pátek 3. března 2017

Ano, myslíme a jednáme podle situace

Přichází doba kdy je zde; deprese, drogy, nezaměstnanost, bída, prostituce, mafie, kasty, špína, atd. jak na to máme optimálně reagovat? Je to třeba řešit radikálně sebevraždou, vezmete si na tělo výbušniny, a odpálíte se někde, kde je mnoho bohatých lidí. Je třeba upozornit na to, že EU společnost už nijak neřeší to, že zde jsou lidi, co jsou ekonomicky a psychicky na dně, vše zlé je zde pro něco dobré, společnost jenom dneska zajímá to, jak lidi ekonomicky a psychiky vyždímat, a když už je nelze ždímat, tak je společnost odkopne, a je jí jedno, že někdo zemře, díky hladu nebo zimě. 
Vzít si do ruky cedule, kde si stěžujete na to, že se máte ekonomicky a psychicky zle, to je už k ničemu, musí umírat mnoho lidí, a teprve potom se centrální systém změní k lepšímu, vždy tomu tak zde bylo, po dobrém se zde nikdy ničeho nedosáhlo. Jsem proti jakémukoli vandalismu, ale pes zahnaný do kouta, pokouše i svého pána, sobecká EU společnost musí už konečně pochopit, že je třeba globálně zavést základní nepodmíněný příjem (všeobecný základní příjem, univerzální základní příjem, občanský příjem, občanský plat, garantovaný příjem), je navrhovaný systém sociálního zabezpečení v podobě pravidelné peněžní dávky vyplácené ve stejné výši všem lidem v EU a bez jakýchkoli podmínek. 
Jako takový by mohl potenciálně zcela nahradit současný složitý EU systém sociálního zabezpečení. Pokud bychom zrušili v EU; sociální dávky, důchody, politiku, náboženství, umění, sport, byrokracii, armádu, policii, vězení, atd. a nahradili je garantovaným příjmem, ve stejné výši v EU pro všechny, stačilo by to třeba u nás na dvanáct tisíc korun měsíčně na osobu, což je zhruba u nás průměrný starobní důchod, tento příjem by zde byl od 18 let člověka do jeho smrti. 
Mnozí namítnou, že by zde byl nedostatek zaměstnanců, protože by se lidem už nevyplatilo chodit pracovat. Je třeba pochopit to, že myslíme a jednáme podle situace, protože jsme inteligentní, budete si chtít koupit auto, nebo zařízený byt, a nebudete na to mít peníze, tak začnete pracovat, i když pobíráte od EU každý měsíc garantovaný příjem, utrácení peněz je pro lidi drogou, podívejte se na Miloše Zemana, je ve věku kdy nemusí už pracovat, a přesto on zde tvrdě pracuje, jako prezident, i když už má velmi špatné zdraví.

Ano, z vlka ovci neuděláš

Nestačí nadávat na to, že máme problémy, je třeba najít příčinu problémů, a tu odstranit, mnohdy je příčina skrytá, anebo nevíme, jak příčinu problémů odstranit. Podívejme se třeba na chybnou práci lidí, co zde mají moc a bohatství, proč nad těmito lidmi, není globální optimální digitální kontrola, která by zajistila to, že budou zde mít moc a bohatství jenom lidé, co odvádějí bezchybnou práci, pro globální konzumní společnost. 
Pod svícnem je tma, pod tímto svícnem jsou lidi, co mají k dispozici služebního řidiče, co řídí drahý služební vůz, příležitost dělá z lidí parazity o tom to je, proto jedinou možností jak zamezit tomu, aby mocní parazitovali na bezmocných, je lidi globálně pomocí dotazníků digitalizovat, a místo sobeckých lidí zde budou jenom nesobečtí GVKB roboti ovládaní GVKB systémem. Všechny snahy změnit člověka k lepšímu, se ukázali jako naivní a marné, z vlka ovci neuděláš, vlk si zde může hrát mediálně na ovci, ale jakmile má příležitost, tak zase bude myslet a jednat jako vlk. 

Ano, vládnou nám amatérští ideologové

Pokud na to jako prezident, nebo ministr, profesionálně díky stáří už nemám, tak musím být logicky nahrazen někým, kdo na to jako profesionální ideolog má kvalifikaci, a sílu prosadit to, co je pro lidi u nás správné, nepotřebujeme investovat do nesmyslů a pitomostí, potřebujeme investovat do toho co zde odstraní amatérskou zaostalost v nás a okolo nás, je třeba přejít k profesionální vyspělosti, z díla se pozná tvůrce. 
Lidi zajímá růst jejich kupní síly, a to že zde budou mít výhody a jistoty, lidi nezajímá to, že se zde nepřizpůsobivým občanům vede zle, ten kdo se konzumní kultuře nepřizpůsobí, může od nás svobodně odejít do ciziny, nikoho zde násilím nebudeme držet, nestojíme zde o profesionální pobírače sociálních dávek a podpor v nezaměstnanosti, potřebujeme jenom lidi, co budou platit po celý život veliké daně, abychom měli zase v bance zlato a nemuseli žít na dluh. 
Je třeba skončit s tím, že je na stát přisáto mnoho subjektů a objektů, stát není dojnou krávou pro lenochy a ubožáky, stát je zde od toho, aby sloužil jenom těm, co zde trvale platí; daně, poplatky, pokuty, clo, atd. My jsme tady doma, a nikdo nám nebude z ciziny pyšně sobecky říkat, co je pro nás správné a co je chybné, ať se každý cizí národ stará jenom o sebe, pokud si nějaký hloupý národ k sobě pozve lenochy a hlupáky s tmavou pletí, je to jeho problém, s jinověrci nebudeme mít smilování, a budeme je napichovat na kůly, my jsme tady doma. 
Naší vírou je mít se zde ekonomicky a psychicky dobře, nevěříme tomu, co nevede k tomu, že se zde budeme mít ekonomicky a psychicky dobře, jestli je někdo ideologický blázen, tak ať se nechá zavřít do blázince, a zde se o něj personál profesionálně postará. Je to pořád dokola o kariéristickém pokrytectví, už zde bylo dost zlých vlků, co se maskovali na hodné ovce, kázat utahování opasku a sám si opasek povolit, o tom je současná politika, z díla je spatřen tvůrce. Prý se u nás nemohou zvednout mzdy, a snížit ceny za služby a zboží, jsme jenom chudou kolonií, ve které vládnou bohatí západní kolonialisté, stali se z nás konzumní otroci, co musí sloužit otrocky západu a musíme už mnoho let držet hubu a krok.

Ano, vysokoškoláků je na světě jako much

Období, ve kterém platilo něco trvale končí, přichází období, ve kterém vše platí dočasně, místo knih zde jsou stránky na internetu, které jsou neustále optimalizované a aktualizované, končí období dlouhých románů o ničem a velikých svatých knih, plných chyb a lží. Konzumenti se změnili, z hloupých ovcí co spásali trávu, se začínají stávat chytří vlci, co chtějí zabíjet ovce, a mít tak jako pokrm maso. Končí období adolescence a přichází období skepticismu, věříme jenom tomu, co si dobře ověříme, začínáme chápat to, že vše v nás a okolo nás je v pohybu, následkem toho je to, že je zde vše dočasně, bohové jsou už jenom módní symboly, na které není poskytována už žádná záruka. 
Charakter je dneska chybou, správné je být bez charakteru, a neustále se měnit podle situace, ve které žijeme, jsme tím, čemu nejvíce sloužíme, každý člověk je sluhou toho co miluje a potřebuje, mnozí zde mohou hrát divadlo, aby vypadali lépe, jenže nikdo nemůže nosit trvale na tváři masku, a jakmile jí sundá, tak poznáme to, že je on jenom bezcharakterním kariéristou. Přichází období digitální vizualizace, místo investic do stavebnictví, se začíná investovat více do odstranění zaostalosti, protože vše co je zaostalé, to nám problémy způsobuje. 
Začíná období, ve kterém se svět začíná stávat multikulturně globální, snaha stavět ploty a investovat do armády a policie je chybou, musíme přijmout fakt, že období ve kterém si pyšní diktátoři, rozdělili konzumní svět na mnoho malých dílů končí. Poroučí zde ten kdo má vše pod kontrolou do té doby, než nad vším ztratí kontrolu, co je příčinou ztráty kontroly nad tím, čemu zde poroučíme? Příčinou ztráty kontroly je amatérismus, jenom profesionál může mít vše pod kontrolou, podívejme se na zániky u; systémů, programů, podniků, obchodů, unie, království, národů, kultur, civilizací, umění, ekonomik, filosofie, politiky, náboženství, sekt, rodin, tradicí, rituálů, pověr, pohádek, atd. za každým zánikem, byl jenom amatérismus, amatérismus je jako rakovina, která jistě eliminuje to, co je touto rakovinou zasaženo. 
Z díla se jistě pozná to kdo je amatér a kdo je profesionál, nejhorší je pokud amatéři z centra řídí národy a korporace, je třeba eliminovat amatéry z vysokých funkcí, období ve kterém byla pod svícnem tma musí skončit! Přichází doba, ve které se globálně starým vysokoškolákům nastaví zrcadlo, a v něm spatří svoje amatérské chyby, a buď se změní, nebo budou muset odejít z vysokých státních a podnikových funkcí, každý starý vysokoškolák, je snadno nahraditelný mladým vysokoškolákem, vysokoškoláků je na světě jako much, a pokud na to starý vysokoškolák nemá už profesionálně, tak bude systémově eliminován.