neděle 5. března 2017

Vzniká zde vše díky recyklaci odpadu?

-1-
Jediným dokonalým exotem na internetu globálně známým je GVKB (Guru Vit Kouba Bhagavan), existují na internetu i jiní exoti, ale to jsou jenom genetické ubohé bezvýznamné sračky, které budou brzo spláchnuté do virtuální kanalizace. GVKB je exotem v tom že postavil svůj systém na víře ve SVATÉ HOVNO, je třeba si uvědomit že GVKB je Bůh který se kdysi mimo tento čas vysral a tak z jeho hovna zde vzniklo absolutno ve kterém je; vesmír, čas, prostor, život, atd.
-2-
Jelikož zde vše pochází z hovna, které vysral GVKB je i GVKB obsažen ve všem co zde je není zde nic co by nepocházelo z hovna které GVKB na počátku stvoření všeho vysral. Vše zde z hoven vzniká a v hovna se to navrací, to je princip ekosystému, jak organizovat optimálně naše žraní a sraní, o tom je každá ideologie, protože naše žraní a sraní není optimální, a tak máme snahu jej pomocí politiky a podnikání optimalizovat.
-3-
Kamkoli přijdeme všude je nějaká organizace co má svoje pravidla a nutí nás tyto pravidla respektovat a dělá tak z nás hovno které je zde na hovno, pokud se organizaci postavíme tak nás organizace spláchne do hajzlu a my si musíme zase hledat jinou zasranou svatou organizaci, kde se budeme moci nažrat a vysrat. Na hovno jsou i naše sny, jednak ze snů máme veliký hovno, a po probuzení musíme většinou na záchod, abychom si tělesně ulevili, pořád jenom slyším, že je zde na hovno; politika, ekonomika, církev, rodina, zaměstnavatel, internet, motorismus, deprese, informace, atd.
-4-
Je to na hovno nadávat, že je vše zde na hovno, je třeba si říci, narodili jsme se do sraček a musíme se z těch sraček nějak proboha už dostat, aby zde nebylo už vše na hovno. Všechny organizace jsou na hovno, protože dělají z lidí jenom hovna, na které každá organizace sere, a dobře se v každé organizaci, má jenom elita této organizace. V centru každé organizace jsou veliká svatá hovna, co zde mají veliké výhody a jistoty.
-5-
Můj originální Bůh se jmenuje SVATÉ HOVNO, protože z hovna zde vše vzniká a v hovno se to navrací, Stvořitelem všeho je zde hovno a tak je mi hovno i svaté a tak je i centrem mého učení o hovně. Svaté hovno pochází z hříšné prdele, nelezte proto nadřízeným do prdele, a začněte konečně pracovat na tom, abyste změnili svůj zasraný život.
-6-
Modlete se posraní hříšníci tisíckráte za den. Svaté hovno, jež jsi nad námi, přijď tvoje posrané království, buď zde vůle tvá, jak nahoře tak i dole, potravu pro tělo i duši nám dej, odpusť nám to, že na všechno rádi sereme, chraň nás před tím, aby na nás někdo z vrchu sral, amen. Víra dokáže zázraky, váš svatý kazatel, který je na hovno. 

Pravda musí zvítězit nad lží, i kdyby na chleba se solí už nebylo

Konzumní systém složený jenom z lhářů, lidi v Evropě určitě nejsou, nicméně vypadá to tak v očích USA veřejnosti a v globálním měřítku. A bude to tak vypadat potud, pokud bude v Evropě panovat lež. Lež je totiž systém sloužící k tomu, aby se lháři dostali všude k vlivu či přímo k moci. Vždyť ten, kdo něco umí, by pokládal za ztrátu vlastní důstojnosti snažit se někde pokoutně získat výhody bez toho, že by to bylo oprávněné a spravedlivé. Představte si manželství se ženou, která vás podvádí a která odmítá mít s vámi pohlavní styk, poněvadž se vás štítí. Bude se vám život s ní líbit? 
Budete se dmout pýchou na ni? Budete chtít v takovém manželství pokračovat? Představte si běžce, který získá ve své disciplíně zlatou medaili díky tomu, že byl poslední. Může takový triumf někoho těšit? Snad se takový podvodník kochá tím, že získal peníze. Jistě, když nejde o nic jiného, pak se podvod vyplácí. Ovšem ve hře jsou přece ještě jiné věci. Třeba i jen to vážit si sebe sama či přímo být na vlastní výkon hrdý. Pouze ubohý lokaj má čest za nic a je ochoten prodat svou čest kdykoliv za cokoliv. 
Nemá ovšem úctu k sobě samému a díky tomu nemá úctu ani k jiným. Místo úcty k sobě samému pak chová primitiv uspokojení z toho, že mu ostatní závidí či se ho dokonce bojí. Strach z boha nemá, poněvadž v něj nevěří, díky čemuž ho ani stud netrápí. Veškeré úvahy o morálce spočívající v porozumění bližnímu pokládá za skrupule a bez těchto skrupulí čili s ochotou obcházet všechna pravidla hrne pod sebe, co se dá. A zde jsme pak u kořenů lži samotné. Ke lži dochází tehdy, když se kterýmkoliv způsobem obcházejí základní pravidla hry a když tudíž není před pravidly všeobecná rovnost. 
Evropa se ubírala idealistickou cestou a na ní jsme si vypěstovali pravý opak. Odmítání či lhostejnost k obecně sdíleným pravidlům či spíš rafinované postupy k jejich obcházení. Shrnout odkaz idealismu lze vlastně do jediného slova a tím je: lež. Lež je trestí idealismu a sociální systém ji povýšil na princip státu a práva; všechny ostatní výklady idealismu jsou klamáním veřejnosti. Snad díky tomu se čestnost stala v současné společnosti skoro posměchem odkazujícím pravdomluvného člověka kamsi mezi naprosté trouby a hlupáky. 
Celá EU společnost tímto způsobem vytrvale pokračuje v idealistickém duchu dál a lhostejné je, zda někdo idealistickému režimu bez výhrad přisluhoval či zda se v tom či onom postavil proti němu. Ten, kdo se idealismu vzpíral, vzpírá se nyní lžím alespoň tím, že se na nich nepodílí; pokud se někdo do lží zapojí, setrvává na idealistických manýrách dosud. Avšak je třeba připustit zde, že se nikdy nikde pravdomluvnost příliš nenosila. 
Za válek v Evropě se našla vlastně jen skrovná část lidí ochotná bít se za vznešené hodnoty, a když vynecháme předcházející lopotné pokusy o pravdu v Evropě trvající pouhých několik roků, stojíme tváří v tvář falešného lokajství k centrální ekonomice a centrální moci, kdy lokajství plné lží, slavilo úžasné úspěchy. Předcházející řádky tudíž ukazují na to, že lží není jen braní či dávání úplatků. Představa o tom, že postihem podsouvání obálek za urychlené vydání razítka na tom či onom úřadě lži vyřešíme, spadá do říše naivních utopistických pohádek. Základní potíž je totiž někde úplně jinde. 
Tou skutečně zhoubnou lží je například využívání a zneužívání informací politiků a úředníků pro nákup lukrativních pozemků, zadávání obřích státních zakázek bez transparentního výběrového řízení, laciná privatizace majetku všeho druhu od továren až po obytné domy pouze některým vyvoleným jedincům, léčení pacientů léky od firem hradících drahé dovolené ošetřujícím lékařům, snadné udělování titulů a vyznamenání těm, kteří pak vydávají posudky ve státem vedených sporech a kteří jsou pověřeni vyšetřováním kriminálních činů, krytí kriminálních skutků svatých osob z důvodů jejich politického zakotvení, přidělování grantů na výzkum kolegům a podobně. 
Avšak lež může mít též podobu intrikování či sprostého pletichaření proti těm, kteří nejsou pohodlní, vyvíjení politických tlaků na různé úředníky či novináře, prosté přihrávání kšeftů přátelům a příbuzným, zavazování si kohokoliv drahými dary či docela odpudivé vydírání jednotlivců jejich minulostí či současnými prohřešky. Občas čteme, že lži vyřeší minimální stát s omezeným přerozdělováním peněz. Avšak to je hluboký naivní omyl. 
Předpokladem lží je obecně to, že zadavatel či vlastník a ten, kdo rozhoduje o čemkoliv, jsou různí lidé, když kontrola posledně jmenovaného chybí. Zda je to ve sféře soukromé či veřejné, je pak již lhostejné. Když shrneme předcházející řádky, lze mít za to, že lež je velmi rozmanitá a spočívá v popírání pravidel platných pro všechny. Může jít o to někomu proti pravidlům záměrně prospívat, ovšem lze i škodit. Hlavním důsledkem lží je pak to, že horší vítězí nad lepšími a díky tomu celá společnost chřadne. 
Nejen že se k nám nehrnou z ciziny ti schopní; schopní od nás naopak odcházejí pryč. Co se se lží dá dělat? Předně platí, že apelovat na morálku či moralizovat lháře žádný smysl nemá: všichni lháři se nám budou jen potutelně smát. Jde o to, že mravnost nelze ani vynutit a ani k ní nelze nikoho přimět pobídkami. 
Výhradním nástrojem k potírání lži jsou přísné Evropské zákony a jejich důsledné dodržování, přičemž když se lží dopustí ten, kdo ji má potírat, vyslouží si trest smrti. Zároveň je třeba zavést Evropské tajné agenty, nabízející úplatky všech podob, a rovněž tak odmítnout postih novinářů potud, pokud odhalí a zveřejní něco, co závazná pravidla porušuje. Proti lži se totiž lze bránit kontrolou a transparentností ve všech rovinách: každé tajnůstkaření je vodou na mlýn lží a lež se snaží skrývat všechno. 
První krok k potření lží je tudíž připustit si to, že lež zde vládne, když dalším krokem je odmítnout jakékoliv tajnosti. Je třeba zavést komise všude, kde to jen lze, s tím, že jejich jednání a hlavně důvody musí být veřejně přístupné. Heslem současného Evropského člověka je: vždycky vypadej na víc, než opravdu jsi! Pokusme se udělat něco s tím, abychom nebyli Evropou plnou lhářů a všem ve světě pro smích. Je to docela snadné, stačí mluvit objektivní pravdu, která se nemění neustále podle módy a politiky.

Ano, stupidita blbců je determinovaná nepřizpůsobivostí

Každý blb podceňuje množství blbých jedinců ve svém okolí. Bez ohledu na to jak vysoký je něčí odhad o množství blbců, blb je opakovaně zděšen fakty, ty které kdysi považoval za racionální a inteligentní, se ukážou být nestydatě stupidně blbí, blb je den po dni, s nikdy nepřestávající monotónností, obtěžován v čemkoliv, co dělá, stupidními blbými individui, která se objeví, náhle a nečekaně, na místech, kde se to nejméně hodí, v nejvíce nepravděpodobných okamžicích.
Pravděpodobnost, že určitá osoba je blbě stupidní, je nezávislá na kterékoliv jiné charakteristice dotyčné osoby. To je velice důležité a pro mnohé blbce těžko stravitelné. Stupidita blbců je nediskriminující výsada všech skupin blbců a je uniformně distribuovaná podle konstantních proporcí, nezávisle na velikosti skupiny, individuálním IQ, vzdělání a akademickými tituly; stejně mezi dělníky, studenty, vysokoškolskými profesory a laureáty Nobelovy ceny, mezi ženami a muži, vyvinutými a nevyvinutými společnostmi, atd.
Stupidní blb je ten, který způsobí ztráty jinému blbci, nebo skupině blbých osob, aniž z toho má jakýkoliv užitek; dokonce může i sám utrpět ztrátu. Toto je stěžejní zákon, klíčový aspekt teorie blbé stupidity, který je velice obtížné akceptovat, protože všichni předpokládáme, že blbci v podstatě jednají rozumně. Praxe každodenního života nás ale utvrzuje o pravém opaku. 
Denně ztrácíme energii, zdraví, náladu a peníze (někdy i život) kvůli blbým kreaturám, které nám toto vše způsobují bez jakéhokoliv rozumného důvodu, jen proto, že jsou jednoduše blbě stupidní. Blbci, kteří nejsou dokonale blbí, vždycky podcení škodlivou moc stupidních blbých individuí. Zejména opakovaně zapomínají, že všude a na všech místech a za jakýchkoliv okolností, jednat nebo se družit se stupidními blbci, se vždycky ukáže být chybou, za kterou jeden těžce zaplatí.
Ignorování tohoto zákona přineslo blbcům nevyčíslitelné ztráty.
Všechny kategorie blbců, zejména inteligentní blbci, ale i hloupí blbci, si často myslí, že mohou blby oblbnout, nebo je zmanipulovat, ale ve skutečnosti jim jsou vydáni na milost a nemilost, primárně proto, že si jen těžko dokážou představit, proč a jak blbové myslí a jednají. Stupidní blbec je nejnebezpečnější typ blbce. 
Z čehož logicky vyplývá, že inteligentní Blbec je nebezpečnější než hloupý blbec. Kategorie blbců nejsou statické. Různé typy blbců se mohou za různých okolností chovat odlišně a čisté typy, jsou vzácné, snad s výjimkou stupidních blbců, kteří ukazují tendence ke konsistentnímu stupidnímu chování. Přesvědčení, že blb je neschopen stupidního myšlení či jednání, je obyčejně znakem blbé stupidity.
Stupidní blbci jsou nesmírně škodliví a nebezpeční a jsou primárním důvodem, proč jdou kultury a civilizace, vždy do ekonomické a politické hluboké krize. Bylo by ale chybou se domnívat, že nějaká země je v úpadku proto, že má největší počet blbů. Důvodem úpadku obvykle je, že blbým členům společnosti je ostatními blbci dovoleno, aby se stali aktivnější a tím měli větší vliv a dojde ke změně ve složení blbé vlády na ještě blbější vládu. 
Země, kultury a civilizace, které se rozvíjí, mají u moci vysoký počet inteligentních blbců, kteří jsou schopni držet v šachu hloupé skupinu blbů a v ten samý okamžik produkovat dostatečný zisk pro sebe a ostatní členy blbé společnosti, což vyústí ve funkční ekonomiku. V zemích, s kterými to jde z kopce, dojde k alarmujícímu vzrůstu hloupých blbců, kteří zastávají mocenská a ekonomická centrální postavení a ekonomika jde logicky do rychle do krize. Česká republika, Evropa, USA, atd. je tedy v hluboké dlouhodobé krizi, protože v centru politiky a ekonomiky jsou místo vysoce inteligentních blbců, jenom staří hloupí ubozí blbci, kteří na co šáhnou, to ukradnou, nebo rozbijí.

Proč je každý člověk blbým idiotem?

Vědecké statistiky jasně dokazují to, že je každý člověk blbým idiotem od narození do smrti, logicky je zde otázka, proč je každý člověk blbým idiotem? Kde je základní chyba v konzumním lidském systému? Tou základní chybou v konzumním systému jsou aktualizace, v konzumním systému nefungují optimálně aktualizace u těla a u myšlení, které by automaticky optimálně opravovali všechny chyby v lidech a v konzumním světě ve kterém lidi existují. 
Lidi jsou uzavření v konzervách, a tak není možné je optimálně aktualizovat, vše je zde zakonzervované díky uzavřeným systémům. Stačí si pustit zprávy v televizi, a můžete pozorovat blbé idioty v konzumní realitě, jak oni uboze chybují a vůbec si neuvědomují to, že jsou blbými idioty. Podívejme se na to, že polovina lidí na světě, používá počítače, které jsou staré a v těchto starých počítačích jsou většinou i staré operační systémy, co nejsou už aktualizované. 
Proč to vyhazovat, když to ještě funguje? Proč nahrazovat staré politiky, za mladé politiky, když staří politici, ještě fungují, proč nahrazovat stará auta, za nová auta, když stará auta ještě fungují, atd. Ano, aktualizace znamená i nahrazení starého za nové, podívejme se na obsah stránek na internetu, je zde většinou velmi starý obsah, který není optimálně aktualizovaný, myšlení lidí zamrzlo v době ledové! 
Nejvíce mě vytáčí vyskakující okna, která požadují od GVKB drze souhlas s nějakým sobeckým podrazem, ano blokuji vaše ubohé reklamy, proč bych měl klikat na vaše ubohé reklamy, které by mě sobecky jenom okrádali o můj čas, a tím i moje o peníze, proč bych vám měl povolovat to, že mě budete sobecky sledovat, co dělám na internetu? 
Neházejte po blbých idiotech vajíčka, a neukazujete blbým idiotům červené karty, aktualizujete v EU politiku, a vyházejte z EU politiky všechny blbé idioty, ať oni začnou konečně v EU soukromě podnikat, aby poznali, jaké to je nemít od EU výhody a jistoty. Je třeba poslat konečně blbé idioty do krematoria, aby se podívali, co je zde bude brzo jistě čekat.