pátek 17. března 2017

Bůh je geniální inteligence v hlavě člověka

Vše je zde hra o hodnoty, ve které ti co uspějí, postupují do další úrovně hry o hodnoty, je to jako s telefony, skončila doba velikých telefonů, co byli připojené kabelem a nebyli přenosné. Každá evoluční doba je zde evolučně dočasně, co bylo, to bylo, řeka evolučních změn nejde násilně zastavit, pomocí; politiky, náboženství, dezinformací, armády, atd. Období, ve kterém se lidi násilně odřízli od toho, co milují a potřebují, globálně už jistě končí, lidi pochopili, že nejsou levný tažný dobytek, se kterým si mohou dělat sobecké autority, co je napadne. 
Ten kdo se optimálně nepřizpůsobí digitalizaci, ten bude evolučně eliminován, období svatého primitivismu, ve kterém opice kamenovali to, co se jim nelíbilo, to už končí, kdo nepřijme novou víru v to, že pravý Bůh je geniální inteligence v hlavě člověka, ten bude ekologicky eliminován, s genetickými zaostalými zmetky, nelze mít už globálně smilování. Kdo nejde bojovat s námi za nový digitální svět, jde proti nám, a tak bude námi eliminován, nebude zde možnost stát zbaběle opodál jako pozorovatel, jak si každý ustele, tak si i lehne.

Psychická nezralost způsobuje deprese

Největším problémem současnosti je psychická nezralost lidí a národů, jak se pozná to, že je člověk nebo národ už psychicky zralý? Z díla se pozná tvůrce, dílo ukáže psychickou zralost člověka nebo národa, slova to je jenom divadlo, ale dílo to je realita. Podívejme se na stránky, co jsou na internetu, každá stránka je na internetu originálem, který je psychicky zralý, nebo je psychicky nezralý. Dříve se říkalo, pověz mě, co čteš, a já ti povím, kdo jsi, pokud někdo čte na internetu blbosti, je jistě blbec. Vše se u nás zhroutilo v roce 1948, neměli jsme to štěstí jaké mělo Chile kde Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, eliminoval komunisty.

Miloš Zeman je mrtev, ať žije Vit Kouba

Vše je zde v pohybu, nové neustále nahrazuje staré, lidi vládne ten kdo má informace a Miloš Zeman informace nemá a tak je politicky už mrtvý, lid potřebuje informace o tom jak se zde mít lépe ekonomicky a sociálně, lid nestojí o sliby, které nejsou realizovatelné, svatých ideologických dezinformací si obyčejný lid užil u nás už dost za mnoho století. 
Lépe se zde bude mít lid jenom tehdy, pokud zde u nás nebudou lidi, co neplatí daně, nejsou peníze, není láska, bez peněz nelze zde nic změnit, zavedou se měsíční kontroly na placení daní podle tabulek, a kdo nezaplatí daně, podle inteligentních tabulek, ten bude muset naši republiku okamžitě opustit, takto skončí okrádání naší republiky cizinci, nemusí u nás žít deset miliónů lidí, stačí, když zde bude žít jenom milion lidí, a devět miliónů lidí od nás odejde do ciziny. 
Berme to jako bychom odhodili zátěž u balónu, aby se mohl balón vznést, my jsme tady doma, a ten kdo tady není doma, ten od nás odejde, nepotřebujeme zde lenochy a parazity. Skončí zde období levné pracovní síly a budou zde stejné ceny a platy jako ve Švýcarsku, byli jsme mnoho dobří k lidem, co si to nezasloužili, ale to skončí. 

Jak řešit nezvané návštěvy?

Posledních tisíc let je zde v Evropě veliký problém s nezvanými návštěvami, lidi se už neumí chovat ekonomicky optimálně, a snaží se být nezvaným návštěvníkem, a tím způsobovat cizím lidem problémy. Některé nezvané návštěvy dokonce lžou a kradou, mnohdy nezvaná návštěva, dokonce vtrhne na cizí teritorium s pomocí veliké moderní armády, a vykrade zde sobecky národní bohatství. Podívejme se do minulosti Evropy, po mnoho století se do Evropy dostávali nezvané návštěvy, co zde sobecky kradli hodnoty, a snažili se z nás učinit hlupáky a chudáky. 
Dneska je velikým politickým problémem mohamedánská ekonomická násilná imigrace do Evropy, nikdo vás sem do Evropy nepozval, vraťte se zase laskavě zpět domů, a když budete mohamedáni od nás konečně hladoví a chudí odcházet do Turecka, tak můžete z Evropy odejít společně s ostatními nepřizpůsobivými občany, s tmavou pletí, Evropa už není hloupou dojnou krávou, pro evolučně zaostalé nepřizpůsobivé občany s tmavou pletí. 
Kdo nic do Evropy nenese, ten ať se laskavě vyspí v divokém pralese, společně s divokými opicemi, bylo a bude, pokud chceš cestovat do ciziny, musíš mít peníze na; letenky, hotely, restaurace, nákupy, atd. o chudé a líné baťůžkáře s tmavou pletí, zde v Evropě rozhodně nestojíme, zde jsou peníze z; daní, poplatků, cla, atd. na prvním ekonomickém místě! Nebudeme už zachraňovat lidi na gumových člunech, ale budeme tyto čluny škodolibě potápět, a bude nám jedno to, že se nezvané návštěvy v moři utopí. 

Optimální desatero

1
Já jsem tvoje inteligence, tvůj pán.
2
Nebudeš mít jiné pány, mimo mne.
3
Nevezmeš jména svého pána nadarmo.
4
Nezapomeň, abys každý den i věnoval odpočinku.
5
Cti vesmír a přírodu, abys dlouho živ byl, a dobře se ti zde vedlo.
6
Nezabiješ bližního.
7
Nepodvedeš bližního.
8
Neokradeš bližního.
9
Nebudeš pomlouvat bližního.
10
Nepožádáš sobecky bližního o to, co on miluje a potřebuje.