Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

sobota 1. července 2017

Zastav se a podívej se do psychického zrcadla

Tak jako existuje zrcadlo ve fyzickém světě a v tomto zrcadle spatříme tělo, tak existuje v psychickém světě psychické zrcadlo, tím psychickým zrcadlem jsou tvoje sny, většina lidí svoje sny zapomene a pokud je nezapomene, tak o nich nechce mluvit, protože v pokryteckém světě není v módě říkat cizím lidem o sobě pravdu. 

 Za vším zde jsou prioritní pravidla, ona zde s lidmi manipulují jako s loutkami, světu nevládnou peníze ani ideologie, světu vládnou všude neustále jenom prioritní pravidla, každý člověk má svoje prioritní pravidla a je jimi po celý život ovládán. Proč je zde v depresi; ekonomika, politika, filosofie, morálka, věda, podnikání, obchod, školství, rodina, psychika, atd. 

Příčinou jsou chybná prioritní pravidla lidí, je to, jako s indiány v USA kdy bylo původní obyvatelstvo násilně nahrazeno obyvatelstvem z vyspělejších kultur. Když nejde lidi už změnit, tak přichází násilné nahrazení staré kultury, novou kulturou, a kulturně starých lidí, za kulturně nové lidi, vše je zde dočasně, tento svět je řekou událostí a někdo je unášen proudem ke smrti a jiný se snaží plavat proti proudu. 

Končí doba, kdy se z lidí dělali hlupáci a chudáci pomocí dezinformací a centralismu, nastává doba, ve které nikoho nebude zajímat tvoje vysoké vzdělání, ale každého bude zajímat tvoje dílo, z díla je spatřen tvůrce, ze slibů o tom, že bude lépe po smrti, nebo po volbách, je spatřen bezcharakterní sobecký parazit.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují