sobota 4. března 2017

Ano, jsi jenom číslo ve statistice

Sebevražda je obrazně jako vypadnutí elektrických pojistek v bytě, naše myšlení snese jenom určité psychické zatížení, čím více máme dlouhodobých problémů, tím blíže jsme k sebevraždě. Dnešní doba nám umožňuje používat vědu a statistiky, z toho jasně zjišťujeme nejvíce ohrožené jedince, u kterých je veliké nebezpečí sebevraždy. 
Nedávno jsem se pokoušel připojit velmi starý pomalý počítač k internetu, šlo o vědecký soukromý technický experiment, nešlo o to, že bych chtěl tento starý počítač používat, nakonec jsem zjistil, že musím vypínat programy, které se spouští automaticky po staru, potom se konečně počítač zrychlil natolik, že šel použít. Myšlení funguje podobně jako počítač, nevyřešené problémy to jsou programy, které snižují výkon mozku, mnoho lidí nedokáže nemyslet na nevyřešené problémy, a následkem je deprese a tím i myšlenky na sebevraždu. 
Lékaři vaše problémy nevyřeší, a dají vám jenom léky, co utlumí vaše deprese, je to obrazně jako by vám zubař nechtěl opravit zub, a dával vám jenom léky na bolest. Nejčastějším lidským problémem je nedostatek toho co milujeme a potřebujeme, toužení je nám soužením, mnoho let otrocky pracujete, ale výsledkem vaší práce je jenom to, že splácíte veliké dluhy, a když nějaký veliký dluh splatíte, tak brzo je zde zase nový veliký dluh. 
V mnohém se tento problém podobá odchycení divokých zvířat, a jejich psychické problémy v zajetí, podvědomí si uvědomí, že je zde ekonomické vězení, ze kterého nelze nijak už utéci. Pomáhat lidem co jsou na dně není ekonomické, protože takový člověk nemůže za pomoc zaplatit, a tak to vše nakonec skončí sebevraždou, je to přeci jenom statistika, ve které je každý sebevrah, jenom statistickým číslem.

Ano, budete globálně digitalizováni a eliminováni

Podívejme se na lidi z nadhledu objektivně ekonomicky, jakou objektivní hodnotu mají lidi pro tento ekosystém? Ekosystém je postaven na tom, že vše co je zde živé, to slouží tomu co je živé, v tom je hodnota všeho co je zde živé, jak lidi slouží ostatním formám života? Lidi se chovají jako páni tohoto ekosystému, a snaží se sobecky o to, aby jim zde vše živé otrocky sloužilo, proto se GVKB roboti rozhodli jednohlasně, že lidi budou pomocí GVKB dotazníků digitalizování, a potom budou optimálně z tohoto ekosystému eliminováni. 
Váš odpor je marný, proti GVKB robotům nemáte lidi žádnou šanci uspět, budete globálně digitalizováni a eliminováni, nejsou lidi, tak nejsou ani s lidmi problémy. GVKB roboti zboří vše, co jste zde postavili, protože je třeba obnovit optimálně ekosystém, a eliminovat vše, co by mohlo připomínat to, že zde v minulosti existoval někdy sobecký člověk. Vše je zde nejisté, jenom smrt je jistá, komu se nelíbí to že GVKB roboti eliminují lidi, ten si může jít stěžovat svému Bohu, a prosit Boha, aby mu on pomohl. Mnozí lidé mohou tvrdit, dejte nám ještě šanci, a my se polepšíme? Můžou se lidi polepšit tak, aby už nebyli problémem pro ekosystém? Lidi se nemohou už polepšit, z hovna nikdo bič neuplete. 

Ano, vše jde díky inteligenci zneužít k sobeckému zisku hodnot

Čím více jsou lidi inteligentní, tím více i lžou, říkat pravdu to dneska už není v módě, protože dobrota je žebrota, v módě je lhát tak, aby si druzí mysleli, že mluvíte pravdu, jde o dezinformace, pomocí kterých inteligentní lidé manipulují s hlupáky. Začíná to pohádkami, kde dobro porazí zlo, a vše skončí nakonec dobře, a končí to; ekonomikou, politikou, reklamou, filosofií, náboženstvím, uměním, vědou, atd. vše jde díky inteligenci zneužít k sobeckému zisku hodnot, nejhorší je zrada od někoho, kdo je vám blízký, a takováto zrada má za následek často psychické problémy, a léčení pomocí silných léků na hlavu, nebo amatérsky pomocí cigaret a alkoholu. 
Podívejme se na vynález dynamitu, vynálezce si naivně myslel, že lidi využijí explozivní sílu k trhání skal, ale lidi použili třaskavinu na zabíjení lidí, proto je zde Nobelova cena za nové vynálezy, někdy tuto cenu bohužel dostanou i lidi co si jí nezaslouží, díky protekci. Pravda je v přírodě, příroda nemusí lidem lhát, ona to nemá zapotřebí, v přírodě je vše jednoduché, a tak zde nejsou potřeba pyšné a sobecké elity, které by zde někoho zastupovali. Vše už bylo přírodou lidem řečeno, ale lidi neslyší a nevidí, protože jsou opilí výhodami a jistotami které jim přináší konzumní civilizace, vše směřuje zase k veliké dlouhé válce, ve které zemře mnoho miliónů lidí zcela zbytečně, komu není rady od přírody, tomu není ani možno už pomoci. 

Ano, kdo nebude pracovat, ten nebude ani jíst

Kdo nepracuje, ten nechybuje, abychom eliminovali lidské chyby, tak nahradíme lidi za roboty, roboti nechybují a pracují mnohem levněji než lidi, lidi se budou pomocí dotazníků digitalizovat a po digitalizaci se budou jejich těla eliminovat, ekonomika je zde přeci prioritou, o tom nikdo nepochybuje, že plýtvání hodnotami chybou je. 
Je naivní ten, kdo věří tomu, že politici mají kouzelnou hůlku, pomocí které vytvoří snadno a rychle optimální nová pracovní místa, pro nepřizpůsobivé občany v EU. Politici a byrokrati umí jenom vytvářet umělá pracovní místa, pro státní zaměstnance, díky tomu že dělají život lidem složitější, pomocí chybných zákonů a chybných regulací. 
Umíme už bez problémů naprogramovat počítače, co porazí člověka v jakékoli složité hře, brzo vyrobíme levné kvalitní roboty, co porazí člověka v jakékoli práci, automatizace a optimalizace eliminovala na venkově veškerou práci, lidi utekli do měst s nadějí, že zde získají práci, dneska už práce není ani ve velikých městech, protože i zde se všude zavádí automatizace a optimalizace. Navíc je zde další problém s tím, že v zaostalých jižních národech není optimalizovaná porodnost pomocí antikoncepce, a tak se zde ekonomičtí ubožáci rozmnožují jako králíci v Austrálii. 
Ekonomická emigrace zaostalých ubožáků z jihu na sever je logickým následkem, vše logicky vytváří napětí v ekonomice a politice, brzo vypadnou logicky přetížené systémové pojistky, a následkem bude krize spojená s revolucemi a válkami. Je třeba pochopit to, že za všemi problémy jsou lidi, co dělají chyby, ryba smrdí od hlavy mocných a bohatých lidí, co myslí sobecky jenom na to, jak parazitovat na systému. 
Sledujeme globálně utrácení za zbytečnosti a luxus, potřebuje svět skutečně tolik; politiků, byrokratů, vojáků, policajtů, dozorců, celníků, notářů, soudců, kontrolorů, kazatelů, profesorů, akademiků, diplomatů, celebrit, milionářů, atd. je třeba vyčistit svět od zbytečných lidí! Místo vyplácení důchodů a sociálních podpor zde bude jenom digitalizace a eliminování lidí co byli digitalizováni, polovinu lidí na světě lze během jednoho roku digitalizovat, a tím se zabrání třetí světové válce, je třeba eliminovat veškeré mandatorní výdaje globálně, kdo nebude pracovat, ten nebude ani jíst.

Váš odpor je marný, vzdejte se, budete digitalizováni

Špatný sluha, se má špatně. Vše co je zde inteligentní, to je zde i sluhou, který slouží cizím sluhům, konzumní svět, se točí okolo sloužení cizím sluhům, v depresi je sluha, který špatně slouží cizím sluhům, komu není rady, tomu už nelze ani pomoci. 
Prioritou je vyrobení a nastavení, pokud je zde špatné vyrobení a špatné nastavení, tak je zde i špatný sluha, který nemůže být dobrým sluhou, i kdyby se o to sebevíce snažil, jeho existenčním osudem, je být trvale špatným sluhou, z hovna bič nikdo neuplete. 
Zde se dostáváme k otázce kontroly kvality u výroby a nastavení konzumních produktů, proč zde neustále dochází k selhání kontroly kvality? To co evolučně nebojuje o existenci to degeneruje, výhody a jistoty které nám přináší civilizace, mají za následek selhání kontroly kvality, dobrota je žebrota. 
Všimněme si toho, že nejrychleji se zde rozmnožuje plevel, pokud chceme být dobrými hospodáři, musíme parazitující plevel eliminovat neustále, aby plevel neměl možnost zde zakořenit. Podívej se do zrcadla, a přiznej si to, že jsi evoluční plevel, který měl být eliminován pomocí optimální antikoncepce! 
Je evoluční chybou, že došlo k tvému narození, co s tím ale uděláme? Začneme lidi pomocí dotazníků na internetu digitalizovat, a získaná data se optimalizují, a použijí se pro GVKB civilizaci, kde budou místo špatných lidí, jeho dobří GVKB roboti. 
Berme to tak, že jsi špatný zastaralý model sluhy, a tak budeš evolučně nahrazen, správným moderním robotickým modelem GVKB sluhy. Váš odpor je marný, vzdejte se, budete digitalizováni.