sobota 11. března 2017

Proč nás Bůh vyhnal z ráje

Mám často sen, ve kterém se nacházím v ráji a ležím pod stromem který je svatý. Ke stromu přijde nahá Eva a říká, že má hlad. Já jí tedy ze stromu utrhnu jablko a dám jí je k ochutnání. Eva, se na mě usměje a hned se chce se mnou pomilovat, aby mi nebyla nic dlužná. Když ji oplodním, tak jí potom natrhám plný košík těch jablek ze stromu poznání a ona odejde za svým Adamem. 
Když Eva s Adamem všechna jablka snědí poznají, že jsou nazí a tak se stydí. Jdou za mou a já jim dám oblečení a oni se již nestydí. Stvořitel spatří, že Adam a Eva jsou oblečení a hned mu dojde, co se asi stalo, vyžene tedy lidi z ráje. Mě dá na starost se o lidi starat, protože nějak mě musí potrestat. Od té doby se musím o lidi starat a Stvořitel se mi škodolibě směje a leží pod stromem poznání v ráji, proč jsem té Evě dával to jablko? 

Ano, vše je zde o svatých dezinformacích

Bohem to je, co díky výhodám a jistotám s něčím sobecky manipuluje, a proto je on, zde pánem a Stvořitelem, když můžeme s lidmi manipulovat z pozice svaté autority, cítíme se božsky, ten kdo je manipulován, věří v to, že se stane tím, kdo manipuluje, jsme všichni jenom bezcharakterními kariéristy, kterým peníze nesmrdí. 
Opice s královskou korunou na hlavě, je pořád jenom hloupá opice, a trpaslík co stojí na vysoké hoře, není obrem, vše je zde o svatých dezinformacích, pravda je už jenom v přírodě, příroda nám nepotřebuje lhát, základním zákonem přírody je, kdo zaváhá, ten nežere.
Vždy se ptejme co je za tím, za vším zde je toužení po výhodách a jistotách, jenže nadbytek vytvoří nedostatek, aby zde měla elita paláce plné sluhů tak zde musí být mnoho ubožáků, co žijí na dluh a bojí se exekutorů. 
Za každým zlem, zde je nemocný člověk, který se snaží parazitovat na těch, co jsou zdraví, dobrota je zde žebrota, z díla spatříme tvůrce, jaké je zde dílo svatých autorit, co rozhodují pyšně o nás bez nás? 
Tím dílem je deprese u; politiky, náboženství, ekonomiky, školství, rodiny, psychiky, atd. pokud si naivně zvolíte za ekonomické a politické pastýře vlky v beránčím rouše, nemůžete se divit tomu, že máte už mnoho generací zde všude blbou náladu.