čtvrtek 9. února 2017

Kdo chce zde žít, ten se musí přizpůsobit

Semena z daleké ciziny se zde většinou neujmou, není to chyba semena, že by se nechtělo přizpůsobit, ale možnosti semena jsou pevně evolučně dané, a nemohou se rychle změnit. Takovým semenem, jsou i lidi z jiné konzumní kultury, která má zcela jiné ekonomické a sociální priority, co máme zde ale dělat s těmito lidmi, pokud se zde usadili, a problémy nám způsobují? Co děláme s jídlem, které nejde jíst, protože nám nechutná, takové jídlo přeci nejíme, a o tom to je, je třeba lidi z jiné ekonomické a sociální kultury, vrátit zpět do jejich kultury, dobrota je přeci žebrota.

Je třeba v EU zavést v každém národě zkoušky přizpůsobivosti národní ekonomice a sociální kultuře, ten kdo v těchto tvrdých každoročních zkouškách neuspěje, ten bude vrácen zpět. Moderní doba, umožňuje lidem levné a rychlé cestování na veliké vzdálenosti, pokud někdo cestuje jako turista, co bydlí na drahém hotelu, tak s ním nejsou problémy, problémy nastávají, pokud se někdo chce usadit v EU, a nedokáže se přizpůsobit místní ekonomice a místní sociální kultuře.

Dalším problémem jsou zde lidi, co neplatí veliké daně, stát všem lidem poskytuje mnoho výhod a jistot, díky tomu že mu lidi platí daně, ten kdo státu neplatí daně, ten na státu parazituje, a bude muset tedy stát opustit, výjimkou jsou děti a důchodci, protože zde nejde o úmyslné neplacení daní.

Dalším problémem je dovážení zboží a služeb, které si můžeme doma ve svém městě levně vyrobit, tím se bere práce lidem, je třeba začít chránit náš pracovní trh, a zajistit tak lidem zde práci za vysokou mzdu, ten kdo se pokusí ukrývat zisky v daňovém ráji, tomu se zde zakáže pobyt, a podnikání.

Ukončíme období, ve kterém jsme byli jenom ekonomickými ubožáky, díky naší dobrotě k lidem, co si naši dobrotu vůbec nezasloužili, zakáže se soukromí, a všude budou takto čipy a kamery, nikdo nebude mít výjimku a imunitu, i ve tvém bytě bude; kamera, mikrofon, pohybové čidlo, atd. pokud budeš rušit sousedy hlukem, nebo jinak, tak budeš okamžitě za to pokutován, a tím zde bude konečně klid a mír.

Nebude zde už možná ani nevěra, nebo kouření cigaret v pracovní době, jde o to, aby láska a pravda zde zvítězila nad nenávistí a lží, ten kdo se optimálně nepřizpůsobí, digitální čipové policejní EU diktatuře, opustí rychle EU, svět je veliký, a místa je zde dostatek, pro všechny nepřizpůsobivé lháře a zloděje.

Válka musí být, i kdyby na chleba se solí už nebylo

Podívejme se na statistiku, ve které budou; války, revoluce, konflikty, násilí, facky, atd. když to nejde po dobrém, tak se to řeší po zlém, ano sobectví je naší lidskou prioritou neustále, můžeme to sobectví maskovat, jak chceme, ale stejně je nám to houby platné, jak jde o výhody a jistoty, tak k násilí nemáme daleko.

Následkem je útěk lidí do míst, které už nejsou, pro život člověka vhodné, tam kde nerostou pomeranče, tam není pro člověka vhodné místo k životu, je to jednoduchá přirozená metoda, pomocí které zjistíme, kde je nejlepší žít. Čím vyspělejší je civilizace, tím více lidí žije v místech, které nejsou vhodné k životu, a tak jsou z toho nemocní a mají blbou náladu.

Proč politici lidem v EU neslíbí eliminování degenerace a přelidnění před volbami, jde o velmi nepopulární opatření, se kterými lid nebude souhlasit, pokud ale EU nebude řešit optimálně přelidnění a degeneraci, tak následkem musí být válka, i kdyby na chleba se solí v EU už nebylo!

Ve válce je vše politikům už dovoleno, o tom to je přeci je, využít dokonale situace k násilí! Jen ať se lidi v EU zabíjejí, nám je to přeci jedno, my žijeme jako milionáři mimo EU v daňovém tropickém ráji, a máme se zde velmi dobře.

Proč se v Praze brzy umírá

Lidi v Praze brzo umírají, protože to zde za nic nestojí, díky; politice, ekonomice, náboženství, kultuře, rodině, špíně, dezinformacím, drogám, spěchu, depresím, přelidnění, drahým a nekvalitním potravinám, nedostatku sportu, atd. přirovnal bych člověka v Praze k osobnímu autu, o které se majitel špatně stará, a tak se mu auto brzo rozbije.

Je třeba proměnit Českou a Slovenskou republiku v přírodní rezervaci, lidi se z této Česká a Slovenské republiky vystěhují do jiných států a města se zboří, zlikvidují se zde i; silnice, mosty, přehrady, továrny, elektrárny, železnice, letiště, atd. Vstup bude člověku na toto území přísně zakázán, přístup na toto území zde bude mít jenom EU ochrana přírody.

Na místa kde byli pole a města, se vysázejí smíšené lesy, tak se konečně eliminuje z tohoto teritoria veškerá civilizační špína. Lidi se přemístí od nás nejvíce na Ukrajinu, protože je to blízko, a je zde podobné teplotní klima, pomůžeme takto zaostalé Ukrajině, s modernizací a optimalizací jejich konzumního systému.

Pokud v centru EU bude tato veliká rezervace, tak to bude mít dobrý vliv na to, že se v EU zlepší zdraví obyvatel EU. Čistý vzduch, čistá voda, zdravá divoká zvířata, to je to pravé ekologické bohatství, které EU jako sůl potřebuje, už nebudeme muset vyhlašovat v Praze smogovou situaci, protože zde bude všude jenom čisté ovzduší, díky tomu, že zde nebudou už pyšní a sobečtí lidé.

Proč jste, jací jste, a proč nejste jiní

Pokud pytel naplníme tak jej zavážeme, co když v tom pytli jsou ale naše myšlenky, a myšlenkám vadí, že jsou v pytli, tehdy je zde chemická droga, která pytel rozváže, a myšlenky mohou ven z pytle, brzo následuje deprese, protože naše myšlenky co byli venku z pytle, poznali, že mimo pytel nic neznamenají, a tak se pytel zase zaváže, a tak jsme myšlenkově uzavření.

Tento konzumní svět je o tom, že je zde nekonečné množství pytlů, ve kterých jsou myšlenky, a tyto pytle se neustále rozvazují a zavazují. Naše nelogické sny to jsou naše myšlenky uzavřené v pytli, když se ráno probudíme, tak se pytel plný myšlenek rozváže, a myšlenky nás ovládají stejně, jako ovládáme televizi pomocí dálkového ovladače.

Myšlenky to jsou příběhy, co mají charakter, naše myšlení to je veliké množství příběhů, a díky těmto příběhům, můžeme ovládat naše tělo, a dělat to co je správné. Myšlenky se po určité době unaví a tak nám to už nemyslí, někdo použije drogy, aby mu to myslelo, a jiný si jde lehnout, a uzavře unavené myšlenky do pytle. Takže teď už konečně víte, proč jste, jací jste, a proč nejste jiní.

Ano, objektivně to potřebuje zde optimalizaci

Pokud rozeberu to, co lidi zajímá tak dospěji k tomu, že je zajímá pravda, tento svět je o tom vědět co je pravda a co je lež, pokud uděláte chybu tak za to zaplatíte, a o tom to je, chudákem zde je ten, kdo chybuje, protože nezná pravdu.

Podívejme se třeba na výběr; jídla na jídelním lístku, vysoké školy, zaměstnavatele, manželky, zboží, služby, dovolené, televizního kanálu, stránky na internetu, atd. výběr je o tom znát pravdu, proto se specializujeme, nejde o nic evolučně nového i; rostliny, zvířata, hmyz, viry, mikroorganismy, atd. se specializují a nezajímá je to, co je mimo jejich specializaci.

Pokud chcete pomoci musíte za pomoc zaplatit, zde je jádro problému u ekonomiky a politiky, jsme pyšní lakomci, následkem je konflikt a válka. Je to tak snadné proměnit organizaci nebo kulturu ve vězení, ze kterého nelze utéci, bez stimulace je zde jenom vandalismus a degenerace. Lhář pronásleduje lháře a zloděj pronásleduje zloděje, o tom to zde je, každý chce být nejlepší ve svojí specializaci, ale nadbytek, je možný díky nedostatku.

Ano, každý příběh má svůj charakter

Tento Matrix to jsou jenom příběhy a každý příběh má svůj charakter, příběhy vznikají z příběhů a vše je v běhu není zde pevný bod který by nám dal výhody a jistoty, existují zde jenom iluzorní pevné body, které jsou pastí pro hlupáky. Není zde rozdělení na vypravěče příběhů a posluchače příběhů, všechny hranice jsou jenom iluze, v tomto Matrixu je vše o tom se dobře utajit před problémy, dobře se utajil a tak dobře i žil.

Mnozí si naivně myslí, že vše řídí prezidenti a vlády, tak tomu není, politici jsou jenom sluhové co slouží těm co mají peníze za které si je možné v tomto světě koupit; prezidenty, ministry, předsedy politických stran, soudce, diplomaty, policajty, byrokraty, umělce, novináře, celebrity, atd. peníze jsou drogou, na které je konzumní systém závislý, láska a pravda je zde jenom za peníze.

Za vším není svatý Bůh, ale za vším je bohatství, slovo Bůh je zkratka pro bohatství, bohatí žijí v ráji a chudí žijí v konzumním očistci, každý příběh se točí kolem peněz a tím se vytváří charakter příběhu. Jsou příběhy plné bídy a jsou příběhy plné bohatství, ten kdo má hlad myslí na jídlo a tak vzniká příběh o tom jak se nasytit fyzicky a psychicky, jenže každé nasycení je zde dočasné a potom je zde zase hlad a tak toužení je zdrojem soužení a následkem je Matrix ve kterém je i tvůj příběh o tom že jsi loutkou, kterou ovládají loutky.