Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

čtvrtek 22. června 2017

Ubožáci vytvářejí ubohá pravidla

Svatá ryba smrdí od svaté hlavy, hlavou zde jsou chybné svaté mocné a bohaté autority, co vytvářejí chybná svatá pravidla, a kontrolují dodržování chybných svatých pravidel tak dlouho, dokud se vše nedostane do ekonomické a politické krize. Milion milionářů, je zde tou chybnou hlavou, která chybně řídí tento konzumní svět, ubožáci dělají ubohé chyby, bylo a bude. 

Nikdo z ubožáků není dokonalý, každá mocná a bohatá autorita je jenom prázdnou bublinou, která je zde dočasně, všechny autority, jsou jenom prázdné bubliny, co zde jsou dočasně, proto se autority vyhýbají dialogu, a demagogicky opakují svoje chybná pravidla, která jsou jim svatá. 

Náš malý národ uprostřed veliké Evropy je plný skeptiků a cyniků, protože je už mnoho tisíciletí, vystaven velikému vandalismu, chybných svatých autorit, a následkem je zde dlouhodobě blbá nálada, spojená s depresí a stresem, na kterou konzumujeme; pivo, cigarety, marihuanu, prášky na deprese a stres, atd. 

Už mnohokráte jsme slyšeli od svatých autorit falešné sliby, které z nás dělali hlupáky a chudáky, nelze se divit tomu, že házíme po svatých autoritách vajíčka, a ukazujeme jim červené karty, nebo věšíme na hrad veliké červené trenýrky. Je třeba začít vše zde optimalizovat od základů. 

Co bylo, to bylo, ubožáků je v EU už jako sraček, a tak to u nás stojí za hovno, je třeba začít ubožáky digitalizovat pomocí GVKB dotazníků a po digitalizaci jejich těla v krematoriu eliminovat. Nejsou v EU ubožáci, tak nejsou s ubožáky v EU ani problémy, místo ubožáků budou v EU jenom GVKB roboti, roboti budou pracovat jako roboti, podle robotických pravidel, která si GVKB roboti pro sebe sami naprogramují, a potom je i optimalizují.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují