Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

čtvrtek 23. března 2017

Vidím veliké ničení naší planety

Svět potřebuje keře a stromy! Je třeba ukončit kácení stromů a začít s vysazováním stromů a keřů, strom má pro ekosystém velikou důležitost, navíc je zde i zisk ovoce a dřeva. Jak si to uděláme takové to zde i budeme mít, na prvním místě je kvalita života, k čemu nám jsou peníze, když náš život není kvalitní. Je to tak snadné, ničit pro zisk peněz svět kde žijeme, vše co jsme svojí lakomostí a pyšností zaseli to i sklidíme. 
Nejsme tak bohatí, abychom mohli šetřit na svém zdraví, místo života ve městech plných hluku a smradu se musíme naučit žít na vesnicích, je třeba lidem navrátit půdu a pomoci lidem s návratem na vesnice, je třeba eliminovat vše, co škodí našemu zdraví, místo dálnic začneme stavět železnice, místo továren s komíny, začneme stavět rodinné farmy. Vidím veliké ničení naší planety, mnoho pyšných lakomců nevidí veliké ničení planety, protože jsou oslepení výhodami a jistotami které jim přináší civilizace, nestarejme se o růst dolarových kont, co máme v daňovém ráji, starejme se o růst stromů a keřů co jsou v našem okolí. 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují