Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

čtvrtek 15. června 2017

Ano, je zde globální krize

Vše se točí kolem toho, kolik peněz lidi uloží do banky, aby měli rezervu pro případ nouze, pokud lidi díky bídě a nezaměsnaosti nemohou ukládat peníze do banky, tak je zde brzo dluhová krize, tak to zde funguje, a nic na tom nejde změnit. Jsou zde nákladové položky, jako je; topení, elektřina, doprava, potraviny, oblečení, bydlení, atd., které nemůžeme eliminovat. 

Pokud nám začnou nákladové položky stoupat, tak začínáme mít málo peněz. Mnohde zaměstnavatelé naříkají, že nemohou sehnat zaměstnance, co by jim pracovali za malé mzdy, podívejme se na stroj v továrně, bude stroj pracovat, když jej odpojíme od elektřiny, protože chceme ušetřit za elektřinu. 

Ti co jsou dole, se nemohou bránit vydírání, od těch co jsou nahoře, jde o to omezit množství lidí, co sedí za veliký plat v teplé kanceláři, proč nedovezeme z Číny levné politiky, protože naši politici jsou pro nás velmi drazí, proč bychom nemohli mít za prezidenta Číňana? Pro ekonomické emigranty s tmavou pletí, jsme jenom tranzitní zemí, protože zde je bída a nezaměstnanost. Jádrem problému je globální přelidnění, lidí je všude jako sraček, a tak život lidí stojí za hovno.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují