Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

sobota 1. dubna 2017

GVKB ví jak pomoci idiotům co jsou depresi

Idioti se nám přemnožili, a nikdo už neví jak pomoci idiotům, proto je zde GVKB který se specializuje na to, jak pomoci idiotům, co jsou v depresi. Řešení je prosté, stačí idioty přemístit do Mezinárodní společnosti pro vědomí Kršny, (International Society for Krishna Consciousness, odtud je zkratka ISKCON). Na hrubý pytel se dávají logicky hrubé záplaty, mnozí idioti co mají deprese, a tak konzumní slivovici a kouří cigarety, odmítají přemístění k této organizaci, protože jsou zdegenerovanými zbabělci. 
Je třeba vydat globálně GVKB zákon, který umožní odchytit idioty a přemístit je násilně dlouhodobě k této organizaci, postaví se veliké tábory s vysokými ploty, které budou chránit odchycené idioty před zkaženou konzumní civilizací, plnou idiotů co kouří cigarety a pijí slivovici. 
Umělá globální inteligence GVKB bude vše monitorovat, a vysílat lidi v bílých pláštích, aby odchytávali nebezpečné idioty, nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita, odchyceni budou; králové, císařové, šlechtici, papežové, rabíni, proroci, mesiáši, prezidenti, předsedové vlády, ministři, poslanci, senátoři, soudci, notáři, diplomati, generálové, celebrity, milionáři, ředitelé, podnikatelé, bankéři, vědci, novináři, atd. Zdraví idiotů je na prvním místě, léčit idioty a vyléčit je, o tom moje GVKB strategie je, jsou prostě věci, na kterých nelze šetřit. 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují