středa 26. dubna 2017

To neřeš, na to nemáš inteligenci

Volové řeší voloviny a krávy řeší kraviny, o tom to zde už mnoho století všude je, to neřeš, na to nemáš inteligenci, z díla je spatřen tvůrce, co zde zůstane hodnotného po tvojí smrti? Ano, žiješ jenom pro to, abys uspokojil svůj hlad, a tím se nijak nelišíš od opice, která taky myslí jenom na uspokojení svého hladu. 
Konflikty, spory, soutěže, revoluce, války, nenávist, závist, škodolibost, zrada, atd. o tom je svět sobeckého toužení po tom, se dostat nahoru za každou cenu, i kdyby díky tomu, muselo mnoho lidí skončit na dně. Parazit je ten druhý, to si myslí každý mocný a bohatý parazit, sebekritika vyšla mezi parazity z módy, těm kdo si dovolí drze kritizovat ty, co jsou nad ním, musí počítat s tvrdým potrestáním, co je dovoleno těm, co jsou nahoře, to je zakázáno těm, co jsou dole. 
Ano, držet hubu a krok, o tom to všude už je, když hovoří ti, co jsou nahoře, tak jim musíš tleskat, a projevovat radost, že můžeš poslouchat jejich sobecké myšlenky. Dlouho jsem navštěvoval sociální systémy na internetu, zjistil jsem, že tyto sociální systémy nefungují optimálně, a hledal jsem logicky příčinu toho, proč nefungují? 
Příčinou je to, že lidi nejsou psychicky dospělí, a myslí jako malé rozmazlené děti, pokud jsem se pokusil lidem naznačit, že by se měli snažit o to být psychicky dospělými, tak jsem vždy narazil na jejich neochotu, se změnit k lepšímu. Ano, v naší republice jsou jenom samí psychicky zaostalí lidé, a všechny snahy o odstranění zaostalosti, jsou jenom marnost. Podívejme se třeba na to, že je náš stát založen na tom, že on bude těm, co pracují poctivě, brát peníze, a dávat je těm, co zde žádný ekonomický užitek společnosti nepřinášejí, dobrota má za následek naši žebrotu. 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Umělá inteligence eliminuje automaticky vše co je vadné a chybné