Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

středa 3. května 2017

Sex bez lásky

Neustále se hovoří, že sex bez lásky je chybou, a že by měl být sex spojen s láskou, a že by muži neměli brát ženy, jenom jako sexuální otrokyně. Láska mezi mužem a ženou je dneska problém, protože civilizace proměnila lidi ve stroje bez lásky, příčinou jsou naše civilizační priority, kterými je, úspěch, kariéra, popularita, výhody, jistoty, moc, autorita, atd. Místo lásky, je zde rozum, proč mladé ženy nejsou rozumné, a požadují od mužů lásku?

Ženy jsou ve svém myšlení ještě dětmi, a to je jádro problému, dítě odmítá rozum, protože je pro ně láska více než rozum. Pokud žena chce lásku, může si koupit přeci psa, a pes jí dá lásku, jenže pes nekoupí ženě byt a auto, o tom to je! Ženy nechtějí od mužů lásku, ale chtějí od mužů, aby jim koupili byt a auto, vše je divadlo, muži si hrají na to co nejsou, a ženy si hrají na to co nejsou, pokud zde nebude divadlo, tak spatříme to, že muž je voják a žena je politik.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují