Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

pátek 21. dubna 2017

Mohamedánská republika

Ano, je třeba odejít do země zaslíbené. Lid zde trpí pod nadvládou oligarchů, co z lidí dělají konzumní otroky, odejdeme všichni a necháme tuto zemi mohamedánským imigrantům, ať si zde postaví veliké mešity, a modlí se zde k Alláhu. 
Logicky tím naši svatí oligarchové budou muset odsud taky odejít, protože si s mohamedány neporadí. EU do naší České republiky umístí mohamedány, o které ostatní státy nestojí, a tím se konečně vyřeší problém s neochotou přijímat mohamedány. 
Na školách se bude učit Korán a zavede se u nás právo Šaría, tím se vyřeší i problém s Romy, protože Romové taky opustí rádi Českou republiku. Pořád se hlásá multikultura a tak konečně EU pozná co je to multikultura a okolní národy začnou stavět veliké zdi a ploty aby se ochránili před Českým mohamedánským národem. Nebude to trvat dlouho a název Česká republika se změní na Mohamedánská republika. 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují