neděle 2. dubna 2017

Poděkování všem co zde jsou za vše dobré

Vše zlé je pro něco dobré, líbí se mi na vaší povaze vaše snahy o to, ukázat druhým že ti druzí jsou ubožáci a já jsem dokonalí, když jsem žil dlouho mimo náš malý národ, tak jsem si uvědomil, jak mě scházíte, lidi v cizině jsou zcela jiní, nelžou a nekradou, to mě strašně scházelo. Nechodím jenom sem chodím i jinam abych udělal radost i lidem co nechodí sem, dělat radost lidem to je moje poslání, život to je experiment ukončený smrtí, jste zde dočasně a žijete tak jako byste zde měli být na věčné časy. 
PS
Mea culpa (latinsky moje vina) je latinská fráze z úkonu kajícnosti, který tvoří součást mešního řádu římského ritu a v němž člověk uznává své nedokonalosti a hříchy před Bohem. S poukazem na tento úkon kajícnosti se spojení užívá i v běžném hovoru, kde ovšem obvykle neoznačuje přiznání hříchu, ale vlastního chybného postoje či postupu v dané věci či ochoty věc napravit. Taktéž ve smyslu omluvy za projevený názor.

Proč jsou lidi zde tak skeptičtí?

Proč se vraždíme? Proč jsi zavraždil mouchu, plácačkou na mouchy? Moucha je ti cizí a tak jsi jí zavraždil, vše je zde o nepřátelství a přátelství, nepřátele vraždíme a přátele chráníme, o tom to je! On byl nepřítel a tak jsme jej zavraždili, není malá mzda ekonomickou vraždou zaměstnance? Jenom Stvořitel všeho je dobrý, a vše co je zde živé, to je zlé, nemůže zde být dobrý člověk, rodíme se zlí, a zlí umíráme. Stvořitelem všeho jsou přirozené principy, díky přirozeným principům zde existuje absolutno a v něm život na některých planetách. Lidi chodí mnoho let do školy, ale zde se nedozvědí objektivní pravdu, školy se stali továrnami na výrobu idiotů, co mají vysokoškolské tituly. 
Lidi si neuvědomují, že přichází největší změna v dějinách člověka, místo lidí zde totiž už brzo budou roboti s umělou inteligencí, mnoho jsem se zamýšlel nad tím, jestli může mít člověk nějako šanci, existovat ve světě robotů? Zpočátku nebude pro člověka problém žít bez problémů v civilizaci s roboty, jenže robotů bude rychle přibývat a roboti začnou logicky člověka vytlačovat z civilizace do rezervací, a nakonec jej zlikvidují i v jeho ubohých rezervacích. Často slyším, že něco takového se brzo nemůže přeci stát, a že za padesát let, bude pořád člověk poroučet hloupým robotům. Když kdysi dávno někdo psal o cestování do vesmíru tak jej brali za blázna, člověk se přeci nemůže dostat do vesmíru, proč jsou lidi tak skeptičtí?

Ano, není ekonomické být ubohým zaměstnancem

Boj nebo konflikt nevznikne tam, kde pro něj nejsou podmínky, pro vznik násilí zde musí být podmínky, čím lepší jsou podmínky pro boj a konflikt, tím více je zde boje a konfliktů. Jsou zde složité dlouhodobé problémy s konfliktními subjekty nebo objekty, tak stačí jenom změnit podmínky, a problémy okamžitě zmizí. Základní metodou je odříznutí od potřebných zdrojů, systém, který nemá potřebné zdroje, je v situaci kdy si nemůže dovolit zbytečný konflikt nebo zbytečný boj. Podívejme se do praxe, abychom se prakticky přiblížili ke komu, co to znamená odříznutí od potřebných zdrojů, když budete držet týden hladovku, tak přestanete být konfliktní a bojovní, tělo automaticky zablokuje vše, co by jej mohlo nějak okrádat o zdroje. Proč jeden národ napadne vojensky jiný národ? 
Agresivní národ má nadbytek zdrojů a tak si může dovolit agresi a válku, jakmile ale agresorovi dojdou zdroje, tak je válka rychle ukončená, obrazně to připomíná maratónský běh, běžet může ten kdo má v sobě veliké zdroje energie a když dorazí do cíle tak je vyčerpaný a dlouho odpočívá. Zde se dostáváme k ekonomickému paradoxu, kdy vám zaměstnavatelé dají malou mzdu, a požadují od vás veliký pracovní výkon, následkem je zhroucení konzumního systému. Problémem je malá hodnota zaměstnanců, způsobená modernizací a přelidněním, mnohým už došlo, že není ekonomické být ubohým zaměstnancem, a lepší je si najít jiný způsob existence. 

Miloš Zeman je genetický zmetek

01
Význam našeho těla je podceňován, a tím se dostáváme do deprese, máme mnoho priorit, které se snaží význam těla odsunout a tvrdí nám to že naše tělo není pro nás důležité, a že důležitější je; štěstí, láska, pravda, úspěch, výhody, jistoty, moc, bohatství, popularita, facebook, televize, škola, sport, drogy, sex, atd. když najednou díky podceňování naše tělo onemocní, tak nám dojde to, jak je naše tělo pro nás důležité. Lidí je na světě jako much a v tom je jádro problému, hodnotu má zlato protože je ho zde nedostatek, vzduch nemá žádnou hodnotu, protože je ho zde dostatek. 
02
Pokud dlouho hledáte marně dobré zaměstnání, tak vám dojde, že pro tento konzumní svět nemáte žádnou hodnotu, a že pokud spácháte zbaběle sebevraždu, tak že to bude konzumnímu sobeckému světu jedno, jsme všichni jenom číslem v globální statistice. Za druhé světové války došlo k tomu, že Nacistická ideologie vraždila židy po milionech v plynových komorách, tím se v nahotě ukázalo to, že lidí je na světě jako much, a vraždit lidi po milionech v plynových komorách, je v této sobecké kultuře zcela normální. 
03
Všude je dneska blbá nálada, je to tak snadné propadnout konzumaci slivovice a cigaret, proč neuniknout do světa chemických iluzí, chudáci zase unikají do světa náboženských iluzí, kdy věří na to, že ten jejich Bůh učiní zázraky. Není zde žádný Bůh nad námi, co by dokázal učinit pro tebe zázraky, vše je zde jenom evoluční experiment, ty jsi jenom pokusný levný genetický materiál pro evoluční experimenty, s krátkou životností. 
04
Smrtí těla vše končí, duše umírá s tělem, a neodchází do očistce ani do ráje, to jsou jenom pohádky! Ježíš Kristus je pohádková postava, není to člověk z masa a kostí, proto jako pohádková postava mohl dělat zázraky, všechny svaté knihy, to jsou pohádky pro dospělé! Dospělost znamená pochopit to, že realita je založená na lidové moudrosti, a ta praví že dobrota je žebrota, za každý dobrý skutek je zde spravedlivý trest, život je o stlaní postele, jak si usteleš tak si i lehneš! 
05
Když Miloš Zeman prohlásil, že jeho zdravotní stav je dobrý, a že bude zase kandidovat na prezidenta, tak jsem to dlouho nechápal? Nakonec mě došlo, že pro Miloše Zemana je funkce prezidenta tvrdou drogou, na které je on psychicky závislý, obrazně řečeno, tuční staří kapři, si nevypustí státní rybník, kde se mají velmi dobře. 
06
Kaprů je zde mnoho, ale není zde pro ně dostatek stáních rybníků, i ty jsi kaprem, který touží po tom být ve státním rybníku, a mít se zde dobře. Ve sportu je to jednoduché, jsi starý tak jsi vyloven ze státního rybníku, a místo tebe je zde někdo mladý, opakem sportu je politika to vám už došlo, politika se stala zaopatřovacím ústavem pro staré ubožáky, co by se už nedokázali uplatnit v soukromém podnikání. 
07
Co je to vlastně politika? Politika to jsou továrny na dezinformace, pomocí dezinformací dělají politici z voličů idioty, co pracují za malé mzdy, a mají mnoho dluhů díky; daním, poplatkům, clu, atd. 
08
Peníze těch co zde poctivě pracují, mizí do daňových rájů na tajná konta lidí, co zde mají výhody a jistoty, jde o globální elitu, co má k dispozici soukromá letadla, a bydlí ve velikých rezidencích, z utrácení poznáváme kdo je zde ubožákem, a kdo je zde milionářem. 
09
Milionáři velmi dobře pečují o svoje tělo a tak se dožívají dlouhého věku, naopak ubožáci umírají brzo, díky tomu že se nestarají o svoje tělo. Vše směřuje zase k veliké světové válce, ceny zlata stoupají, protože pro vedení dlouhé války, je potřebné mít zlato na; zbraně, potraviny, léky, atd.
10
Kvalitu poznáte podle toho že to dlouho vydrží, vše co je zde nekvalitní, to zde i krátce vydrží, je jedno jestli zde jde o; služby, zboží, umění, informace, programy, lidi, politiku, ekonomiku, atd. nikdo není tak bohatý, aby si mohl dovolit šetřit na kvalitě, tam kde se šetří na kvalitě, tam se lidem zle žije, a tak lidi utíkají jinam, kde se na kvalitě nešetří, dokud tento princip lidi a společnosti nepochopí, do té doby nebude mít život lidí zde logiku a smysl.

U kanibalů láska prochází žaludkem

Jakmile se stane spravedlnost společnou záležitostí, tak se do centra dostanou bezcharakterní paraziti, a vzniká centrální diktatura, která je asociální nebo sociální, všimněme si, že prvním zákonem společné spravedlnosti, je vždy a všude zákaz zabíjet druhé, dobrota k druhým má potom za následek žebrotu u společnosti, a následují revoluce nebo války, kdy se veliké kulturní společnosti násilně mezi sebou zabíjejí, pomocí bomb a střelných zbraní. 
Rozčiloval mě ten cizí zmrd, tak jsem ho vzal po hlavě kyjem, a potom jsme jej společně sežrali, o tom je přirozená kanibalská spravedlnost. Problémy se mají řešit jednoduše, a nesmí dojít k tomu aby se nám problémy hromadili, pokud je někdo zde zmrdem tak si musí uvědomit, že může dostat po hlavě kyjem, dobrota ke zmrdům má za následek blbou náladu a tom i depresi u; ekonomiky, politiky, filosofie, náboženství, psychiky, atd. je třeba zabíjet zmrdy, dokud jsou ještě mladí, to mají chutné maso, maso starého zmrda co kouří cigarety a pije slivovici je už nepoživatelné, a musí se tak hodit divokým šelmám, co nejsou tak vybíravé. 

Objektivní pravda o tom kdo na nás parazituje

Pokud odchytíme z přírody člověka, kterého vychovali divoká zvířata, tak zjistíme, že je tento člověk nepřizpůsobivý, a on bude na nás jenom sobecky parazitovat. V tom je příčina našich problémů s parazity, parazitem je to co odchovala divoká příroda, a tak se to chová divoce, a nelze to zkrotit po dobrém ani po zlém. Podívejme se na hady v oblecích (psychopaty, sociopaty, devianty, blbce, idioty, asociály, blázny), co se zde stávají prezidenty a řediteli, když se jim podíváme do hlavy, tak v hlavě nalezneme divokého primitiva! 
Vše je zde hra o hodnoty, ve které se musí dodržovat zavedené principy a zavedená pravidla, ten kdo porušuje principy a pravidla je ve výhodě, do té doby, než je za to kontrolou potrestán. Proč kontrola často selže? Nemoc má za následek selhání kontroly, pokud je konzumní kultura nemocná, tak zde selže kontrola, která by měla potrestat hady v oblecích, za to že porušují zavedené principy a zavedená pravidla. 
Podívejme se na to, jako pracovníci tajné policie odposlouchávali telefony v roce 1948, a když zjistili to, že politik Jan Masaryk je jejich třídní nepřítel, tak jej vyhodili z okna jeho bytu, státní policie pochopitelně vrahy nepotrestala, protože vrahy byli tajní policajti, ruka ruku myje! 
Potom přišli na řadu další třídní nepřátelé, podle hesla, kdo nejde s námi, ten jde proti nám, ideologické čistky po mocenských převratech, jsou zde už mnoho tisíc let naprosto běžné. Vyhazování z oken je u nás místní tradicí, jde o to, za jaké výšky jsi vyhozen, a jestli je dole něco měkkého, nebo je zde jenom tvrdá dlažba. Koho chléb jíš, tomu sloužíš, každý je zde služebníkem služebníků, a nejmocnější je zde evoluce, ona s lidmi zachází, jako s pokusným levným materiálem.

Pravda přichází pomalu a přesto je první

Svatá lež přichází rychle a přesto je poslední, je to tak snadné lhát sobě a druhým, následkem je oceán lží, ve kterém máme blbou náladu, pravda přichází pomalu a přesto je první. Pravda je v lidové moudrosti, a lež je v; rádiu, tisku, televizi, internetu, atd. Vše je zde ovládáno přirozenými principy, pokud tyto principy svévolně sobecky neustále porušujeme, tak jsme za to evolucí potrestání, a máme z toho blbou náladu. 
Není zde demokracie ale kleptokracie, vládnou nám lháři a zloději, z díla je spatřen, ten kdo vládne, a dílem těch co vládnou, je deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, filosofie, vědy, techniky, rodiny, psychiky, atd. Z prezidentů a ředitelů se stali stará klíšťata, která se drží pevně svojí funkce, a je velikým problémem je nahradit někým, kdo je zdravý a mladý. 
Víte, kolik peněz stojí pracující lid, když k nám přiletí na návštěvu prezident z USA nebo Číny? Z utrácení za luxus odhalíte pravé parazity, co vysávají konzumní ekonomiku, pokud má někdo k dispozici veliké služební letadlo, je třeba se ptát, kdo to vše zaplatí? 
Nadbytek vytvoří nedostatek, je zde koláč zisku a jde o to, jak tento koláč budeme přerozdělovat, musí největší díl vždy dostat jenom prezidenti a ředitelé? Proč mnohá jednání mocných a bohatých lidí jsou přísně tajná, co před námi vlastně tají? Tají před námi to, že jsou to ekonomická klíšťata, co se dohadují o tom, jak budou vysávat pracující lid. Pokud by volby mohli trvale eliminovat ekonomická klíšťata z vlády, tak by logicky vláda demokratické volby okamžitě zakázala.