Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

úterý 25. dubna 2017

Ano, je třeba zdanit práci robotů

Zlý kapitalista nahradí zaměstnance za roboty a raduje se, co ušetřil peněz na daních, je to ale obyčejná zlodějna, jednou se práce zatěžuje všude daní a tak se musí zatížit i daní práce robotů to je logické. Kapitalisté musí pochopit, že placení daní je základem pro konzumní civilizaci! Mnozí mohou namítnout, že roboti a stroje neberou plat, a tak je zde problém s jejich zdaněním. Zde se použijí tabulky, pro to kolik by kapitalista potřeboval lidí, pokud by neměl roboty a stroje, takto se vyměří potom daně za roboty a stroje, někdo může namítnout, že by mohli podnikatelé začít utíkat do podnikatelských rájů, kde nebudou muset platit za roboty a stroje daně, a peníze potom uloží v daňovém ráji. 
Tento problém se vyřeší tím, že zde bude zákaz dovozu zboží z daňových rájů, život je o šachové hře kde je zde neustálá snaha dát druhému mat. Daně musí platit ten, kdo pracuje a nemohou zde být výjimky, je třeba brát neplacení daní stejně přísně jako vraždu, vždyť ten kdo má peníze, nebo zlato v daňovém ráji, vraždí ekonomiku svého národa. Často je slyšet to že se; daně, cla, poplatky, atd. utrácí za hlouposti, a že je v politice a byrokracii korupce a tunelování. Tento problém se vyřeší tak že místo lidských státních zaměstnanců, zde budou robotičtí státní zaměstnanci, takový robotický státní policajt, přijde za milionářem, který se vyhýbá placení daní z práce robotů, a zabije toho lakomého člověka, jako ekonomického parazita.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují