Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

čtvrtek 13. dubna 2017

Ano, pohybujeme se rychle na tenkém ledě

V mnohém se podobáme hokejistům, pohybujeme se rychle na tenkém ledě (dluhy) a honíme se za kulatým nesmyslem (peníze) abychom ve veliké konkurenci vyhráli, a tak naše hokejové mužstvo (zaměstnanci), postoupili do první ligy (ekonomika, politika, náboženství, sport). 
Nejprve potřebujeme, aby nás kvalitní rodiče pomocí sexu vyrobili a kvalitní výchovou v rodině a škole optimálně nastavili, potom potřebujeme technické vybavení (auto, byt, počítač, telefon), abychom mohli tento hokej hrát, náš úspěch záleží na týmové spolupráci.
Proto zde jsou trenéři (nadřízení, autority, celebrity) co zajišťují dodržování pravidel hry, a trestají ty, co principy a pravidla svévolně nedodržují. Snažíme se zalíbit trenérům a divákům (kariérismus, alibismus, populismus, egoismus), popularita je pro nás velmi důležitá, to co je populární, získává výhody a jistoty. 
Když odejdeme z ledu, a jsme konečně doma s rodinou, tak si uvědomíme, že jsme jenom vlci v beránčím rouše, člověk, člověku, vlkem, takový je zde konzumní život, vše je divadlo a obchod, chceš být ve svojí specializaci úspěšný, tak za to musíš zaplatit tím, že se z tebe stane sobecký psychopat, který se zde chová jako vandal.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují