neděle 29. ledna 2017

Je profesionální deformace škodlivá

Proboha ty jsi trdlo, jak to děláš, tak se to dělá, ano profesionál ví, jak se to má dělat a běda pokud to uděláte jinak, někdy se mně zdá, že profesionálové nejsou už lidi, ale jsou to inteligentní roboti na baterie, které ovládá globální umělá inteligence.

Profesionál musí ukázat to, že on je dokonalý, a že ty jsi ubožák, který na co sáhne, to jistě rozbije, nejhorší je situace u fotografů, zkoumal jsem statisticky a vědecky mnoho specializací, na to jak silná je zde profesionální deformace, a profesionální fotografové se ukázali jako skupina, co je nejvíce ohrožená profesionální deformací.

Zpočátku jsem si myslel, že nejhůře na tom budou lékaři, ale u nich je mnoho skepse, která eliminuje jistě profesionální deformaci. Subjektivně si myslím, že profesionální fotografové, jsou nejvíce postiženi profesionální deformací díky tomu, že je jim fotografování návykovou drogou.

Co je to profesionální deformace? Inteligence se na něco navykne, a tak něco nevnímá, a jiné vnímá velmi intenzivně, třeba profesionální řidič auta neslyší vůbec hluk motoru, a vnímá hluk motoru, jako by to byla příjemná hudba.

Moderně řečeno dojde k tomu, že se mozek přeprogramuje na nějakou specializaci, a tak se člověk mnoho psychicky změní. Tragédie nastává, pokud se musí profesionál přeškolit na něco jiného, mnohdy může být následkem závislost na cigaretách a slivovici nebo vandalství.

V horším případě, je třeba profesionála dlouhodobě izolovat v psychiatrické nemocnici. Pokud jste se srazili s blbcem, tak ten blbec má většinou problémy s profesionální deformací, je třeba začít konečně tento problém optimálně globálně řešit pomocí nejmodernější vědy a techniky.

Je třeba zavést povinné certifikace na to, že člověk není postižen profesionální deformací, tyto certifikace budou mít roční platnost, a přezkoušení bude v psychiatrické nemocnici. Je třeba nemocné lidi profesionálně léčit, a pomoci jim tak se optimálně začlenit do nové zdravé společnosti, kde už nejsou možné srážky s blbci, co si myslí to, že ty jsi trdlo.

Proč je vlastně člověk tak inteligentní?

Podstatou umělé inteligence je vyhodnotit záznamy a potom rozhodnout, zjednodušeně jde o to něco změřit a rozhodnout jestli je; ta vzdálenost správná, správná teplota, ten zápach správný, ta rychlost správná, ta barva správná, atd. Jde obrazně o jakési síto, které umí oddělovat správné od chybného, jelikož je tento svět moc složitý a různorodý, tak se inteligence na něco specializují, aby fungovali optimálně.

Někdo řekne, ty jsi hlupák, inteligence vychází z toho, že vás porovnala s někým, kdo je v té specializaci chytřejší. Pokud má někdo velikou inteligenci, tak to znamená, že on má mnoho hodnotných informací v nějaké specializaci, a umí tyto informace správně a rychle používat k porovnávání. Problém nastává, pokud nemá inteligence informace, a měla by něco rozhodnout, zde dochází k odhadu a spoléhání na to že to vyjde, pokud to nevyjde tak je zde blbá nálada.

Mnohdy zde může být situace, kdy jsme něco uměli, ale jelikož jsme to už dlouho nedělali, tak jsme vše zapomněli. Taky je zde talent, kdy něco zvládneme snadno, a jiné zvládneme zase těžko, zde se dostáváme ke genetice, která si zapamatovala nějaké informace a programy a ty hluboko uložila do podvědomí. Proč je vlastně člověk tak inteligentní?

Za naší inteligencí je život ve společnosti, díky řeči si můžeme sdělovat mnoho informací a můžeme i s informacemi lépe pracovat v našem mozku. Na počátku stvoření člověka z opice bylo naše mluvení, čím více slov jsme používali, tím složitější problémy jsme mohli společně vyřešit. Občas se stane, že nějaké dítě v Indii vyroste s opicemi, a zde jasně můžeme poznat, že bez lidského jazyka se z člověka stane jenom hloupá opice.

Ano, jsou věci, které nelze změnit

Stvořitel se ptá syna, tak jaké to bylo být člověkem? Bylo to depresivní, protože lidi se chovají jako tupý dobytek. Tím jako chceš naznačit, že jsem neměl vůbec lidi stvořit? Problém není v tom, že jsi z vody a prachu stvořil kdysi pradávno lidi, problém je v tom, že není nad lidmi optimální trvalá kontrola, která by zabránila lidem, aby uboze chybovali, máme jenom to, o co se optimálně trvale staráme. Dal jsem přeci lidem šikovné ruce a inteligenci proto, aby se postarali sami o sebe, mám dost jiných starostí, a moje svaté priority nehodlám kvůli lidem měnit.

Můžeš přeci poslat lidem nějakého anděla, co se o ně postará? To mě už taky kdysi dávno napadlo, nechal jsem nastoupit do řady všechny anděly, a optal se jich, jestli se někdo nechce dobrovolně postarat o lidi, nikdo se nepřihlásil, nakonec z toho byla vzpoura andělů, a já jsem musel vzbouřené anděly vyhodit z ráje, do pekelného konzumního očistce na zem. Tak to si pamatují, jak ten čas rychle letí, některé vzbouřené anděly jsem na zemi i potkal a říkali, že bys jim už mohl konečně odpustit.

Odpustit bych jim sice mohl, ale co bych z toho měl? Otče, ty jsi tak tvrdohlavý, měl bys s tím něco konečně už udělat, nemáme to s tebou zde lehké. Jsou věci, které nelze změnit, po dobrém ani po zlém, každý zde má svůj osud, takový je život, taky jsem uvažoval, že bych šel do starobního důchodu, a že ty bys kraloval v nebi místo mě. To je od tebe otče hezké, ale já jsem moc mladý, a potřebuji si to mládí užít, na tom snad není, otče nic špatného.

Já, když jsem byl ve tvém věku, tak jsem už byl králem v nebi, jenže tenkrát byla jiná doba, a nikoho nezajímalo to, že si chce někdo sobecky užít mládí. Tyhle božské řeči jsou zde pořád dokola, já se z toho zblázním, nikdo mě nemá v ráji upřímně rád, víš co, vrátím se znovu na zem, jako GVKB, abych měl od tebe na chvíli svatý pokoj, tady máš ode mě plyšového Buddhu, a můžeš si s ním povídat pořád, on to psychicky vydrží, nezapomeň občas nechat Buddhu vyčistit v chemické čistírně od špíny, máme jenom to, o co se velmi dobře staráme.

Zastřelte prezidenta

Není ten, co by se zavděčil všem, tak jako se mezi sebou zabíjejí zvířata, tak se mezi sebou i zabíjejí lidi, každý prezident je snadno a rychle nahraditelný, nevraždí se, ale jenom prezidenti vraždí se i; králové, šlechtici, císařové, sultánové, ředitelé, celebrity, atd. Život je evoluční experiment ukončený smrtí, předčasná smrt, je jenom předčasné ukončení evolučního experimentu, protože někdo měl zájmem, na předčasném ukončení tohoto experimentu.

První mravní přikázání, je nezabiješ, pokud bychom se zabíjeli, tak by zde nemohla, vzniknou konzumní civilizace, protože konzumní civilizace je založená na parazitování mocných na bezmocných. Všimněme si toho, že čím více je někde bohatství, tím více je tam i svaté morálky, naše dobrota z nás ale dělá žebráky, co musí žebrat neustále o to, co milují a potřebují.

Morálka je psychické vězení, a následkem jsou naše deprese, protože milujeme psychickou svobodu, všechny pohádky jsou dezinformace, které z dětí dělají naivní hlupáky, dospělost znamená to, že už nevěříme na pohádky, a věříme jenom tomu, co si skepticky z více zdrojů ověříme. Důvěřuj, ale vše si z více zdrojů skepticky prověřuj, protože dobrota je žebrota, lidi jsou lakomí a pyšní protože se chtějí mít dobře, vše je zde jenom pokrytecké divadlo, kde prezident kraje hlavní roli do té doby, než jej někdo nezastřelí.

Každý prezident je sluhou nějaké strategie, jsou strategie založené na pravdě a strategie založené na lži. Strategie založené na pravdě jsou vzácnou výjimkou, v tomto konzumním světě, protože zde jsou jenom strategie založené na lži. Největší lží je idealismus, idealismus má veliké ideály, které se snaží násilně realizovat, jenže politické sliby se slibují, a jenom blázni se radují, že jim bude brzo lépe.

Lépe je vždy jenom mocné elitě, která parazituje na pracujícím lidu, pomocí; daní, cla, poplatků, atd. ten kdo se nepřizpůsobí tomu, co po něm chce pyšná a lakomá elita, ten je potrestán ekonomicky, nebo vězením. Mouchy od pradávna serou na všechny; sultány, císaře, krále, šlechtice, zemany, vůdce, náčelníky, prezidenty, mesiáše, proroky, dalajlámy, papeže, guru, rabíny, ředitele, celebrity, atd. protože nejsou morální, v současnosti mouchy, serou na ploché digitální monitory, u televize a počítače.

Zlo spáchal ten, kdo se chtěl mít dobře, nadbytek, je zde díky nedostatku, otrok nechce emancipaci, on chce být otrokářem! Podívejme se na upálení Jana Husa, zde je klasická ukázka selhání lidské morálky, pokud někdo hlásá lásku a pravdu, tak on nemůže logicky upálit Jana Husa! Jenže vše je pokrytecké divadlo, lidem nejde o lásku a pravdu, lidem od pradávna jde jenom o sobecké parazitování, a ten kdo nejde s námi, ten jde proti nám.

Nejsou lidi, tak nejsou s lidmi problémy, je třeba lidi nahradit za inteligentní roboty, když bude robot prezident chybně fungovat, tak se optimálně recykluje, a na jeho místo se okamžitě postaví nový moderní robot prezident. Opravář řekne, ta oprava prezidenta se už nevyplatí, nahradíme jej za nejnovější model, co bylo, to bylo, teď je globálním prezidentem robot.

Ano, za vším je, strategie čistých rukou

Zbabělci nejsou hrdinové. Kdysi dávno král byl osobně na bojišti, a bojoval za vítězství svého království, jenže král dostal strach, že se mu něco zlého na bojišti stane, a tak zde místo krále byl jenom jeho zástupce, který byl snadno nahraditelný a postradatelný.

Takto vznikla kultura mocných a bohatých zbabělců, co si mediálně hrají na hrdiny, je to jako při natáčení filmu, v rizikových scénách nastupují kaskadéři, aby se hlavnímu herci něco zlého nestalo. Moderně se tomu říká, strategie čistých peněz, na špinavou práci se najímají jenom cizí lidé, co nevědí, pro koho vůbec pracují. Co je to nadnárodní akciová korporace, kdo je zde příjemcem zisku z práce dělníků?

Ředitel korporace je jenom profesionální kaskadér, který může být rychle vyměněn za jiného kaskadéra. Stát je taky jenom nadnárodní akciová korporace, a prezident je taky jenom kaskadér, který je snadno nahraditelný, skutečný král je dobře utajen v ekonomickém ráji, a tak se mu nic zlého nestane.

Sledujme utrácení za luxus, a zjistíme kdo je zde skutečným králem, a kdo je zde jenom kaskadérem, z dálky vypadá vše totiž jinak než z blízka. Nadbytek vytváří nedostatek, aby mělo zde na světě 1% lidí nadbytek, tak musí zde mít 99% lidí nedostatek, ekonomika byla vždy uzavřená pomocí; kasty, třídy, ligy, kategorie, rasy, atd. vždy zde byla ekonomická pyramida, kdy na vrcholu byl ráj a dole byl očistec.

Vrcholem parazitování byla za socialismu služba v armádě zadarmo po dva roky, mladý člověk byl potrestán vězením na dva roky, aniž něco zlého provedl! Tam kde existují daně a clo, tam není ekonomická svoboda, všude kde je na světě civilizace, tam jsou i daně a clo, dobrota je přeci žebrota. Nejde podnikat tam, kde jsou veliké daně a veliké clo, veškerý zisk takto sebere lakomý stát, a soukromý podnikatel je jenom kaskadérem, který je snadno nahraditelný.

Všude se zavádějí globální digitální kontrolní systémy, uděláš amatérskou malou chybu a okamžitě jsi tvrdě potrestán, proto zde jsou výjimky a imunita, pro ty co na nás z ekonomického ráje parazitují, a mají vždy dokonale čisté ruce. Je třeba konečně vtrhnout do každého ekonomického ráje, a pozatýkat ty, co mají čisté ruce, za neplacení daní a cla. Zákony nemohou být zlé k chudým, a hodné k bohatým, to je cesta do konzumního očistce, ve kterém je nám ten druhý peklem, základem ekonomiky je kvalita života, a kvalitní život je možný jenom tam, kde má každý špinavé ruce, od poctivé profesionální práce.