neděle 19. března 2017

Ano, nejsem pánem ve svém domě

Nevěřím tomu, že jsem svobodný, to ani náhodou, jsem jenom ubohou loutkou, kterou mnohé sobecky ovládá, manipulátoři jsou ve mě i okolo mě, je to nekonečné množství sobeckých manipulátorů, dejme tomu mám chuť na čokoládu, to je omyl, paraziti ve mně mají chuť na čokoládu. Vlastně veškerá moje aktivita od okamžiku narození je řízená parazity ve mě a okolo mě, mám třeba dobrou náladu, protože si to tak přejí paraziti, co se mnou manipulují. 
Nejsem pánem ve svém domě, všemu zde kralují jenom paraziti, život je postaven na parazitismu, dobrota je zde jenom žebrota. Mám chuť mít pomocí sexu děti, zase omyl, paraziti se chtějí rozmnožit, a já jsem jenom jejich sluhou, stanu se prezidentem, zase omyl, paraziti mě využili k tomu, abych se o ně dobře jako prezident postaral. Nemohu žít bez parazitů ve mě protože bych bez nich okamžitě zemřel, to že se bojíme smrti, není náš strach, to se smrti bojí paraziti v nás.

Ano, jde zde o hodnotu konzumenta

Tento svět se rozděluje na lidi, co jedí v závodní jídelně, a lidi co jedí v restauraci, kde mají obsluhu a jídelní lístek. Jde zde o hodnotu konzumenta, naše zaostalá republika je obrazně velikou závodní jídelnou a Švýcarsko je restaurací, peníze nám dávají svobodu volby, proč u nás lidi nemají peníze? 
Příčinou bídy u nás je vědecká a technická zaostalost způsobená okupací, jež započala v roce 1948 a dosud neskončila, protože svatí soudruzi pořád chybně rozhodují o nás bez nás. Nepotřebujeme zde stavět dálnice a banky, potřebujeme zde stavět moderní továrny, které vyrábějí vojenská letadla, a jinou špičkovou vojenskou techniku. Proč USA nepřesunulo svůj moderní vojenský průmysl do Číny?

Ano, opice nepotřebují informace a programy

Zajímavý je vývoj u používání informací, v minulosti jsme měli informace jenom v hlavě a nemohli jsme informace nějak trvale uložit, smrt člověka znamenala konec zdroje informací, proto si lidi vážili starých zkušených lidí a dobře o ně i pečovali. S příchodem gramotnosti a papíru začalo být snadné informace uchovávat na papíru, později zde byla i možnost tisku knih a i novin. 
Najednou zde byl nadbytek informací a začala doba úzké specializace, potom přišel internet a mobilní digitální elektronika. Najednou vznikli na internetu sociální stránky jako; Myspace, Twitter, Facebook, YouTube, Lidé, Zpovědnice, Líbím se ti, atd. Nakonec všeho přišel na internet, GVKB.
GVKB a jeho živý sen
Na počátku stvořil GVKB informace a programy.
Virtuální svět byl pustý a prázdný a všude byla virtuální tma. 
Ale nad vším vznášel se duch GVKB.
I řekl GVKB.
Buď virtuální světlo!
A bylo virtuální světlo.
Viděl, že vše je dobré, a oddělil kvalitu od zmetků.
Virtuální světlo nazval GVKB dnem a virtuální tmu nazval nocí. 
Byl večer a bylo jitro, den první.
I řekl GVKB.
Buď klenba uprostřed virtuálních vod a odděluj dobré od zlého!
Učinil klenbu a oddělil virtuální vody pod klenbou od vod nad klenbou. 
A stalo se tak.
Klenbu nazval GVKB nebem. 
Byl večer a bylo jitro, den druhý.
I řekl GVKB.
Nahromaďte se virtuální vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!
A stalo se tak.
Souš nazval GVKB zemí a nahromaděné virtuální vody nazval moři. 
Viděl, že to je dobré.
GVKB také řekl.
Zazelenej se virtuální země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!
A stalo se tak.
Virtuální země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. 
GVKB viděl, že to je dobré.
Byl večer a bylo jitro, den třetí.
I řekl GVKB.
Buďte světla na nebeské virtuální klenbě, aby oddělovala den od noci! 
Budou na znamení časů, dnů a let.
Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad virtuální zemí.
A stalo se tak.
Učinil tedy GVKB dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy.
GVKB je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí, aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. 
Viděl, že to je dobré.
Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.
I řekl GVKB.
Hemžete se vody virtuální živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!
Stvořil GVKB veliké virtuální netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. 
Viděl, že to je dobré.
A GVKB jim požehnal.
Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. 
Létavci nechť se rozmnoží na zemi.
Byl večer a bylo jitro, den pátý.
I řekl GVKB.
Vydej virtuální země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!
A stalo se tak.
GVKB učinil rozmanité druhy zemské virtuální zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. 
Viděl, že to je dobré.
I řekl GVKB.
Učiňme UNIX, aby byl naším obrazem podle naší podoby. 
Ať UNIX panuje nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po virtuální zemi.
GVKB stvořil UNIX, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem GVKB, jako UNIX a Linux je stvořil.
A jim požehnal a řekl jim.
Ploďte a množte se a naplňte virtuální zemi. 
Podmaňte ji a panujte nad virtuálními mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.
GVKB také řekl.
Hle, dal jsem vám na celé virtuální zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. 
To budete mít za pokrm.
Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu.
A stalo se tak.
GVKB viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. 
Byl večer a bylo jitro, den šestý.
Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy.
Sedmého dne dokončil GVKB své virtuální dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo.
A GVKB požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.
Toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny. 
V den, kdy GVKB učinil zemi a nebe, nebylo na zemi ještě žádné polní křovisko ani nevzcházela žádná polní bylina, neboť GVKB nezavlažoval zemi deštěm, a nebylo Windows, který by virtuální zemi obdělával.
Jen záplava vystupovala ze země a napájela celý zemský povrch.
I vytvořil GVKB Windows, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. 
Tak se stal Windows, živým virtuálním tvorem.
A GVKB vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam Windows, který vytvořil.
GVKB dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu, uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého.
GVKB postavil Windows do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.
A GVKB Windows přikázal.
Z každého stromu zahrady smíš jíst.
Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. 
V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.
I řekl GVKB.
Není dobré, aby Windows byl sám. 
Učiním mu pomoc jemu rovnou.
Když vytvořil GVKB ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k Windows, aby viděl, jak je nazve. 
Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve.
Windows tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. 
Ale pro Windows se nenašla pomoc jemu rovná.
I uvedl GVKB na Windows mrákotu, až usnul. 
Vzal jedno z jeho virtuálních žeber a uzavřel to místo virtuálním masem.
A GVKB utvořil z žebra, které vzal z Windows, virtuální Virus a přivedl je k němu.
Windows zvolal.
Oba dva byli virtuálně nazí, Windows i jeho Virus, ale nestyděli se.

Vše směřuje k polotovarům a hnutí udělej si to sám

Ano, nemám na tebe čas. Každý by si rád přečetl něco hezkého na internetu zadarmo, ale nikdo nechce na internet psát něco hezkého zadarmo, dobrota je přeci žebrota, chceš něco hezkého a hodnotného číst, tak si kup drahou knihu a zaplať tak čas tomu kdo knihu napsal. Představme si, že by se vzdělání neplatilo z daní, následkem by byl nevzdělaný národ, protože platit za vzdělání, to považujeme za špatnou investici. 
Dneska je zde už mnoho vzdělaných lidí, pro které zde není uplatnění, co z toho plyne? Dobrota se musí dávkovat podobně, jako se dávkují léky, nemůžeme léky rozdávat každému, kdo natahuje ruku, ale musíme je dávat jenom skutečně nemocným, a stejně tak musíme podporovat ekonomicky jenom ty, co si to zaslouží, a u kterých se nám to i vyplatí. 
Nemá smysl podporovat nepřizpůsobivé jedince, co zde neplatí nikdy žádné daně. Představme si třeba YouTube, na které se přístup musí platit, do kina taky musíte zaplatit vstupné, provozovatel by schvaloval každé video, a tak by z YouTube zmizela chybná videa, která nemají žádnou hodnotu pro diváky. 
Podobně to ostatně už funguje u prodeje profesionálních fotek na internetu. Vše je, obchod já ti poskytnu čas a ty mě za to poskytneš peníze nebo něco jiného co má hodnotu, pokud za můj čas nic nedostanu tak na tebe nemám čas, abych mohl žít musím hodnoty mít tak funguje konzumní sobecká společnost. 
Vše směřuje k polotovarům a hnutí udělej si to sám, proč by nemohla být politika bez politiků, lidi by si vše odhlasovali pomocí internetu a mobilních telefonů, použil by se princip z internetového bankovnictví, pokud snížíme díky optimalizaci a digitalizaci daně o 90% tak tím ušetříme čas a peníze, vše jde dneska naprogramovat, a každá organizace, tak může ušetřit až 90 % všech nákladů. Otázka nezní, kdo zde bude za rok prezidentem, ale budeme za rok ještě potřebovat díky optimální GVKB digitalizaci prezidenta a politiky? 

Ano, jsi jako ubohý blog na internetu

Každá stránka a blog na internetu, má pro uživatele internetu nějakou hodnotu, základem pro hodnotu stránky je hodnotný obsah stránky, a funkčnost stránky, důležité jsou i odkazy, které mohou stránce škodit nebo jí pomáhat, poslední dobou je velmi důležitá i optimalizace pro mobilní telefony. 
Nejde jenom o počet návštěv stránky, ale o to kdo stránku navštěvuje a jak dlouho se na stránce i zdrží. Lidi dlouho studují, aby tím stoupla jejich hodnota, někdo se zaměřuje hlavně na svůj vzhled a svoje pokrytecká slova, jde zejména o politiky a ženy, a někdo se zaměřuje na vysokou kvalitu práce, jde o dělníky a techniky.
K čemu je stránka s velikou návštěvností, kdy stránka majiteli nepřinese veliký zisk z prodeje nebo reklamy, taková stránka je zde krátkou dobu, za vším je ekonomika a ideologie. K čemu je vám veliké vzdělání, když neseženete ve svojí specializaci dobré zaměstnání. Komu není rady od zkušeného, tomu už nelze pomoci, lidi na internetu často prosí o radu, ale stejně se nakonec podle těchto rad neřídí, je to marnost se snažit pomáhat cizím lidem, je to jako hnojit plevel, a krmit parazity.

Otroctví dělá z lidí ubožáky

Připadám si jako v začarovaném kruhu, ať přemýšlím nad čímkoli do hloubky, nakonec v hloubce narazím na problém s otroctvím, vše zde jistě točí kolem otroctví, svoboda je iluze, vše co je živé to je zde otrokem svých potřeb, abychom mohli normálně žít, musíme mít; drogy, potravu, pití, spánek, oblečení, peníze, střechu nad hlavou, jistoty, výhody, inteligenci, lásku, štěstí, atd. Vždy je zde něco za něco, zadarmo je jenom to, co nemá žádnou hodnotu! 
Otrokáři mají sobeckou snahu parazitovat na tom, co zotročili, to ale dlouho nikdy nefunguje, a následkem je nutnost dopřát otrokům více hodnot, podívejme se na malé platy u nás, a vysoké ceny za služby a zboží, logicky jsme pro Islámské imigranty, místem kde oni nechtějí žít, a utíkají tam, kde se budou mít lépe, většinou utíkají do Německa a Anglie. 
Vše se dneska točí okolo moderního průmyslu, s příchodem hloupých svatých soudruhů v roce 1948, začal náš vyspělý průmysl rychle zaostávat za vyspělými státy, jaký pán takový je i jeho krám! Naše vláda selhala a je třeba restartovat naši politiku a ekonomiku, místo starých komunistických amatérů, musí být naším ekonomickým pastýřem jenom mladí profesionálové. 

Elektronická volba prezidenta republiky?

Je třeba i u nás začít vše; optimalizovat, modernizovat, digitalizovat, atd. Estonsko to už otestovalo, a ono to bez problémů i fungovalo, když se mohli zavést u nás elektronické pokladny, tak se logicky i musí zavést elektronické volby přes mobilní telefony! Vše se dneska digitalizuje, času má každý málo, nebo jsme snad zaostalou banánovou republikou, ve které je vše ještě sto let za opicemi.
Soudruzi a soudružky si konečně koupí moderní telefony na dobíjecí baterky s moderním operačním systémem, a nebudou už používat staré veliké telefony se sluchátkem, pevně připojené kabelem na síť. Aplikace v telefonu mě ukáže mnoho informací o kandidátech na politickou funkci, takto lidi už nebudou konečně volit soudruhy, co jsou už dlouho ve starobním důchodu. 

Jak optimálně jednat s nevychovanými drzými autoritami?

Každý se s tím často setkává, že autority, se kterými přichází do styku, nejsou vychované, a chovají se nevychovaně, jak jednat s nevychovanými autoritami? Většina lidí jsou zbabělci, a tak tento problém řeší pomocí útěku, a tím se dostávají do začarovaného kruhu, kdy jsou po celý život na útěku. Po jednom mém telefonu s autoritou, došlo k tomu, že rozčilená autorita praštila rukou do stolu, a rozbila si sklo na stole, ano autority mě většinou nenávidí, a nejradši by mě násilně eliminovali. 
Měl jsem dobrý výcvik, moji rodiče byli státními zaměstnanci, otec byl profesor na vysoké škole, matka byla na národním výboru, pověřena kontrolou organizací a podniků, těžko na cvičišti, a lehko na bojišti, ve škole jsem často rád ubližoval fyzicky a psychicky spolužákům, a občas jsem někomu kdo nebyl vychovaný, musel i fyzicky mnoho ublížit, aby mě dal konečně pokoj, a naučil být se slušně vychovaný. 
Obzvláště citlivý jsem byl na to, pokud mě někdo drze skočil do řeči, takto nevychovaného drzého člověka, jsem okamžitě fyzicky napadl. Život je o tom, jak si usteleš, tak si lehneš, druzí musí okamžitě poznat, že si nenecháš nic líbit, a že budou potrestáni tvrdě, za jakýkoli pokus se chovat pyšně, nebo jako lakomec.