pondělí 13. března 2017

Ano, nikdo z lidí není neomylný

Některé zboží a služby, by měly být zadarmo! Mnozí namítnou, že když je něco zadarmo, že to není ekonomické, z dálky to tak vypadá, ale z každého pravidla jsou výjimky. To jestli bude něco zadarmo, a něco bude zatíženo poplatky a daněmi, to je ekonomická a politická regulace, někdo může namítnout, že bychom neměli nic regulovat, a nechat vše volnému trhu, aby to on reguloval. 
Zde se dostáváme k práci s informacemi a programy, tento konzumní svět, to jsou jenom informace a programy, žijeme v oceánu z informací a programů, a regulace nám umožňuje to, že se v tomto oceánu neutopíme. Regulace je jako řízení auta, regulujeme rychlost a směr auta, pokud chybně regulujeme, tak logicky havarujeme. Lidi často dělají amatérské chyby, a nezáleží na tom, jestli jde o pány nebo o kmány, nikdo z lidí není neomylný, jsme všichni objektivně jenom ubohým evolučním experimentem, který je zde dočasně. 
Nemá smysl hledat dokonalé prezidenty a dokonalé ředitele, je třeba lidi nahradit za roboty a programy, nejsou lidi, tak nejsou ani s lidmi problémy. Vše jde dneska naprogramovat a optimalizovat, je třeba začít šetřit od vrcholu mocenské pyramidy, prezidenti a ředitelé budou pracovat zadarmo a nebudou mít žádné výhody a jistoty, půjde o to, že veliká koryta, pro kariéristické svině, budou v EU trvale už prázdná. 
Je třeba tučným kaprům, v EU vypustit trvale jejich rybník, nevěřte tomu, že se okamžitě ekonomika a politika zhroutí, ekonomika a politika se restartuje od základů, a místo centralizace zde bude decentralizace, kdo nebude optimálně pracovat, ten nebude ani v EU už jíst. 

GVKB manuál jak eliminovat blbé politiky?

Blbá nálada, je zde díky blbým politikům, nejhorší je srážka s blbým politikem, který si o sobě pyšně myslí, že je nepostradatelný pro svoje voliče, jak identifikujeme jistě blbého politika? Z díla se pozná tvůrce, pokud je dílo politika blbé a máme z něj blbou náladu, je ten politik blbým politikem
Ano, bude lépe, pokud zde nebudou už blbí politici, je třeba eliminovat blbé politiky z politiky, zavedeme u politiků, v EU testování jejich inteligence, každý měsíc, a ten kdo v testech neuspěje, tomu se zakáže vstup do politiky, i kdyby zde šlo o; prezidenta, předsedu vlády, předsedu politické strany, ministra, senátora, poslance, diplomata, soudce, starostu, profesora, atd. 
Nebude zde imunita ani výjimky, politici odejděte z politiky a běžte soukromě podnikat a obchodovat, ať poznáte konečně konzumní realitu, ve které EU nebo stát, hází podnikatelům a obchodníkům neustále škodolibě klacky pod nohy. Politici musí pochopit, že je zde vše dočasně a že se u koryta musí kariéristi rychle střídat, nemáš na to inteligenci, to je tvůj problém, stát nemůže být zaopatřovacím sociálním ústavem, pro staré těžce nemocné politické idioty.