pondělí 6. března 2017

Proč je zde tak málo sebevražd?

Proč se porušují správné normy? Lidi chybují, protože nemají strach z toho, že budou za svoje chyby potrestáni, podívejme se na lhaní, lidi začali tolik lhát že už vůbec nevědí co je pravda, proč nejsou lidi potrestáni, za to že lžou? Pokud bychom eliminovali všechny lháře, tak bychom eliminovali člověka z ekosystému, vytvoříme normy a okamžitě vzniknou vyjímky z norem, k čemu jsou nám normy, které může někdo beztrestně porušovat? Každý podle sebe posuzuje druhé, a pokud je zde mnoho kritiky druhých, tak to znamená, že každý člověk je evoluční zmetek, a měl by proto ukončit hrdinsky svojí chybnou existenci sebevraždou. 
Proč je zde tak málo sebevražd? Lidi neřeší už svoje problémy, a když mají veliké problémy, tak kouří cigarety a pijí pivo, ten kdo nemá peníze na cigarety a pivo, ten většinou věří na pohádky, které jsou; umělecké, reklamní, náboženské, politické, ekonomické, atd. Neustálé; konflikty, války, terorismus, rasismus, fanatismus, atd. v nahotě odhalují to, že je každý člověk evolučním zmetkem, s nulovou hodnotu, místo lásky a pravdy, je zde už jenom nenávist a lež. Nejsem pesimistický skeptik, vycházím ze statistik a vědeckých informací, lidi hledají jednoduché rychlé řešení a tím jsou drogy, je to tak snadné konzumovat drogy a zničit si svoje zdraví.

Život je boj o výhody a jistoty

Za vším, zde jsou výhody a jistoty. Vše je obrazně jako virtuální digitální hra, ten kdo nechybuje vyhraje, je výhodné nechybovat, díky tomu že se na něco trvale specializujeme. Díky specializaci se z amatéra stane profesionál, který zde má výhody a jistoty, pokud jsme v situaci, kdy se nelze na něco specializovat, tak nemáme zde výhody a jistoty. 
Za vším zde jsou výhody a jistoty, neustále slyšíme všude o tom, že zde je mnoho problémů, na které není řešení, podívejme se na příčiny všech problémů, na které není zde řešení, příčinou zde jsou vždy nevýhody a nejistoty! 
Nevýhody a nejistoty, jsou jistým zdrojem všech našich problémů, na které není řešení, největší problémy máme s ekonomikou a politkou, která nefunguje optimálně, aby zde měla elita výhody a jistoty, které si za svoji práci nezaslouží, tak jsou ostatní v nevýhodné a nejisté situaci, ryba zde mnoho smrdí od pyšné a sobecké elitní hlavy kariéristů, co nám zde bezcitně vládnou, pomocí; daní, cla, poplatků, regulací, norem, předpisů, zákonů, morálky, rituálů, pověr, tradic, vyjímek, programů, databází, peněz, armády, policie, byrokracie, centralismu, atd. 
Vše je zde příčina a následek, zkoumejme do hloubky dlouho všechny příčiny a v nás a okolo nás, začnete se nakonec točit v kruhu okolo výhod a jistot, slunce je zdrojem výhod a jistot pro vše živé, pro člověka je tím sluncem moc a popularita, podívejme se z blízka na mocné a populární celebity a spatříme vlky v beránčím rouše. 
Každý prezident a ředitel je vlk v beránčím rouše, o tom už nikdo inteligentní zde nepochybuje, války a konflikty mezi národy a korporacemi, jsou zde možné jenom díky tomu, že u moci jsou jenom vlci v beránčím rouše, proto je tak málo žen v politice a podnikání! Život je boj o výhody a jistoty, následkem je rozdělní lidí na; kategorie, kasty, třídy, ligy, rasy, pohlaví, věk, výšku, váhu, inteligenci, vzhled, vzdálenost, atd. 
Abychom měli zde ve všem pořádek, tak musíme vše utřídit pomocí rozdělování, už jenom zbývá dát člověku na čelo inteligentní globální čip, dálkově automaticky aktualizovaný, a prohlásit geneticky upraveného naklonovaného člověka, za recyklovatelný produkt, na který je poskytována záruka od certifikovaného výrobce. 
Je třeba vše zjednodušit na maximum, lidi nemají čas na to, se zdržovat něčím co je složité, GVKB čip na čele GVKB člověka ráno probudí a bude jej ovládat od narození do smrti jako loutku, z lidí se stanou roboti na dálkové ovládání, už zde nebude slyšet žádné sobecké já. 
Nebude zde už existovat sobecký lidský subjekt, bude zde jenom rozkaz od GVKB umělé globální inteligence a jistý trest smrti za nesplnění rozkazu, v jednoduchosti je optimální dokonalost u ekonomiky a politiky, co bylo to bylo, teď je zde vše jinak.