sobota 7. ledna 2017

Monopol nebo konkurence

Monopol je výhodný a konkurence je nevýhodná, takto sobecky uvažuje většina lidí, a snaží se nahradit konkurenci násilně monopolem. Islám je ukázkou toho jaké následky má monopol v rovině ideologie, z lidí se stali hloupí idioti, co si dávají na tělo výbušniny, a odpalují se tam, kde je mnoho lidí. Boj proti idiotům je bojem proti monopolu, tam kde není možný monopol, tam nejsou ani idioti. Často je zde problém v tom, že pokud nějaký monopol zanikne, tak okamžitě jej nahradí jiný monopol!

Pokud půjdeme do hloubky problému, tak dospějeme k tomu, že je zde konflikt mezi vědomím a inteligencí, vědomí nabízí výhody a jistoty, které inteligence nemůže nabídnout, a tak v nás kraluje vědomí, a my se stáváme loutkami, které nechtějí nic změnit, a ničemu se přizpůsobit. Starého psa, novým kouskům nikdo už nenaučí, o tom to je, vládne nám ubohá elita, která nechce nic změnit, a nechce se ani ničemu novému přizpůsobit. Když se střetnete se státními zaměstnanci, tak se vám zdá, že státní zaměstnanci, myslí a pracují jako neandrtálci.

Stát nejde řídit jako firma, protože státní zaměstnanci, myslí a pracují jako neandrtálci, je třeba nahradit státní zaměstnance za civilní zaměstnance, proč by nemohl být prezident republiky civilním zaměstnancem, který může být vyhozen bez zlatého padáku na hodinu, protože špatně pracuje? Proč by pro státní zaměstnance, nemohla být úkolová termínovaná práce, nemáš na to tak jdi dělat jinam lidí je všude nadbytek. Stát nemůže být dojnou krávou pro lenochy a hlupáky, je třeba všem měřit stejným metrem, podívejme se na sport, zde je každý úspěch dočasný, dneska jsi nahoře a zítra budeš dole.

Ano, zaostalost je pomalost

Realita je ovládaná přirozenými zákonitostmi, vše zde z prachu vzniká a v prach se to zase navrací, jedinou jistotou je zde smrt, na krátkou dobu je možné před realitou utéci, ale potom se musíme zase zpět do reality vrátit. Aby se zde měl někdo dobře, tak se musí mít jiný zde zle, nadbytek je možný díky nedostatku, a štěstí je zde díky neštěstí.

Můžeš být v něčem nejlepší, ale pokud jsi na špatném místě ve špatný čas, tak je ti to k ničemu, a nikdo neocení to, že jsi v něčem nejlepší. Další problém je v tom, že úspěch je zde dočasně, dneska jsi nahoře, a zítra budeš dole, realita nikdy nikde nebyla dokonalá, jak nám jí reklamy a ideologie předkládají, aby z nás učinili hlupáky.

Život je o ekonomice, ve které je něco za něco, ten kdo se pokusí sobecky o parazitování, musí počítat s trestem, zániky; kultur, civilizací, unie, národů, společností, podniků, náboženství, politiky, umění, atd. měli vždy příčinu v sobeckém parazitování.

Pole, které není pohnojeno, přestane rodit úrodu, auto které se správně neopravuje, bude brzo bez hodnoty, atd. vše potřebuje hodnotné zdroje, jinak to brzo ztratí hodnotu, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno. Nelze sloužit mnoha prioritám, každý si musí vyprat jednu prioritu, která mu bude panovat, jenom tak on zde uspěje, a jeho existence zde bude hodnotná.

Problémem současnosti je to, že se vše začalo rychle měnit, mnoho specializací, které včera byli hodnotné, se dneska stali ubohým nehodnotným očistcem, už ani vysoká škola není zárukou toho, že se budete mít dlouho dobře, protože samotná vysoká škola už nestačí, je potřeba i umět ještě mnohé jiné. Přichází doba domácí práce, v; kanceláři, továrně, skladu, atd. budou už jenom inteligentní roboti na dálkové ovládání, mnozí si naivně myslí, budu pracovat doma, to bude mnohem lepší, než chodit do zaměstnání.

Opak bude pravdou, budete mít jenom úkolovou termínovanou práci, dobu kdy nic neděláte, vám nikdo už nezaplatí, ten kdo nezvládne práci v termínu, a ve vysoké kvalitě, ten bude bez práce, naroste tvrdá konkurence, a vaše práce se začne podobat běžeckému závodu, kdy odměnu za práci, dostanou jenom ti, co byli mezi prvními v cíli.

Dneska se stránka na internetu načítá v průměru od 1 do 10 sekund, za deset let se bude každá stránka ve vyhledávači načítat v průměru od 0,1 do 1 sekundy, lidi a roboti budou šíleně spěchat, a na každé sekundě bude záležet. Zaostalost je pomalost, podívejme se na soudy, jak pomalu pracují, to taky už brzo skončí, místo pomalých soudců, zde bude umělá globální inteligence, a najednou vše půjde velmi rychle a bezchybně.

Jak pomoci pyšným a lakomým lidem

Každý kdo je pyšný a lakomý potřebuje nutně pomoc, aby neměl deprese, pokud je mu ale nabídnuta optimální pomoc, tak on ji nepřijme, protože je pyšný a lakomý, je to začarovaný kruh, který odsuzuje pyšné a lakomé lidi k tomu, že musí po celý život trpět toužením, které je jim soužením. Většina těchto lidí uniká do konzumace chemických drog, nebo do počítačových her, a tak se z těchto lidí stávají ubozí závisláci, kterým to už geniálně nemyslí, a tak dělají ubohé životní chyby.

Doba se ale rychle mění, všude jsou čipy a kontrolní snímače, i u mě doma se vše už snímá elektronicky, a tak nemusí ke mě chodit někdo, kdo by kontroloval, topení, vodu, plyn, elektřinu, atd. vše se posílá elektronicky do dispečinku, a elektrionicky se to zaplatí.

Už brzo zde budou domácí inteligentní roboti, co vám pomohou v domácnosti, vše jistě směřuje do světa virtuální globální reality, a tím i do neosobních vztahů, a nedosattku osobních citových vztahů, vytváříme si digitální klec, ve které budeme mít ubohé digitální náhražky, jako jsou třeba sociální sítě.

Proč jsme zlí k tomu co je nám cizí

Pokud vědecky a statisticky budeme zkoumat evoluční vývoj u Homo sapiens sapiens, tak dospějeme k tomu, že jde o velmi egoistickou inteligentní formu života, následkem je mnoho násilí ve formě fyzické a psychické. Nejprve zde došlo k vandalismu k prostředí, ve kterém existuje Homo sapiens sapiens, potom došlo k tomu, že vandalismus se rozšířil i ke konkurentům, a tak silnější skupina Homo sapiens sapiens, vandalsky ubližovala slabší skupině Homo sapiens sapiens. Konflikty, revoluce, války, krize,.... to je statistika, která říká, že ten druhý je nám pekelným očistcem.

Poslední novinkou je teroristický vandalismus, kdy se unáší letadla, a ty narážejí do vysokých domů, nebo se kradou nákladní auta, a těmi se zabíjejí lidi tam kde je veliká koncentrace lidí, taky si někteří fanatičtí vandalové, dávají na tělo výbušniny a odpalují se tam kde je mnoho cizích lidí. Když nemůžeme vandalsky ubližovat cizím lidem, tak konzumujeme, cigarety, alkoholické nápoje, tvrdé drogy, atd. všechny pokusy o to, aby Homo sapiens sapiens nebyl vandalem a byl hodný k sobě a cizím lidem selhali. Morální pravidlo, které říká, že vše co dáváme, to nazpět dostáváme, bylo nahrazeno sobeckým pravidlem, dobrota je žebrota.

Jde o to, aby konečně pravda a láska, zvítězila nad nenávistí a lží, Mojžíš dokázal rozdělit hladiny vody, aby jeho národ prošel přes vodu a potom ve vodě utopil ty, co tento národ drze pronásledovali. Mnozí si myslí že Hospodin už nepomáhá svému vyvolenému národu v boji s těmi co jej pronásledují, pravím vám že se jenom změnila strategie boje, současný svět dneska ovládají peníze uložené v bankách, a dozor nad bankami mají ti, co slouží Hospodinu, jde o rodiny, Rockefellerů, Roschildů, atd. za vším jsou peníze, vše vyřeší peníze, láska je už jenom za peníze. Vaše malé platy, znamenají náš veliký zisk, máme vás proto rádi.