Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

pátek 21. dubna 2017

Největší brzdou je zde vždy mocná a bohatá elita

Nevracej se zpět, postupuj dopředu, to je základní princip, kterým je správné se řídit, jakmile se lidi a národy neřídí tímto principem, tak je zaděláno na problémy. Logicky je zde otázka, a proč se lidi a národy vracejí často zpět, a nechtějí postupovat dopředu? 
Příčinou je nemoc a strach, to co je zdravé a odvážné má snahu postupovat dopředu, mnoho jedinců a mnoho národů nepostupuje dopředu díky nemoci a strachu, podívejme se třeba na obměnu věcí, které používáme, abychom mohli zde dobře žít, ekonomika a priority určují, co se vymění a co se jenom opraví, vyměňovat se musí i ředitelé a prezidenti, je třeba skončit období výhod a jistot pro celebrity. 
Největší brzdou je zde vždy mocná a bohatá elita, problémem je zde monopol této elity, volby nic nevyřeší, protože místo starých parazitů, zde jsou noví paraziti, jedinou možností je zde dát lidem na čelo GVKB čip, a tím vše budou globálně řídit už jenom počítače, a lidi nebudou moci amatérsky chybovat. 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují