neděle 9. dubna 2017

Ano, kdo jinému jámu škodolibě kopal, ten do ní sám i spadne

Ano, vše zde pulzuje mezi protiklady. Jelikož vše pulzuje mezi protiklady, tak je zde vše dočasně, jednou jsi nahoře a potom jsi dole, jednou poroučíš a jindy posloucháš, mění se den za noc a potom zase noc za den, je to tak, že jsi jenom loutkou, kterou může mnohé snadno ovládat, mnozí se snaží o to nebýt zde loutkou, ale to je jenom marnost, před svým stínem nikdo neuteče. 
Ten kdo je uvnitř chce ven a ten kdo je venku chce zase dovnitř, takový je život, k jednomu se přiblížíš a od jiného se zase vzdálíš, v mnohém mě lidi připomínají ubožáka v obchodním domě, který si prohlíží velikou nabídku zboží, ale nemá peníze na nákup zboží. Stvořili jsme civilizaci, ale není nám v této civilizaci dobře a tak utíkáme daleko od civilizace, jenže zjišťujeme, že neumíme existovat tam, kde není civilizace a tak se zase vracíme do civilizace. Stali se z nás profesionální konzumenti, náš život má smysl pokud konzumujeme to, co milujeme a potřebujeme, jenže brzo zjistíme, že jsme přesycení z toho konzumování, a tak hledáme opak, abychom dostali zase hlad na konzumování. 
Ocitli jsme se v začarovaném existenčním kruhu, a tak máme z toho deprese, zjišťujeme, že každý má deprese, a tak následkem je globálně blbá nálada, spojená se závislostí na kouření, a konzumaci alkoholických nápojů. Každý se deska stará jenom o sebe, a je mu jedno že někdo cizí spáchá sebevraždu, je nám jedno že miliarda lidí na světě psychicky trpí, protože jsou v ubohé existenční situaci, ať se každý postará o sebe, a mě neotravuje svými ubohými problémy, o tom to zde je! 
Vše jistě směřuje k tomu že když zde nebudou lidi tak zde s nimi logicky nebudou žádné problémy, naskenujeme lidi pomocí dotazníků, jejich těla v krematoriu eliminujeme, místo lidí zde budou jenom inteligentní roboti, co bylo to bylo, teď zde jsou místo sobeckých lidí všude jenom inteligentní roboti, globálně ovládaní centrální umělou inteligencí. Když škrtat náklady tak není možné brát na nic ohledy, peníze přeci nesmrdí, vypustíme tučným politickým kaprům státní rybníky a o tom to je, kdo jinému jámu škodolibě kopal, ten do ní sám i spadne. 

Jsi otrokem politických dezinformací

Jakkoli se nejvíce mluví všude jenom dluzích a ekonomické imigraci, je tím největším problémem globálního světa zoufalý nedostatek hodnotných zaměstnanců. Asi většina z vás byla již v situaci, kdy měla před sebou nebo ve své hlavě optimální ideu, kterou jste chtěli zrealizovat. Záměr vypadal na papíře i při mnoha zkoumavých pohledech vcelku dokonale, nevyžadoval žádné obrovské sumy peněz, nebo specializovaného technologického příslušenství. Takže hurá do toho, a půl je hotovo! A přesto výsledek byl vždy žalostný. Důvod? Chyběl dostatek hodnotných lidských zdrojů, neboli nebyl po ruce nikdo, kdo by věnoval problému svoji genialitu a záměr optimálně realizoval. 
Tento klasický problém, v malém či větším měřítku, řeší celá řada globálních firem a velikých politických stran. Jestliže se velice často mluví o zostřování boje o výhody a jistoty, tak minimálně stejný boj se odehrává i na trhu práce, žádané geniální pracovní síly nejsou a ani nebudou. Samozřejmě, že rozvoj vědy a technologií klade veliké nároky na nové pracovní síly, neboť neexistuje nikde na světě situace, kdy by na trh práce bylo chrleno mnoho dokonalých absolventů, schopných ihned zastávat požadované pozice. Státní vzdělávací instituce nejsou a ani nemohou být schopny udělat ze studentů více než vysoce vzdělané pyšné idioty. Jenže noví pracovníci musí být schopni vstřebávat neustále nové vědomosti a máte na stole v podstatě neřešitelný problém, přes globální vysokou nezaměstnanost a přelidněnost. 
Podstatně horší je skutečnost, že se neustále zvyšuje podíl pozic, na kterých je zapotřebí podstatně větší míra geniality a schopnost podstupovat náročné tvůrčí a rozhodovací procesy než tomu bylo doposud, a nedostatek těchto lidí se projevuje ještě daleko drastičtěji. A bude jenom hůř, řekl by bohužel klasik. Již není v podstatě kde brát, jak udržet nastartovaný růst systému, při globálním nedostatku dokonalých pracovních sil. Některé nadnárodní firmy se již rozhodly své pobočky zřídit raději v nových oblastech, protože se příliš bolestně potýkají se zajišťováním dokonalých zaměstnanců. Jak je získat? Teoreticky vzato, ta firma, nebo politická strana, která získá dokonalé pracovníky, bude mít i nejlepší výsledky, což se i dlouhodobě potvrzuje. 
Cílem každé obchodní a ideologické společnosti, je tedy z trhu práce násilně ukrást jenom to nejlepší zboží. Jenže jak toho proboha jenom dosáhnout? Pokud si myslíte, že klíčem jsou veliké peníze pro zaměstnance, tak se nemýlíte, právě šroubování výhod a jistot geniálním zaměstnancům, je příčinou problémů lakomých firem, protože si nedokážou již udržet ekonomicky geniální zaměstnance. Existuje řešení? Práce se nabízí jen těm, co jsou geniální, a se zvyšováním konkurence se zvyšuje tlak i na genialitu. Jenže jiná cesta stejně víceméně není, neboť pokud nedojde k přímé konfrontaci na trhu práce, dojde k ní zprostředkovaně a výsledkem může být neschopnost lakomých firem uspět v konkurenci. 
Geniální jedinec nepodlehne vymývání mozku od zaměstnavatele, a bude neustále hledat lepšího zaměstnavatele, který mu nabídne více výhod a jistot, hodnota organizace je závislá na dokonalých zaměstnancích, bez nich se každá organizace, dostane do krize a zkrachuje, období kdy mohl dělat prezidenta idiot jako Miloš Zeman, je už minulostí, lid chce prezidenta co je dokonalý po stránce fyzické a psychické, idioti odejděte rychle ze svých vysokých funkcí, nebo vás pochytáme, a převezeme do psychiatrické nemocnice v Bohnicích.

Ano, jsem vlk a tak si zasloužím být vaším pastýřem, jste jenom hloupé ovce

Ano, ego umí jenom bojovat tak dlouho, dokud smrt boj neukončí, tváře mrtvých jsou klidné, boj skončil a ego je mrtvé. Člověk je člověku vlkem, to je svatá pravda, která je mocným a bohatým lidem nepříjemná, protože jim nastavuje psychické zrcadlo. Nacistické plynové komory, ve kterých zemřelo mnoho miliónů židů, jsou jasnou ukázkou toho, že se naše konzumní kultura už dokonale zbláznila! Nevolte si za svoje politické zástupce šílené idioty (Miloš Zeman), pochopte konečně, že pokud zde nebudou lidi, tak zde nebudou s lidmi problémy. Lidi se pomocí dotazníků na internetu naskenují psychicky, a potom se jejich těla eliminují v krematoriu, místo lidí zde budou GVKB roboti s umělou inteligencí. 
Vše je zde dočasně, na věčné časy zde jsou jenom evoluční změny, tento svět to je řeka událostí, můžeme postavit přehrady, ale tyto přehrady zde budou dočasně, a když přehrada při povodni spadne, tak záplavy velikých událostí smetou veliké civilizace. Ten druhý je; sobec, pitomec, idiot, blbec, vůl, kurva, psychopat, deviant, ubožák, tupec, atd. rozmanitost sprostých nadávek je veliká, zato rozmanitost pochval je velmi malá, když máme někoho upřímně pochválit, tak tím trpí naše veliké ego. Když se podívám na politiky a podnikatele, co zde rozhodují sobecky o nás bez nás, spatřuji jenom zlé vlky, co si zde hrají na hodné pastýře.

Mrtvou krávu nepodojíš

Já jsem Sancho Panza, který doprovází svého pána Miloše Zemana, při boji s větrnými politickými mlýny, může Miloš Zeman porazit větrné politické mlýny? Zde je zásadní konflikt v myšlení mezi myšlením Miloše Zemana, který věří, že politické větrné mlýny lze jednou geniálně porazit, jeho víra je pevná, naopak já jako Sancho Panza, nemám žádnou víru v to, že je možné politické větrné mlýny někdy nějak porazit. 
Miloš Zeman nespatřuje větrné mlýny on spatřuje zlé rytíře v plné zbroji a tasí ostrý jazyk a vyráží s těmito rytíři do boje, ale lopatky větrného mlýna jej vždy zachytí a odhodí daleko potom nastupuje logiky Sancho Panza, který ošetřuje rány na duši, které Miloš Zeman utržil v tomto svatém boji. Miloš Zeman četl mnoho knih o ekonomických rytířích, co se proslavili v boji o fungující ekonomiku a tyto dětsky naivní ekonomické knihy, mu vlezli bohužel mnoho na mozek. Ekonomika je věda o tom, jak při řízení nechybovat. 
Když jako Sancho Panza říkám tuto definici svému pánu, tak na mě on kouká, jako tele na nová vrata, a myslí si o mě, že jsem ekonomický idiot. Jak je to možné že někomu lze mozek snadno přeprogramovat, a učinit z něj Don Quijote, který bojuje s politckými větrnými mlýny a někomu kdo je jako Sancho Panza, nelze mozek žádným způsobem nějak přeprogramovat? 
Je to otázka silné vůle, ten kdo má slabou vůli, se zde stává Don Quijote, a ten kdo má silnou vůli, se zde stává Sancho Panza. Silnou vůli má ten, kdo hraje závodně šachy, a ten kdo nedokáže hrát závodně šachy, má slabou vůli. Proč naše vláda při řízení ekonomiky chybuje? 
Naše vláda nemá vědomosti o tom jak při řízení ekonomiky nechybovat, tyto vědomosti se získávají jenom praxí a nelze je získat na vysoké škole, naše vláda by měla začít důkladně studovat jak žil a podnikal Tomáš Baťa, potom by jim mohlo konečně dojít, proč je státní svatá kráva, kterou dojí vláda hubená a nemocná natolik, že je zde strach z toho, že brzo zemře a mrtvou krávu už vláda nepodojí. Moje maminka pracovala ve firmě, kterou vedl Tomáš Baťa, takže o této podnikatelské klasické osobnosti mám dostatek informací.