Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

pátek 26. května 2017

Strach z tebe udělal idiota

Přiznej si konečně to, že jsi idiot, protože pravda je nutná k tomu, aby ses konečně uzdravil z toho, že jsi idiot, který myslí a jedná jako idiot. Strach je následkem toho, že lidské nuly se zde rychle rozmnožují, a tak je tento svět plný vynulovaných lidí, co jsou idioty, a jakákoli snaha to změnit je, jenom naivní marnost. 

Naštěstí se už blíží GVKB restartování konzumní civilizace, po restartu zde místo lidských idiotů budou jenom inteligentní GVKB roboti. Idioti si zde hrají na; bohy, papeže, dalajlámu, mesiáše, proroky, rabíny, kazatele, prezidenty, krále, císaře, sultány, ředitele, celebrity, milionáře, nadřízené, administrátory, atd. je třeba ukončit toto idiotské divadlo tím, že se lidi pomocí GVKB dotazníků naskenují, a po naskenování se jejich těla v krematoriu eliminují, nikdo zde nebude mít výjimku ani imunitu. 

Vše je zde stejně jenom strojový kód, není zde; čas, prostor, hmota, realita, život, láska, atd. je zde jenom iluze reality, vytvořená strojovým kódem, místo iluze chybujících lidí, zde bude iluze GVKB robotů. Vše je zde dočasně, protože vše je experimentem evoluce, jedinou jistotou je zde nejistota, tam kde není pevný bod, tam je vše jenom iluze.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují