Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

neděle 2. dubna 2017

Poděkování všem co zde jsou za vše dobré

Vše zlé je pro něco dobré, líbí se mi na vaší povaze vaše snahy o to, ukázat druhým že ti druzí jsou ubožáci a já jsem dokonalí, když jsem žil dlouho mimo náš malý národ, tak jsem si uvědomil, jak mě scházíte, lidi v cizině jsou zcela jiní, nelžou a nekradou, to mě strašně scházelo. Nechodím jenom sem chodím i jinam abych udělal radost i lidem co nechodí sem, dělat radost lidem to je moje poslání, život to je experiment ukončený smrtí, jste zde dočasně a žijete tak jako byste zde měli být na věčné časy. 
PS
Mea culpa (latinsky moje vina) je latinská fráze z úkonu kajícnosti, který tvoří součást mešního řádu římského ritu a v němž člověk uznává své nedokonalosti a hříchy před Bohem. S poukazem na tento úkon kajícnosti se spojení užívá i v běžném hovoru, kde ovšem obvykle neoznačuje přiznání hříchu, ale vlastního chybného postoje či postupu v dané věci či ochoty věc napravit. Taktéž ve smyslu omluvy za projevený názor.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují