Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

pondělí 15. května 2017

Ve společnosti hloupých moudří hovoří

Tento konzumní svět je světem protikladů, a tak je zde; život a smrt, dobro a zlo, pravda a lež, samec a samice, den a noc, štěstí a neštěstí, výhra a prohra, bohatství a bída, otrokář a otok, atd. Každý živý systém, je obrazně hodinovým strojem, který se ve spánku natahuje, a zastavení tohoto stroje, to smrt je. 

Evoluce zde všemu sobecky kraluje, a to co se evoluci nepřizpůsobuje, to evolucí eliminováno na věčné časy je. Změna zde díky konfliktům je, a tak vítěz změny realizuje, veliké zde dlouho je, a malé zde krátkou dobu je, jak rychle vyrůst, o tom to zde často proto i je. Ve společnosti hloupých moudří hovoří, problém zde nastane, když hlupák moudrého poučuje. 

V lidové moudrosti přirozená pravda je, na škole objektivní pravda vzácná je. Vysoký dům pevné základy potřebuje, pevným základem pro konzumní svět lidová moudrost je. Z díla každý tvůrce poznán je, lakomost a pyšnost, zakrývána zde sliby a krásným oblečením je. Vše co zde má velikou hodnotu, to zde není zadarmo, největší hodnotou zde pravda a láska je. Pokud se elita pyšně nafukuje, tak ona z mýdlových bublin složená jenom je, a tak zde každý člen falešné elity dočasně je.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují