sobota 8. dubna 2017

Co je, a co není chybou?

Jsi chybný člověk, tak tě zavřeme do; vězení, psychiatrické nemocnice, atd. v minulosti se chybní lidé okamžitě zabíjeli, protože lidi spěchali a neměli čas na to, něco složitého řešit. Vše je zde duální, proto je zde správné a chybné, jaký je rozdíl mezi správným a chybným? 
Rozdíl je otázkou principů, které jsou zde metrem, kterým poměřujeme správné a chybné, principy lze rozdělit na stabilní a nestabilní. Pokud máme špatný metr, tak něco i špatně změříme, to je logické, mnozí mají špatný metr, a myslí si to, že jejich metr je správný. Následkem jsou chyby, které způsobují problémy, komu není rady tomu nelze pomoci, proč mnoha lidem a mnoha organizacím není rady? 
Problémem je uzavřený systém, strach o hodnoty má za následek snahu systémy uzavírat! Princip parazitování je založen na uzavřeném systému, parazitární styl myšlení a života je následkem snahy přežít ve zlé situaci, pomocí parazitování. 
Jak dochází k tomu, že se inteligentní systémy, dostávají do situace, kde mohou přežít jenom díky parazitování? Příčinou jsou chyby v systému, je to začarovaný evoluční kruh, ze kterého nelze uniknout, zloděj honí zloděje a lhář honí lháře, dobře se utajil, dobře žil. V přírodě je to jednoduché, to co je chybné to je eliminované, nejsou zde potřeba na to; politici, policajti, soudy, atd. díky přirozeným principům zde kontrola a trest funguje optimálně. 

Když nejsou peníze, tak není ani láska

Vše je to o stravitelnosti pokrmu, v konzumním světě jsou konzumenti a ti co je nasycují, aby byl pokrm stravitelný musí ten, kdo nasycuje být profesionál s velikou praxí a nadhledem, nejlepší je použít podobenství, Ježíš Kristus hovoří mnoho v podobenstvích, vše je zde si v principech podobné, pastýř který stádo vlastní bude stádo chránit před vlky, pastýř který stádo nevlastní a pracuje za malou mzdu, ten před vlky zbaběle uteče, za vším je sobectví lidí, dobrota je žebrota! 
Tam kde je vysoká kupní síla zaměstnanců, tam zaměstnanci i mnoho pro zaměstnavatele pracují, nejsou peníze, tak není ani láska. Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, podívejme se na neustálou ideologickou snahu, udělat z lidí otroky dluhů, je to obrazně, jako když vypadnou pojistky, protože je zapnuto mnoho velikých spotřebičů najednou. Jde o to, aby se tučným kaprům vypustili všude rybníky, věřte tomu, že konzumní svět může existovat i bez tučných kaprů, co mají k dispozici služebního řidiče a sekretářku. 

Za koblihu uvěříš tomu, že bude lépe

Podívejme se do hloubky na naše konzumní kulturní civilizace, která má základy v sobeckém parazitování, dobrota je zde žebrota, vše je zde kariéristické pokrytecké divadlo, ve kterém je nám pekelným očistcem cizí člověk, který nám konkuruje, a tak naši hodnotu snižuje. Pokud bychom se nebáli trestu za naše sobecké parazitování, tak bychom se vyvraždili, a žili bychom jako vlci ve smečkách. 
Diktátoři se dostávají k moci, vždy když lidi nemají chléb a hry, hladové stádo následuje toho, kdo stádu slíbí chléb a hry, stádo myslí a žije jako dobytek, a o tom to je! Za koblihu uvěříš tomu, že bude lépe, brzo ale poznáš, že lépe se mají jenom ti, co jsou u koryta, a ti co se ke korytu nedostali, mají pořád hlad, koryt vždy byl nedostatek, a tak zde byl vždy kariéristický boj o plná státní a podniková koryta. Každý kdo má sekretářku ten zde má i koryto, kdo nekrade ze společného ten okrádá sebe a svojí rodinu, ve jménu třídního boje mučíme a vraždíme konkurenty už mnoho tisíciletí, zloděj honí zloděje a lhář křičí ty jsi lhář. 
Z iluzí je zde vše stvořeno a do iluzí se to zase navrací, v tomto světě je vše dočasně, protože tento svět je dualita složená z; iluzí a reality, kladů a záporů, světla a tmy, dobra a zla, samců a samic, pravdy a lži, bohatství a bídy, štěstí a neštěstí, narození a smrti, lásky a nenávisti, víry a pochybování, čistoty a špíny, klidu a neklidu, atd. Na věčné časy je zde jenom dualita, všechny naše pyšné svaté ideologie jsou jenom dočasnou módou! 
Je třeba ukončit období, ve kterém se z lidí dělali idioti pomocí dezinformací, svět potřebuje restartovat, lidi se digitálně naskenují pomocí internetových GVKB dotazníků, a jejich těla se po digitalizaci eliminují v krematoriu, místo lidí zde budou jenom GVKB roboti s umělou GVKB inteligencí, vše je zde dočasně. Ekonomika je zde prioritou a ve jménu ekonomiky se musí lidi eliminovat, aby zde mohlo být nové, tak se musí staré eliminovat, co bylo to bylo, teď zde bude digitální GVKB robotismus. Ty se půjdeš se svojí rodinou podívat do krematoria, abys věděl, co tě čeká a nemine, všude už jsi byl, ale v krematoriu jsi ještě nebyl.

Ano, jsi zdegenerovaný idiot

Zadarmo je zde jenom to, co nemá žádnou hodnotu, nejsem tak bohatý, abych chtěl něco co je zadarmo, klasickou ukázkou zde jsou počítače, pokud jsi idiot, tak si koupíte špatný počítač, a je vám z toho potom špatně. Proč jsi zdegenerovaný idiot, a tak nezvládneš ani nákup počítače, který je optimální? 
Jablko nepadne daleko od stromu, pokud mají idioti děti a ty děti vychovají jako idioti, tak je logické, že tento svět je plný zdegenerovaných idiotů. Tento svět je o divadelní hra, každý člověk je herec i divák záleží jenom na situaci, pokud někdo tvrdí já jsem prezident republiky tak je to jenom divadelní dočasná role, ve skutečnosti ten kdo si hraje na prezidenta, je zdegenerovaný idiot který se neměl narodit. 
Pokud jdete k volbám tak jste zdegenerovaní idioti, co si zvolí za svoje zástupce zdegenerované idioty, dokonalý člověk je iluze, z díla spatříme tvůrce, a dílem lidí je deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, filosofie, umění, techniky, vědy, psychiky, atd. vše je v depresi protože ten druhý je jistě zdegenerovaný idiot co si zde drze hraje na; Boha, papeže, rabína, mesiáše, proroka, guru, vůdce, krále, šlechtice, prezidenta, ředitele, celebritu, autoritu, nadřízeného, atd. opice s korunou na hlavě je pořád jenom opice! 
Společnost je založená na parazitování, kdy silní parazitují na slabých, a pokud se parazitování někdo brání, tak je zavřen do vězení, nebo do psychiatrické léčebny. Majitelem všeho co zde je není Bůh, majitelem jsou iluze, z iluzí je vše stvořeno a do iluzí se to i navrací, byl jsi stvořen z iluzí, a po smrti těla, se zase vrátíš do světa iluzí, proto potřebuješ spánek, ve kterém ve světě iluzí si odpočineš od konzumní reality, ve které jsi jenom zdegenerovaným idiotem, který si neumí ani vybrat správný počítač!