úterý 14. února 2017

Tolik let chodíme do školy, a zde nás nic nenaučí

Veškerá práce lidí a přírody je obrazně jenom o utahování a povolování šroubů, když mezi sebou hovoříme tak jde o to jak utahovat a povolovat šrouby správně. Pokud neumíme šrouby správně utahovat a povolovat tak následkem jsou problémy u; psychicky, ekonomiky, politiky, náboženství, filosofie, vědy, techniky, psychiky, školství, zdravotnictví dopravy, atd.

Zánik RVHP byl následkem toho, že se neuměli povolovat a utahovat šrouby, stejné je to i u Windows zde programátoři neuměli povolovat a utahovat šrouby nebylo jim dáno to, aby uměli povolovat a utahovat šrouby. Témata na internetu; sebevražda, nevěra, zrada, deprese, sex, peníze, atd. to vše je o povolování a utahování šroubů, tolik let chodíme do školy a zde nás nenaučí, jak se povolují a utahují šrouby.

Digitalizace lidem umožní dosáhnout osvícení

Jak restartovat optimálně centrální systém? Současný centrální systém, je řízen pomocí zákonů a regulací, to nefunguje, je třeba nahradit regulace a zákony, za GVKB dispečink, každý člověk dostane do hlavy GVKB čip, a tento GVKB čip odpojí sobecký mozek od vnímání reality, konzumní realitu bude u lidí řídit jenom GVKB čip, napojený na GVKB dispečink. Takto se eliminují chyby, co dělají lidi, díky svému sobectví, co bylo, to bylo, je třeba nahradit starou ubohou sobeckou civilizaci, za novou nesobeckou civilizaci, ve které zvítězila láska a pravda, nad nenávistí a lží, na věčné GVKB časy.

Díky inteligentním GVKB čipům, už nebudou moci člověka ovládat paraziti v jeho těle, a nutit člověka k tomu, aby uboze neustále chyboval, a tím sobeckým parazitům v mozku, otrocky sloužil jako otrok. Nebudeme už muset stavět zdi a ploty, abychom hodnoty ochránili před cizinci, budeme mít v hlavě konečně GVKB systém, který eliminuje naše ubohé chyby, když výkon tvého těla poklesne pod normu, tak GVKB čip zajistí optimální ekologickou recyklaci, starého těla, a GVKB čip, se potom dá do nového naklonovaného GMO těla.

Tělo je jenom hloupý stroj, který lze nahradit za lepší stroj, dosud lidi žijí jenom pro svoje ubohé zdegenerované tělo a zdegenerovaný mozek, jako hloupý dobytek s nulovou hodnotou, a v tom je zdroj jejich psychických problémů, že se ještě nestali naklonovanými GMO lidmi, co nežijí jako zvířata. Digitalizace lidem umožní dosáhnout osvícení, nebude třeba se věnovat studiu; náboženství, filosofie, psychologie, atd. bude to veliký zázrak vědy a techniky, který z pyšné opice, konečně udělá pokorného člověka.

Je Miloš Zeman kouzelník páté kategorie

Naše myšlení je založeno na porovnávání a tak zde jsou kategorie, nejlepší je první kategorie a nejhorší je pátá kategorie. Obrazně je každý člověk zde kouzelníkem v nějaké specializaci, kouzelníky naše myšlení rozděluje na kategorie, kvalitní kouzelník první kategorie zde má výhody a jistoty, nekvalitní kouzelník páté kategorie zde nemá výhody a jistoty.

Nikdo se nenarodí kouzelníkem první kategorie, ale musí se vypracovat, z kouzelníka páté kategorie, na kouzelníka první kategorie. Z díla se pozná tvůrce, podívejme se na stránky, co jsou na internetu, stránky první kategorie mají mnoho návštěvníků, protože jsou populární, a stránky páté kategorie, mají málo návštěvníků, protože nejsou populární.

Čas má na rozhodování dostatek času a tak objektivně posoudí co je zde možno zařadit do první kategorie a co se zařadí do páté kategorie, podívejme se na mrtvé svaté celebrity, většinou smrt znamená rychlý konec jejich veliké popularity, a za několik let se už neví o tom, že zde žila tato celebrita, sejde z očí, sejde z mysli. Celebrity lze rozdělit na umělce a na řemeslníky, řemeslo není dlouho populární, a umění je dlouho populární, a tak celebrity co byli umělci, jsou dlouho populární i po svojí smrti.

Ježíš Kristus byl umělec a prorok Mohamed byl řemeslník, čas odhalil to, že Islám patří do páté kategorie, a Křesťanství patří do první kategorie, proto je třeba Islám recyklovat a umožnit tak přestoupení na Křesťanství, ten kdo odmítne dobrovolně přestoupit na Křesťanství, ten bude optimálně recyklován na substrát.

Krize je následkem toho, že zde nejsou kouzelníci první kategorie, je třeba začít optimálně recyklovat na substrát, kouzelníky páté kategorie, bude to přirozený globální výběr, díky kterému zde zmizí degenerace a přelidnění.

Zavedou se kontrolní GVKB čipy do hlavy a když kontrolní GVKB čip vyhodnotí člověka jako kouzelníka páté kategorie, tak GVKB kontrolní čip člověka ve spánku vypne, a mrtvý člověk, se optimálně recykluje na substrát.