnoho lidí má pro něco veliký talent ale společnost to nezajímá a tím zde schází lidé s talentem a následkem je deprese u; politiky, ekonomiky, psychiky, atd. podívejme se na hudební skupiny které jsou nejlepší na světě, taková hudební skupina přináší obrovský zisk sátu na daních a mnoho lidí má díky hudbě i lepší náladu. Na každé základní škole v EU, by měl být dostupný zdarma externí specialista na vyhledávání talentů, aby on pomohl dětem k lepší budoucnosti, jsou věci na kterých se nevyplatí rozhodně šetřit.

Orintujeme se jenom na měření znalostí a inteligence, to nestačí je třeba se i zaměřit na odhalování talentovaných lidí a potom jim pomoci s tím aby svůj talent mohli i profesionálně uplatnit. Když bude hodně talentovaných lidí v EU tak zisky z toho že jsem talentovaný logicky poklesnou, ano v EU je klientelismus který umožňuje lidem bez talentu, dělat to na co je potřebný talent.

Ano, snížíme vám pracovní dobu na polovinu

Konzumní společnost je o tom, jak zabránit otrokům ve zbabělém útěku, práce je v otroctví poslední zoufalý pokus jak zde existenčně přežít krizi, dobře se zde mají jenom paraziti, co zotročují otrockou prací cizí lidi pomocí dluhů a smluv, ryba smrdí od sobecké hlavy, tuční kapři si přeci nevypustí rybník, kde se jim dobře daří. Ovšem existuje zde snadná možnost jak utéci z konzumního očistce, jde o sebevraždu. Statistiky jasně odhalují, že nejvíce sebevražd je zde u lidí co jsou na tom existenčně zle, je to logické, že když naděje na to, že nám bude dobře, je nulová, tak začneme myslet na sebevraždu, a je nám jedno jaké problémy tím způsobíme svému okolí. 

Život je o inteligenci, to co je inteligentní, má výhodu díky které může zde uspět, bez inteligence se ocitneme na dně, a nikdo nám už nepomůže, v tom je jádro problémy s ubohými lidi co jsou dole a my nevíme jak jim optimálně pomoci? V přírodě se tento problém řeší pomocí přirozeného násilného výběru, kdy se eliminuje to co je zde ubohé. V některých diktaturách se lidi bez inteligence likvidují v pracovních táborech, nebo vězení, které jsou většinou daleko od bohaté civilizace, aby ubožáci nemohli z těchto táborů a vězení snadno utéci. 

Na člověka je nahlíženo všude jako na dobytek, a elita to jsou svatí pastýři, co mají imunitu, a všude platí, že co je dovoleno mocným a bohatým, to je zakázáno bezmocným a chudým. Zavedení volné neděle v Egyptě při výstavbě pyramid, bylo proto, aby otroci nepáchali sebevraždy, je třeba jít dále a snížit konzumním otrokům pracovní dobu na polovinu, tím se vyřeší veliká nezaměstnanost a otroci budou spokojení, a nebudou tolik páchat sebevraždy a budou méně závislí na alkoholu a tabáku.

Je každý prezident a ředitel loutka s nulovou hodnotou?

Každý živý systém, který je schopný růstu je loutkou, kterou ovládá evoluce, vše je zde jenom evoluční experiment, ukončený smrtí. Podstatou života je růst, pokud rychle rosteme, jsme šťastní, jak rychle vyrůst, o tom je tento konzumní svět. 

Jenže aby zde něco mohlo rychle vyrůst, tak musí to co je okolo zakrnět, aby zde někdo měl sobecky pro sebe nadbytek, tak jeho okolí musí mít nedostatek, potřebné hodnotné zdroje jsou limitované. Jelikož máme strach ze smrti, tak věříme na pohádky o tom, že smrtí život nekončí, a že je zde převtělení, nebo je zde ráj pro dobré lidi, a peklo pro zlé lidi, jenže smrtí pro nás vše končí definitivně, a po smrti zde už nic není! 

Vše je zde jenom pokrytecké divadlo, ve kterém hrají loutky s nulovou hodnotou, všimnul jsem si toho, že na internetu nejsou vůbec mocní a bohatí lidé, internet je pro ně ztrátou času, protože oni vystupují jenom v televizi, nebo na jevišti kde je sleduje mnoho diváků. Pokud zanikne díky internetu tisk, knih, novin, časopisů, rádio, televize, divadlo, schůze, atd. tak tím zaniknou i svaté dezinformace, které z lidí dělají hloupé ubožáky. 

Zbabělci se stávají závislými na náhražkách, které jim dávají iluze, jde o; moc, bohatství, výhody, jistoty, popularitu, kariéru, drogy, sex, atd. místo možnosti existenčního růstu zde jsou pro tebe jenom ubohé levné náhražky, protože lidí je jako much a tak zde může existenčně růst jenom to co je elitní.