středa 1. února 2017

Protekcionismus je jako rakovina

Nemá smysl zalévat kameny, z kamenů vám nic užitečného a hodnotného nikdy nevyroste, současná konzumní civilizace, je už velmi dlouho v ekonomické a ideologické krizi, protože zde obrazně zaléváme kameny, a čekáme, že z kamenů něco vyroste.

Takovým kamenem je to, co je zaostalé; geneticky, ideologicky, technicky, programově, informačně, systémově, atd. je třeba zalévat tedy to, co vyroste, a tím nám to přinese užitek. Proč evolučně zanikla každá veliká říše nebo veliká unie, příčinou bylo zalévání kamenů, podobný osud postihl i moderní veliké socialistické RVHP.

Příčinou zániku každého velikého centralismu, je dobrota k tomu, co si dobrotu nezaslouží, lidově řečeno, čiň čertu dobře, a on se ti peklem odmění. Nadbytek vytváří nedostatek, aby někdo mohl létat velikým soukromým letadlem, a žít ve velikém paláci, kde má mnoho sluhů, tak jiný musí pracovat za minimální mzdu, a pokud díky vyčerpání onemocní, tak se z něj brzo stane díky exekutorům bezdomovec.

Ryba smrdí od mocné a bohaté hlavy, tuční kapři si přeci nevypustí rybník, kde se mají dobře, o tom je mocenská pyramida, kde nahoře je ekonomický ráj, pro svatou elitu co má imunitu, a dole je ekonomické peklo pro pracující lid.

Protekcionismus je jako rakovina, sháníte zaměstnání, a jsou vám nabízena jenom nehodnotná zaměstnání, protože hodnotná zaměstnání, zde jsou jenom z protekce. Výše vašeho platu je určena tím, pro koho pracujete, pokud pracujete pro chudého místního zaměstnavatele, tak máte malý plat, to je logické.

K bohatému globálnímu zaměstnavateli, se dostanete, ale jenom díky protekci. Je to jako při nastupování do autobusu ve městě, první jsou obsazena nejlepší místa, a ten kdo je poslední, musí dlouho stát a trpělivě čekat, až se nějaké místo k sezení někde uvolní.

Nebo se podívejme na sociální státní podporu, někdo má protekci, a tak se má zde dobře, a jiný protekci nemá, a tak se má zde zle, podobné je to bohužel i s miliardovými dotacemi z EU. Ty pomůžeš mně, a já pomůžu zase tobě, o tom je dneska podnikání a politika, bez pomoci kamarádů, co jsou mocní a bohatí, jsi zde jenom sociálním ubožákem.

Jak si to každý udělá, takové to zde i má

Inteligence stvořila vše co zde je. Na počátku je vždy kopírování originálu, tento čas a prostor se točí od svého vzniku okolo kopírování originálu, podívejme se, jak z malého semena vznikne veliký strom, nebo jak z malé spermie vznikne člověk.

Co je to móda, vybere se originál, který je populární a ten se kopíruje, co je to ideologie, vybere se ideál a ten se kopíruje, co je to vaření, vybere se kuchařský recept, a ten se kopíruje, co je to rodina, vybere se samec a samice a pomocí sexu se kopírují, a tak vzniká nějaká živá kultura, co je to populární zboží, v továrně se průmyslově kopíruje nějaký populární originál, atd.

Výroba originálu je velmi nákladná a vyplatí se jenom tehdy, pokud se bude tento originál mnoho kopírovat, pokud nemáme originální produkty, tak je dovážíme z ciziny, to co není originální, to se obtížně prodává. Pokud z ciziny dovážíme většinu zboží, je třeba i z ciziny dovést naši bezcharakterní kariéristickou vládu, proč by nám nemohli vládnout lidi z; USA, Kanady, Anglie, Německa, Švýcarska, Japonska, atd. u nás přeci nemáme už originální politiky, s originálními ideologickými nápady.

U kopírování originálu jde o to, aby zde bylo co nejvíce kopií, které se dobře prodají, je to obrazně jako prodej knih, vydat knihu v malém nákladu to není ekonomické. Následkem je cílená reklama v; tisku, rádiu, televizi, internetu, reklamních tabulí, letáků ve schránce, virtuální spam, atd. která se snaží pomocí dezinformací, zajistit větší odbyt zboží a služeb tomu, kdo si drahou reklamu zaplatí, peníze elitě nesmrdí, o tom je dneska politika a ekonomika.

Buď je pánem v monopolu mocná a bohatá elita, nebo je pánem zákazník, v tržní konzumní společnosti, je zde odvěký boj mezi elitami a konzumenty, zloděj honí zloděje a lhář honí lháře, o tom to zde je, kdo nelže a nekrade, okrádá přeci svojí velikou rodinu.

Dáte na internet nabídku zboží nebo služby, a sledujete potom, kolik lidí využije tuto nabídku, a tím vám zajistí zisk, pokud chcete větší zisk, musíte si zaplatit drahou reklamu, kdo maže, ten jede. Jakmile začnete podnikat, tak zjistíte, že je zde snaha, ze všech stran, na vás nějak parazitovat, to že díky parazitům můžete snadno zkrachovat, to je každému jedno, jak si to každý udělá takové to zde i má.