Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

pátek 12. května 2017

Máš pro něco veliký talent?

Mnoho lidí má pro něco veliký talent ale společnost to nezajímá a tím zde schází lidé s talentem a následkem je deprese u; politiky, ekonomiky, psychiky, atd. podívejme se na hudební skupiny které jsou nejlepší na světě, taková hudební skupina přináší obrovský zisk sátu na daních a mnoho lidí má díky hudbě i lepší náladu. Na každé základní škole v EU, by měl být dostupný zdarma externí specialista na vyhledávání talentů, aby on pomohl dětem k lepší budoucnosti, jsou věci na kterých se nevyplatí rozhodně šetřit.

Orintujeme se jenom na měření znalostí a inteligence, to nestačí je třeba se i zaměřit na odhalování talentovaných lidí a potom jim pomoci s tím aby svůj talent mohli i profesionálně uplatnit. Když bude hodně talentovaných lidí v EU tak zisky z toho že jsem talentovaný logicky poklesnou, ano v EU je klientelismus který umožňuje lidem bez talentu, dělat to na co je potřebný talent.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují