Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

pondělí 17. dubna 2017

Vše živé je nádobou, ve které jsou páni a sluhové

Vit Kouba (GVKB), Rajneesh Chandra Mohan Jain (Osho), Immanuel Kant, Jan Amos Komenský, Tomáš Akvinský, Seneca, Sokrates, Ježíš Kristus, Buddha, Lao-c', atd. všechny spojuje hledání odpovědí na veliké lidské otázky, jakými je; smrt, pravda, láska, víra, spravedlnost, atd. odpovědí na všechny otázky je lidová moudrost, vysoce vzdělaní lidé jsou vždy daleko od skutečné reality a tím neumí odpovědět optimálně na veliké lidské otázky. 
Vše je si zde v pravidlech podobné, vše se děje pravidelně a stejně v centru, mění se jenom povrch podle módy a situace, centrem všeho je pulzující dualita, vše živé je nádobou, ve které jsou páni a sluhové, smrt to je rozbití této nádoby, a tím přijdou o existenci páni a sluhové. Já jsem ten, kdo má monopolní továrnu na nádoby ve kterých je inteligentní život.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují