Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

pátek 21. dubna 2017

Který Bůh je pravý?

Proč se zde vše falšuje? Jádrem problému je vzdálenost mezi systémy a tím soutěž a boj mezi systémy o to po čem systémy touží, protože jsou na tom závislé, potřebné zdroje jsou většinou limitované a tak se musí o zdroje soutěžit nebo bojovat. Zajímavým evolučním příkladem falšování ve velkém jsou masožravé rostliny, které si v hmyzu našli náhradní životní zdroj pro svoji existenci. Zlo je vykonáno většinou ve snaze získat pro sebe dobro, inteligence je založená na sobectví, dobrota je přeci logicky žebrota. 
Myslíme a konáme podle situace, pánem je nám to co s námi manipuluje, nejsme pány svého osudu, jsme jenom loutky, které mohou manipulovat jenom s tím, co je pro naši budoucnost bezvýznamné. Často se věřící lidi ptají, který Bůh je pravý? Z díla se pozná tvůrce, a tím dospějeme k tomu, že pravý Bůh je dualita.
Dualita znamená; pravdu a lež, dobro a zlo, život a smrt, lásku a nenávist, bohatství a bídu, světlo a tmu, příčinu a následek, realitu a iluze, atd. ano Bůh není osoba, se kterou by bylo možné hovořit, nebo jí zastupovat, je to symbol duality. Takže všechna lidská náboženství jsou falešná, a je třeba tyto hlasatele globálně pochytat, a zavřít je do vězení a zabavit jim jejich veliké nakradené majetky. Bible a ostatní svaté knihy, jsou jenom pohádkami a dezinformacemi, pravda je v přírodě. 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují