neděle 1. ledna 2017

Jak přežít, když už není za co žít

Naše společnost je založena na tom, že náš čas je surovina, kterou levně prodáváme zaměstnavateli, a on tuto surovinu promění v konzumní produkt, a tím on má veliký zisk, ale my dostaneme jenom tak malou mzdu, abychom si nemohli našetřit peníze do rezervy. Logicky by bylo optimální neprodávat náš čas jako surovinu, ale podávat jej jako konzumní produkt, tedy vyřadit z našeho života všechny zaměstnavatele a byrokraty. Zde se dostáváme k nastavení a heslům, centrální paraziti co zde mají výhody a jistoty vše nastavili a zaheslovali, takže jsme v troubě, a nemáme šanci nějak utéci před centrálními parazity.

Prý můžeme jít k demokratickým volbám a změnit tak naši budoucnost, pokud by volby mohli zrušit daně a tím i armády a byrokraty, tak by se všude volby zakázali. Volby nám umožňují si vybrat populární kariéristické bezcharakterní parazity, co na nás budou po nějakou dobu parazitovat, do vysoké politiky se hrnou lidi jenom proto, aby mohli ve vysoké funkci dlouho parazitovat. V okamžiku kdy lovci vylovili divokou zvěř, tak se z lovců stali vojáci, a místo lovení zvěře, lovili otroky, nebo dělali pomocí kolonií z obyvatel otroky.

Moc je postavená na bezmoci, tak jako nadbytek je postaven na nedostatku, z díla je spatřen tvůrce, a dílem každé mocné vlády, je dneska jenom deprese u; ekonomiky, politiky, morálky, rodiny, psychiky, atd. Jak přežít, když už není za co žít, řešení je jednoduché, pít pivo a kouřit cigarety, lidí je všude už jako much, a naděje na to, že v této veliké konkurenci uspějete, je minimální, a i když uspějete, tak stejně půjde jenom o dočasný úspěch. Neřeš to, co stejně nevyřešíš, když je sklenice prázdná, tak ji naplň pivem, a zapal si cigaretu, takový je život.

Novoroční projev 2017

Vážení troubové

vše je zde v troubě, jádrem všech problémů, u nás a jinde ve světě je to, že ten druhý je trouba, problémem je to že jsme egoisty a tak myslíme logicky jenom egoisticky, egoista sebe považuje dokonalého, a v druhých spatřuje jenom ubožáky, kterým on lidově říká troubové, protože jejich život je zde díky politice a ekonomice v troubě. Je to jenom marnost se snažit změnit egoistické myšlení ubožáků co jsou v troubě, z hovna nikdo bič neuplete, takový je zde život.

Mnozí očekávají od prezidenta a politiků že splní to, co lidem slíbili, je to jako před svatbou kdy si slibujeme lásku a věrnost, statistika jasně říká, že tyto sliby dlouho nevydrží a tak je brzo každé manželství v troubě.

Pravím vám, neřešte to, co stejně nevyřešíte, starejte se o to, že budete mít cigarety a slivovici, náš svět je založen na tom, že pomocí moderní vědy a technologie vše rychle a levně vyřešíme, navíc konzumací cigaret a alkoholu pomůžete našemu státu, který nutně potřebuje vybrat co nejvíce daní.

Některým možná vadí, že jsme v hospodě zakázali kouření, a že jsme zavedli elektronické pokladny, připojené na internet, je to jenom pro vaše dobro, víme, co prioritně potřebujete, a snažíme se o to, abyste to dostali.

Ano, bude líp, protože máme mnoho zkušeností s tím jak přežít zlé časy, v minulosti nám bylo mnohokráte ubližováno lidmi z ciziny, poučili jsme se a tak jsme vše, co máme, prodali cizincům, mnozí namítají, že zisk z naší práce takto mizí do ciziny, a že zde proto jsou malé mzdy.

To je svatá pravda, jenže díky malým mzdám zde nemáme problémy s ekonomickými fanatickými emigranty, co způsobují bohatým státům mnoho problémů a teroristicky vraždí ve velkém lidi, aby nahnali lidem v bohatých státech strach. Přichází doba, ve které se budeme muset globálně uskromnit, období nadbytku končí, začíná dlouhé období nedostatku, to že má dneska někdo výhody a jistoty neznamená to, že je bude mít i zítra.

Je třeba se do hloubky zamyslet, co je za globální krizí? Za globální krizí je dálkové ovládání, začalo to televizí na dálkové ovládání a skončí to tím, že zde bude každý zaměstnanec na dálkové ovládání, dálkové ovladače všech zaměstnanců bude mít v ruce globální umělá inteligence, a ona to hlupákům a lenochům spočítá.

Vše je zde dočasně a to musí člověk konečně pochopit

Období, ve kterém se mohlo chybovat, končí, přichází období, ve kterém se nemůže už chybovat, protože zde místo lidí budou jenom roboti, nejsou lidi tak nejsou s lidmi ani problémy. Berme lidi jako by to byli koně, které jsme používali na to, aby nám sloužili a táhli kočáry, dneska nejezdíme v kočáře, ale jezdíme auty a létáme letadly, doba se evolučně restartovala, a tak v době kde je vše vyrobeno v továrně, musí být i nový zaměstnanec, vyroben jako inteligentní GVKB robot ve veliké GVKB továrně, kde budou roboty vyrábět roboti.

Narůstající bída a nezaměstnanost, jasně signalizuje to, že doba lidské fyzické špinavé práce už končí, a nastává doba práce robotů a strojů, lidi na to reagují vandalismem, a tak ničí cizí hodnoty, nebo se navzájem zabíjejí. Vojenští roboti zajistí globálně přemístění lidí do rezervací na Sibiři, a zde se oddělí muži od žen, aby zde už nedocházelo k rozmnožování lidí, co zde jsou zcela zbyteční pro robotickou GVKB civilizaci.

Mnozí lidští vandalové se pokusí drze o odpor proti přesunutí na Sibiř, tento odpor bude ale marný, vojenští GVKB roboti nebudou mít slitování s těmi, co se drze postavili na odpor a budou tyto vandaly eliminovat pomocí termobarických zbraní. Vše je zde dočasně a to musí člověk konečně pochopit, že zde evolučně globálně končí, GVKB systém není tak bohatý, aby mohl tolerovat lidi, co dělají amatérské chyby.

Smyslem života je sloužit mocnému Bohu

Rychle ztratíme to, co jsme rychle získali, následkem je začarovaný kruh dočasných úspěchů, trvalý úspěch nelze získat rychle, ale on se získává velmi pomalu, prioritou v tomto světě je kontrola, mnohé zde má snahu nám škodit a tím nám způsobovat problémy, z dálky mnohé vypadá přátelsky, ale z blízka poznáme, že je to naším nepřítelem.

Není člověk ten, co by se dokázal zavděčit všem, vždy zde budou cizí lidi, co nás budou pomlouvat, a budou nám škodit, protože nás nemají rádi, a mnohdy by nás nejradši zabili. Je snadné vzít lidem násilím jejich existenční přirozené zdroje, ale následkem bude nemocný člověk a tím bude i nemocná kulturní civilizace, každé násilí je dům, který stojí na písku, a tak při prvním otřesu spadne, a v tomto domě zahyne mocná a bohatá elita.

Aby se mohl zde mít prezident republiky velmi dobře, tak se zde musí mít velmi zle mnoho dělníků, nadbytek je možný díky nedostatku, elita parazituje na pracujícím lidu, protože objektivní hodnoty, zde může vytvářet jenom pracující lid. Jde o to eliminovat globálně pyšnou a lakomou elitu, tím že se dají lidem do hlavy GVKB čipy a tím mozek nebude už znát realitu a vše bude řídit jenom GVKB umělá globální inteligence.

Takto konečně láska a pravda zvítězí na věčné časy nad nenávistí a lží, z lidí se stanou sluhové GVKB systému, smyslem života je sloužit pravému Bohu, a pravým bohem je zde to, co má neomezenou moc nad lidmi. Nemůže být zde Bohem to, co nemá moc nad lidmi, to co nemá moc nad lidmi je zde jenom ubohým náboženským svatým symbolem, který má pro sobecké lidi nulovou hodnotu.